Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Beskrivelse:
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer - LV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundlig eller praktisk prøve.

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltagerne kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer.Deltagerne kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900).Deltagerne opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i principiel opbygning af eldrevne/ hybride køretøjer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder med service og reparation af køretøjer og som har gennemført kurset i sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybride køretøjer.

Beskrivelse:
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer - LV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundlig eller praktisk prøve.

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår indsigt i generel opbygning og foretage serviceeftersyn og fejlfinding af eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår indsigt i batteri/ opladningsteknologier eksempelvis regenerering, plugin samt i forskellige batteriovervågningssystemer.Deltageren opnår indsigt i forskellige elmotor-konstruktioner eksempelvis sammenkobling af hybridenheder og i elmotor-styringssystemer eksempelvis inverter/ converter systemer.Deltageren opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og reparation på eldrevne/ hybride køretøjer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Introduktion af køretøjsmodeller

Målgruppe:
Uddannelsen retter sig primært mod mekanikere eller personer med tilsvarende kvalifikationer, der arbejder eller ønsker at arbejde med service og reparation af personbiler eller lastvogne.

Beskrivelse:
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer - LV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan navigere i relevant dokumentation tilhørende en eller flere køretøjsmodeller og kan på baggrund af denne tilrettelægge og udføre korrekt håndtering og servicering af køretøjet. Deltageren kan vurdere køretøjets mekaniske og elektriske opbygning og herunder planlægge og udføre mindre indgreb på f.eks. el systemet, karrosseri, styretøj og undervogn, bremser eller drivlinje. Deltageren kan anvende relevant tester til kontrol og servicering af køretøjets elektroniske systemer som f.eks. karrossericomputer, motorstyring, ABS, servostyring, infotainment, klimastyring eller canbus netværk.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 42870 - Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
1 dage
208 kr.
Fag 42871 - Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
3 dage
624 kr.
Fag 47599 - Introduktion af køretøjsmodeller
1 dage
208 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget
Optaget
Ledig
Ledig