Efteruddannelse inden for fødevarer, kost, sundhed og sensorik

Vær klædt på til fremtidens store udfordringer omkring kost og ernæring -  Deltag i fødevarekurser.

Vi udbyder kurser til ansatte i detailhandlen, storkøkkener, børneinstitutioner, idrætscentre og andre steder, hvor der hver dag tilberedes fødevarer af høj kvalitet.

Vi gennemfører faglige kurser inden for specifikke områder som råvarekendskab, bæredygtighed, økologi, kostprincipper til forskellige målgrupper, kostplanlægning, ernæring, tilberedning af måltider og sensorik.

Desuden tilbyder vi kurser i hygiejne, herunder de lovpligtige hygiejnekurser. Vi har fokus på slutbrugerens behov og klæder vores kursister på til at imødekomme tidens tendenser og krav. Vi har også lovpligtige kurser inden for almen fødevarehygiejne – obligatorisk certifikat.

Spørg os

Afdelingsleder Vejle

Lars Mølgaard
22701325 / 22701325
lm@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Lis Netterstrøm Sinnbeck Frederiksen
76426211
lnsf@sde.dk