Syddansk Erhvervsskole gennemfører hvert år en selvevaluering, der omfatter mindst én indsats, der vedrører skolens tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelser og undervisning

Den valgte indsats gøres til genstand for systematisk og kritisk diskussioner af tilrettelæggelse og gennemførelse af uddannelserne. Skolen opstiller mål for den valgte indsats, og der følges løbende op på resultaterne.

Med udgangspunkt i MARS modellen arbejdes der på Syddansk Erhvervsskole med de valgte indsatser: