Sammen uddanner vi fremtidens mestre

Craft Nation er et visionært partnerskab mellem fire af landets førende erhvervsskoler. De fire erhvervsskoler er Syddansk Erhvervsskole, TECHCOLLEGE, Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier og Roskilde Tekniske Skole.

Craft Nation inviterer fremsynede virksomheder til at dele vores fælles mission. En mission, der handler om at uddanne Europas dygtigste faglærte ved at rykke ambitiøse lærlinge fra at ville til at kunne. Og fra at kunne til at mestre. 

Partnerskabet i Craft Nation bygger på synergi – og på at dele viden, kompetencer, ressourcer, teknologi og faciliteter på tværs af både matrikler og uddannelser. Udbyttet er således ikke alene dygtige, men også motiverede, innovative og livsduelige lærlinge.

Samtidig vil vi arbejde på at opbygge mere effektive administrationer og sikre en velfungerende virksomhedskontakt, så lærepladser og lærlingeansvarlige oplever værdi af samarbejdet. 

Spørg mig