For at måle virksomhedernes opfattelse laver skolen systematiske tilfredshedsmålinger med mulighed for benchmarking.

Skolen gennemfører hvert år virksomhedstilfredshedsundersøgelser (VTU), der skal belyse praktikvirksomhedernes tilfredshed med skolen og samarbejdet.

Virksomheder med lærlinge i indsamlingsperioden får tilsendt et spørgeskema, og antallet af svar har de sidste tre år ligget på 50-51%.


Praktikstatistik
Hver måned udarbejder skolen statistik over praktiksituationen på skole- og afdelingsniveau.

 

Udviklingen i virksomhedernes tilfredshed har været positiv siden 2015.

 

Resultaterne fra VTU indgår i de enkelte afdelingers årlige selvevaluering, hvor der fastsættes et antal indsatsområder.

VTU 2018

VTU 2017

VTU 2016