Målgruppe:
Uddannelsen henvender sig til faglærte mekanikere, der har eller ønsker at arbejde med service og reparation af person- og lastvogne.

Beskrivelse:
Commonrail motorstyring emission - PV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren opnår viden om opbygningen samt funktionen af forskellige typer af diesel emissionssystemer, herunder f.eks. høj- /lavtryks EGR, partikelfilter, katalysatorer, som f.eks. SCR, NSC, LNT eller oxidations mm. Derudover opnår deltageren opnår viden om sensorer og aktuatorer, samt gældende og fremtidige lovkrav på emissionssystemer, samt viden om sikkerhed ved arbejde på emissionssystemer.På baggrund af den opnåede viden kan deltageren:- tilrettelægge og foretage kontrol, udmåling og fejlfinding på emissionssystemer på baggrund af fabrikantens foreskrifter, samt ud fra relevant måledata fra diagnosetester. - vurdere og udmåle fx høj- og lavtryks EGR, partikelfiltertyper, katalysatortyper, som fx SCR, NSC, LNT eller oxidations mm.- udmåle sensorer og akuatorer, som fx bredbåndssonde, NOx-sensor, udstødningstemperatursensor, differenstryksensor eller spjæld- og ventilstyring.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 48536 - Commonrail motorstyring emission
3 dage
624 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget