Kvalitetssikring af skolepraktikken

Tidspunkt
Evalueringerne gennemføres i april måned.

Selvevaluering 
Resultaterne for skolepraktik tilfredshedsundersøgelser indgår i afdelingernes selvevaluering.

STU 2020

Grundet corona blev skolepraktik tilfredshedsundersøgelsen ikke gennemført, da eleverne i perioden var hjemsendt. 

STU 2019

ÅRSRESULTATER 2019

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Af hensyn til elevernes anonymitet er fritekstfelter ikke medtaget i rapporten. Ledelsen og SKP instruktørerne har modtaget elevernes kommentarer i fritekstfelterne.

Download rapporten fra 2019 (PDF)

STU 2018

ÅRSRESULTATER 2018

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Af hensyn til elevernes anonymitet er fritekstfelter ikke medtaget i rapporten. Ledelsen og SKP instruktørerne har modtaget elevernes kommentarer i fritekstfelterne.

Download rapporten fra 2018 (PDF)

STU 2017

ÅRSRESULTATER 2017

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Download rapporten fra 2017 (PDF)

Der iværksættes handleplan med uddannelse for SKP-instruktører i efteråret 2017 - foråret 2018.

STU 2016

ÅRSRESULTATER 2016

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse (STU)

Resultater på Syddansk Erhvervsskole

216 skolepraktikelever (193 svar i 2014), har i 2016 givet deres mening til kende i tilfredshedsundersøgelsen på skolepraktikken. Hvilket har givet en svarprocent på 50%.

Nederst på siden, findes link til STU skolerapporten, der viser de samlede resultater på evalueringer i 2016.

Evalueringen er foretaget i maj 2016, som en pilottest på samtlige skolepraktikelever, der er blevet adspurgt, på Syddansk Erhvervsskole. Evalueringen er foregået med en ny spørgeramme, der i højere grad spørger ind til det oplevede tilfredshed med indholdet af uddannelsen.

4. Hvordan oplever du generelt det er, at være elev i Praktikcentret

5. Hvordan oplever du generelt det faglige niveau i dit uddannelsesforløb i Praktikcentret

Her kan du se resultatet af tilfredshedsmålingen på de enkelte uddannelser på de enkelte adresser (PDF)

Se mere