Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af person- lastvogne og landbrugsmateriel.

Beskrivelse:
Måleteknik ved simpel fejlfinding - PV Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan anvende måleteknik ved simpel fejlfinding. På baggrund af fabrikantens forskrifter kan deltageren tilrettelægge og foretage rationelle målinger på elektroniske styresystemer og/eller enkeltkomponenter herunder kontrollere strøm, spænding og modstand i kredsløb under statiske og dynamiske forhold fx på forskellige ind- og uddata komponenter. Deltageren kan afprøve og fejlfinde på fx elektroniske styrede lygtesystemer. Deltageren kan endvidere anvende multimeter, digitaloscilloscope, diagnosetester og informationssystemer herunder ledningsdiagrammer v/ kontrol og fejlfinding.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 40682 - Måleteknik ved simpel fejlfinding
3 dage
402 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget
Optaget