Målgruppe:
Audiologiassistenter i den danske høreomsorg, der arbejder med høreapparattilpasning.

Beskrivelse:
Kurset er inkl. forplejning og vil blive opkrævet efter kursets forløb. Prisen er 265 kr. pr. dag for forplejning. Ønsker du ikke forplejningen, skal du kontakte skolen. Derudover er deltagerbetalingen på 208 kr. pr. dag. Undervisningstider: Dag 1: 9.00-16.54 Dag 2: 8.00-14.54. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren kan foretage en Real-Ear måling med henblik på at kunne vurdere kvaliteten af tilpasningen af brugerens høreapparat. Deltageren kan skelne en fejlbehæftet kurve med typiske fejl fra en formodet korrekt målt kurve. Ud fra den målte kurve kan deltageren vurdere kvaliteten af høreapparattilpasningen ved sammenligning med targetkurver i målesoftwaren eller i tilpasningssoftwaren. Deltageren har også kendskab til danske taletestmaterialer, deres scoringsmetode (% korrekte eller SNR), og hvordan denne påvirker brugerens oplevelse og muligheden for at evaluere høreapparattilpasningen. Deltageren kender til typiske lydfelts audiometri opstillinger, og hvordan disse påvirkes af akustikken i rummet. Deltageren opfylder desuden følgende mål: - Kan betjene forskellige producenters tekniske udstyr til udførelse af REM målinger. - Kan kalibrere udstyret og placere måleproben korrekt. (fx probe- eller rumkalibrering)- Kan kvalitetsvurdere de målte kurver. - Kender til beregningen af et target og vurdere de målte kurver i forhold til det.- Kender til de mest oplagte danske talematerialer og deres anvendelse i en evaluering af høre-apparattilpasning. - Kender til de mest gængse lydfeltsopstillinger til taleaudiometri og ændringer i rummets betydning for kvaliteten af taleopstillingen.

Uddannelsesbevis:
Der er en skriftlig prøve til uddannelsen

Fag 49994 - REM- og lydfeltsmålinger
2 dage
416 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Ledig