Individuel kompetencevurdering i AMU

Målgruppe:
Individuel kompetencevurdering i AMU retter sig mod personer, der arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes arbejdsmarkedsuddannelser, og som ønsker at få vurderet og anerkendt deres realkompetencer i forhold til AMU-uddannelserne.

Beskrivelse:
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygn. og service -PV Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve. Dag 1: 9.00-15.54 Dag 2: 8.00-15.54

Mål:
Individuel kompetencevurdering i AMU er realkompetencevurdering, der har til formål at give deltageren anerkendelse for dennes viden, færdigheder og kompetencer som grundlag for videre og tilpasset erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse inden for rammerne af AMU-uddannelserne. Uddannelsesinstitutionen anerkender deltagerens realkompetencer i form af en individuel AMU-uddannelsesplan, udstedelse af AMU-uddannelsesbevis(-er) og/eller AMU-kompetencebevis, når der er grundlag herfor.

Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af køretøjer.

Beskrivelse:
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygn. og service -PV Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve. Dag 1: 9.00-15.54 Dag 2: 8.00-15.54

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltagerne kan selvstændigt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer.Deltagerne kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900).Deltagerne opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår grundlæggende indsigt i principiel opbygning af eldrevne/ hybride køretøjer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, som arbejder med service og reparation af køretøjer og som har gennemført kurset i sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybride køretøjer.

Beskrivelse:
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygn. og service -PV Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve. Dag 1: 9.00-15.54 Dag 2: 8.00-15.54

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssigt korrekt arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår indsigt i generel opbygning og foretage serviceeftersyn og fejlfinding af eldrevne/ hybride køretøjer.Deltageren opnår indsigt i batteri/ opladningsteknologier eksempelvis regenerering, plugin samt i forskellige batteriovervågningssystemer.Deltageren opnår indsigt i forskellige elmotor-konstruktioner eksempelvis sammenkobling af hybridenheder og i elmotor-styringssystemer eksempelvis inverter/ converter systemer.Deltageren opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og reparation på eldrevne/ hybride køretøjer.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 40080 - Individuel kompetencevurdering i AMU
1 dage
0 kr.
Fag 42870 - Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer
1 dage
134 kr.
Fag 42871 - Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service
2 dage
268 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget