Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod mekanikere eller andre med tilsvarende kompetencer, der arbejder med service og reparation af køretøjer. Det anbefales, at deltageren i forvejen har gennemført og bestået AMU-kurset 42870 Sikkerhedshåndtering af el/hybriddrevne køretøjer, samt AMU-kurset 42871 Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service.

Beskrivelse:
Højvolt-batteriteknologi i El-Hybride køretøjer - PV Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Særlige krav:
Det er en forudsætning for at deltage i dette kursus, at du har bestået sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer og kan vise bevis derpå.

Mål:
Deltageren får kendskab til sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejde i højspændingsbatteripakke, på højspændingskomponenter under spænding, herunder brug af værnemidler og specialværktøj. Deltageren får indgående kendskab til indbyggede sikkerhedsforanstaltninger i HV batteripakke. Deltageren får kendskab til højspændings-batteriets opbygning, samt kendskab til forskellige batteriteknologier i El/Hybride køretøjer. Deltageren får en forståelse for højspændingsbatteriers ladestrategi og cellebalancering i batterimoduler. Deltageren kan kontrollere og vurdere højspændingsbatteriet interne komponenter med diagnosetester, samt fejlsøge med relevant måleudstyr. Deltageren kan selvstændigt udskifte udvalgte komponenter i højspændings-batteripakke i henhold til fabrikantens forskrifter.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 49819 - Højvolt-batteriteknologi i El-Hybride køretøjer
3 dage
624 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Ledig
Ledig
Ledig
Optaget
Ledig
Optaget
Ledig
Optaget