Kvalitetssikring af skoleoplæringen

Tidspunkt
Evalueringerne gennemføres i april måned.

Selvevaluering 
Resultaterne for skoleoplæring tilfredshedsundersøgelser indgår i afdelingernes selvevaluering.

STU 2022

Skoleoplæring tilfredshedsundersøgelse (STU)

Af hensyn til elevernes anonymitet er fritekstfelter ikke medtaget i rapporten. Ledelsen og SKP instruktørerne har modtaget elevernes kommentarer i fritekstfelterne.

Download rapporten fra 2022 (PDF)

STU 2021

Grundet corona blev skoleoplæring tilfredshedsundersøgelsen ikke gennemført.

STU 2020

Grundet corona blev skoleoplæring tilfredshedsundersøgelsen ikke gennemført, da eleverne i perioden var hjemsendt.