Syddansk Erhvervsskole nytænker og udvikler sig i takt med tiden og markedets efterspørgsel

Vi søger derfor i nogle tilfælde fondsmidler, så vi har bedre forudsætninger for at udvikle nyt, og hvor det økonomiske supplement kan være en løftestang til at opnå nye højder med vores projekter og ambitioner.

Projekter støttet fra Region Syddanmarks uddannelsespulje:

Brobygning til erhvervskollegiet

Slutdato: 31.12.2023

I projektet prøver 500 10. klasses elever i kystkommunerne at komme i brobygning og samtidig bo på Erhvervskollegiet, og se hvilke muligheder og tilbud, der er på et Erhvervskollegie.

 

TEG Solutions

Slutdato: 30.06.2026

Syddansk Erhvervsskole vil sammen med 11 erhvervsskoler udvikle et undervisningsmateriale med ny teknologi, som henvender sig til udskolingselever. Fra 2023 vil udskolingsklasser i Region Syddanmark kunne booke en TEG – Solution dag, hvor de får besøg af en erhvervsskole.

 

 

Projekter støttet med midler fra Undervisningsministeriet:

Transformation af viden og videndeling mellem skole og virksomhed

Slutdato: 31.03.2023

Projektet skal bidrage til, at Syddansk Erhvervsskole sammen med deres tilknyttede praktikvirksomheder i fællesskab udvikler nye eller videreudvikler eksisterende redskaber og metoder samt afprøver disse til at sikre sammenhæng mellem skoleundervisning og praktikoplæring. Projektet skal ligeledes understøtte, at Syddansk Erhvervsskole udvikler god praksis for, hvordan alle lærere systematisk gennemfører forberedelse og efterbehandling af elevernes praktikperioder.

 

God opstart på GF1, Omsorg, sundhed og pædagogik

Slutdato: 30.06.2023

Projektet skal bidrage til at nedbringe frafald og omvalg på GF1 omsorg, sundhed og pædagogik arbejdes med bedre onboarding herunder opstartssamtaler og opstartsaktiviteter.

 

Torsdagscafé

Slutdato: 30.11.2023

Efter Corona-nedlukning har Syddansk Erhvervsskole, Campus C oplevet nedgang i sociale aktiviteter. I projektet arbejdes med en række trivselsfremmende aktiviteter, der skal booste og øge den sociale trivsel på skolens ene Campus.

 

 

Projekter finansieret af EU midler:

STEM – vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

Slutdato: 30.06.2022

STEM-projektet løber fra 2019 til 2021 og har fire hovedindsatsområder:

  • Øget overgang fra grundskole til erhvervsuddannelserne med vægt på STEM-uddannelser
  • Styrkelse af undervisningens indhold, i særdeleshed opnåelse af STEM-kompetencer
  • Oprettelse af flere lærepladser
  • Kompetenceløft for ufaglærte og faglærte inden for STEM-områderne

Syddansk Erhvervsskole er partner sammen med 6 andre Erhvervsskoler i Danmark.

Nyhedsbreve omrking STEM-projektet:

Nyhedsbrev 1 - November 2021
Nyhedsbrev 2 - December 2021
Nyhedsbrev 3/4 - Juni 2022