kontakten mellem sde og erhvervslivet

Kontakten mellem Syddansk Erhvervsskoles enkelte uddannelser og erhvervslivet er overordnet organiseret igennem de lokale uddannelsesudvalg. Disse udvalg er ligesom bestyrelsen sammensat, så de består af lige mange repræsentanter for arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationerne.

Medarbejdere og skolens ledelse er desuden tilforordnet de lokale uddannelsesudvalg, ligesom eleverne er repræsenteret i udvalgene.

Inden for erhvervsuddannelserne har de lokale uddannelsesudvalg til opgave at rådgive skolen i forhold til uddannelse, undervisning og skole-virksomhedssamarbejde på såvel erhvervsuddannelserne som AMU-efteruddannelsen. 

I bestræbelserne på at sikre tilstrækkeligt mange praktikpladser, har udvalgene en vigtig opgave som ansvarlig for anvendelsen af kampagnemidler bevilget via de såkaldte AUB-midler (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

De lokale uddannelsesudvalg holder som regel fire møder om året. Udvalg, som findes parallelt i både Odense og Vejle, holder et fællesmøde om året.

Lokale uddannelsesudvalg i Odense

Byggeri, energi og konstruktion

Bygningsmaler

Arbejdsgiver: Louise Svendsen, næstformand og Søren Mejlbjerg
Arbejdstager: Lisbeth Lundholm Jensen og Kenneth Nørgaard Andersen, formand

Murer

Arbejdsgiver: Frank Wulf, næstformand og Anders Balsby Petersen
Arbejdstager: Alf Jakobsen og Allan Due Pedersen, formand

VVS-energi

Arbejdsgiver: Jesper Mørk-Pedersen, næstformand og Jacob Nielsen
Arbejdstager: Niels Braaby, formand og Jørgen Jacobsen

Tømrer

Arbejdsgiver: Troels Brunholm (Tømrer- og Snedkerfirmaet Carsten Knudsen) og Preben Jensen, næstformand (Kissendrup Tømrer & Snedker A/S)
Arbejdstager: Benjamin Mathiasen-Klimek (3F) og Michael Frederiksen, formand (3F)

Elektriker

Erling Jensen, formand (Dansk El-Forbund Fyn), Lars Kristensen, næstformand (Bravida), Sonny Lund Hansen (Dansk El-Forbund Fyn), Torsten Gertsen Smærup, Søren Olsen (EVU), Pernille Meyn Milthers, Torben Andersen (Fyns Elteknik), Karsten H. Jensen (Bullerup EL), Jan Hvidholm, Michael V. Sørensen, Michael Ejlskov Hesselhof og Christian Wæver Jensen (elevrepræsentant)

Ejendomsservicetekniker

Peter Troelsen, formand (Serviceforbundet), Klaus Hansen, næstformand (Civica), Betina Schwertfeger (FOA), Svend Åge Bilde (3F), Mette Ulla Jensen (Odense Kommune) og Christian Gaardboe (ISS)

 

Mennesker, livsstil og sundhed

Frisør og kosmetiker

Arbejdsgiver: Linda Wetterstein, formand, Dorthe Blom Milland (Dorthes Modeklip) og Ulla Lundsby (Salon Deluxe) 
Arbejdstager: Britt Juhl Jensen, næstformand, Mejken Dupont (House of Beauty) og Lykke Petersen. 
Elevrepræsentant: Camilla Pless Gotfredsen

Tandklinikassistent

Arbejdsgiver: Karen Mikkelsen (Odense Tandpleje) og Jennifer Le-Kure (Vores tandlæge)
Arbejdstager: Sabina Wenzell Petersen (Tandlæge Charlotte Mogensen) og Anita Witte (Odense Kommunale Tandpleje)

Hospitalsteknisk assistent

Formand Connie Rømer (Epilepsihospitalet Filadelfia), næstformand Peter Selmar (Vejle Sygehus), Bjarke Edholm (Høreklinikken OUH), Christian Wilde (Høreklinikken OUH), Stinne Møller-Jensen (AudioNova)

Serviceassistent

Arbejdsgiver: Kenneth L. Andersen (Odense Kommune), Lone Lemmeke Jensen (DanRen A/S), Ceyhan Eydemir (Odense Rengøringsservice), Hanne Munk Plum (Odense Universitetshospital)
Arbejdstager: Svend Broholm (3F), Irene Møller Hansen (3F), Frank Skov Hansen (3F), Annette Christiansen (3F), Gitte Marnil (FOA Odense), Jette Hammer (FOA Svendborg), Peter Lundskjold (Service Forbundet)  

 

Programmering og datakommunikation

Datatekniker, it-supporter

Arbejdsgiver: Anders Kristiansen, Torben Mellerup og Lasse Stephansen
Arbejdstager: Jeppe Illum Fischer Hansen, Michael Bille Andersen, Ronald Dale Madsen, formand og Claus Trap Christensen

 

Mediedesign

Mediegrafiker

Arbejdsgiver: Rene Jantzen, formand
Arbejdstager: Michael Halvorsen Iversen og Anne Marie Bay, næstformand

Digital media og webintegrator

Arbejdsgiver: Tommy Dalgaard, formand og Anne Marie Bay, næstformand
Arbejdstager: Henrik Bøgelund Larson og Knud Hyltoft

 

Motor, transport og Teknologi

Personvognsmekaniker

Palle Søderholm (DI), Brian Pedersen, formand (Dansk Metal), Henrik Munk Kronsbjerg, næstformand (DI), Jacob Wiben Mortensen (Dansk Metal), Kurt Nielson (Dansk Metal) og Morten Mørup (DI)

Lager- og terminaluddannelsen og Chauffør

Annette Taasti, næstformand (Lemvig Müller), Finn Ravn (AMU Fyn), Hans Christiansen (TUR), Jørgen Jæger (TUR), Jens Mathiesen (3F), Jørgen Sørensen, formand (3F), Palle Lohmann (Odense Kommune), Kim Sørensen

 

Robot, Teknologi og Automatik

Smede- og stålkonstruktioner

Jakob Friis Damsgaard (Dansk Metal), Lars Jensen (Dansk Industri), Lars Peter Larsen (Sanderum Smede- & Maskinværksted A/S), Pia Stærmose Jørgensen (Dansk Metal)

Maskiner og værktøj

Arbejdsgiver: Jens Madsen, formand, og Claus Jørgensen
Arbejdstager: Lars Klokker, Magnus Juul Nordstrøm og Rameesh T. Sambanther

Industrioperatør og produktør

Arbejdsgiver: Claus Andreasen og John Madsen
Arbejdstager: Søren Hansen, Gerner Juul Jespersen og Niels Rude, formand

Teknisk designer

Arbejdsgiver: Jørgen Flemming Ladefoged, formand, Klavs Kamuk og Claus Brask
Arbejdstager: Britt Lykke Ravn, Jannik Frank Petersen og Jens Lindbjerg

Lokale uddannelsesudvalg i Vejle

Byggeri, Energi og konstruktion

Bygningsmaler

Arbejdsgiver: Karsen Mørk, næstformand og Allan Thomsen
Arbejdstager: Tina V. Kristensen, formand og Claus Melgaard

Murer

Arbejdsgiver: Bent Olsen, formand og Bo Jakobsen
Arbejdstager: Jack Johannes Rasmussen, næstformand og Nicolai Matzen

Tømrer

Arbejdsgiver: Henrik Elvin Jensen, næstformand
Arbejdstager: Per E. Nielsen, formand og Mogens Ringive

Snedker

Arbejdsgiver: Claus Mortensen, næstformand
Arbejdstager: Gustav S. Sparwath, formand og Steen Krugh Jensen

Maskinsnedker

Arbejdsgiver: Endnu ikke udpeget
Arbejdstager: Odin Vex og Tommy Gorm Terkildsen

Elektriker

Arbejdsgiver: Henning Hansen (Tekniq), Claus Olesen (Tekniq) og Niels Peter Enevoldsen (Tekniq)
Arbejdstager: Jan Larsen (Dansk El Forbund), Jimmi Bak Povlsen (Dansk El Forbund) og Peter Møller (Dansk El Forbund)

Mathilde Frederiksen (elevrepræsentant), Susan Jacobsen (uddannelsesleder), underviser, Jonas Skovgaard Rasmussen (afdelingsleder), Niels Peder Møller (lærerrepræsentant), Armela Kafedzic Midzic (virksomhedskonsulent), Anna Maria E. Jakobsen (leder),

 

gastronomi, ernæring og service

Bager og konditor

Jørgen Christensen, Erik Sørensen, Erling Sørensen (formand), Lars Holmgaard, Lars Mølgaard

Ernæringsassistent

Jane Vase (næstformand), Hanne Rossen, Birthe Kock (suppleant), Brit Storm Mølgaard, Sacha Riedel-Jørgensen (elevrepræsentant)

Detailslagter

Keld Dam Jensen (formand), Svend Bladt Jensen (næstformand), Elsebeth Rie Petersen, Kim Seidelin Larsen, Carl Ahrenkiel, Thomas Støttrup Christensen

 

Programmering og datakommunikation

Datatekniker

Anders Kristiansen (DI), Claus Trap Christensen (Dansk Metal), Jeppe Illum Fischer Hansen (Dansk Metal), Lasse Stephansen (DI), Michael Bille Andersen (Dansk Metal)og Torben Mellerup (Dansk Metal)

 

ROBOT, TEKNOLOGI OG AUTOMATIK

Maskiner, værktøj, smede- og stålkonstruktioner

Arbejdsgiver: Frede Bording, formand
Arbejdstager: Kaj Larsen, næstformand

Teknisk designer

Arbejdsgiver: Otto Wagner og Claus Brask (DI)
Arbejdstager: Anna Andreasen (Teknisk Landsforbund), Britt Lykke Ravn (Teknisk Landsforbund) og Hans-Ove Mertz (Teknisk Landsforbund)

Automatik

Arbejdsgiver: Kristian Honoré og Preben Hansen
Arbejdstager: Kasper Karkov