Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person-/lastvogne og landbrugsmateriel.

Mål:
På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og foretage service og fejlfinding på køleanlæg. Deltageren kan sikkerhedsmæssigt forsvarligt arbejde med kølemiddel samt afprøve og fejlfinde på et køleanlæg med korrekt måleudstyr.Deltageren kan udføre kontrol på køleblæserstyring, kølekompressorstyring og tryksensor samt anvende testudstyr til kontrol og fejlsøgning.

Uddannelsesbevis:
Der er en mundtlig prøve til uddannelsen

Fag 40664 - Fejlfinding på køleanlæg
3 dage
378 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig