Valgfag for 7.-9. klasse

På Syddansk Erhvervsskole udbyder vi forskellige former for valgfag og forløb, som bygger bro mellem elevernes fag i grundskolen og den praktiske virkelighed på erhvervsuddannelserne. Gennem forløbene får eleverne et unikt indblik i, hvordan undervisningen og studiemiljøet er på en erhvervsuddannelse.

De får også viden om de mange spændende fremtidsmuligheder med enten en erhvervsuddannelse (EUD) eller en erhvervsfaglig studentereksamen i hånden (EUX).