Kontakten mellem Syddansk Erhvervsskole og erhvervslivet

Kontakten mellem de enkelte uddannelser og erhvervslivet er overordnet organiseret igennem de lokale uddannelsesudvalg.

Disse udvalg er ligesom bestyrelsen sammensat, så de består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne.

Medarbejdere og skolens ledelse er desuden tilforordnet de lokale uddannelsesudvalg, ligesom eleverne er repræsenteret i udvalgene.

Inden for erhvervsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave at rådgive skolen i forhold til uddannelse, undervisning og skole-virksomhedssamarbejde på såvel erhvervsuddannelserne som AMU-efteruddannelsen. 

I bestræbelserne på at sikre tilstrækkeligt mange praktikpladser, har udvalgene en vigtig opgave som ansvarlig for anvendelsen af kampagnemidler bevilget via de såkaldte AUB-midler (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

De lokale uddannelsesudvalg holder som regel fire møder om året. Udvalg, som findes parallelt i både Odense og Vejle, holder et fællesmøde om året.

Lokale uddannelsesudvalg i Odense

Lokale uddannelsesudvalg i Vejle