KURSER INDEN FOR METALINDUSTRIEN

Vil du opkvalificeres på den nyeste viden inden for metalindustrien?
Deltag i vores smede-, automatik og industriteknikkurser

Vi udbyder kurser og efteruddannelse til dig, som søger opkvalificering og opdatering til.

Vi har kurser inden for en lang række specialer, bl.a. tilbyder vi sikkerhedskurser i arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring (§ 17) og brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj (varmt arbejde).

For smede tilbyder vi kurser inden for bl.a. tegningslæsning, materialeforståelse, CNC kantpresse, CNC plasmaskæring og klip-, buk- og valsning og Offshorekursus med certificering.

I åbent værksted tilbyder vi kurser inden for CNC CAD/CAM.

 

KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
30.11 - 2020
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

CAM drejning med C-akse

Du kan importere filer fra et 2D CAD-system til CAM-systemet, udføre verifikation samt rette fejlgeometri. Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder og vælge korrektet bearbejdsningsdata til færdigt CNC-program.
Læs mere
Næste startdato:
07.12 - 2020
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

CAM fræsning (2D) på Cad-filer

Du kan anvende CAM-systemets editeringsmuligheder og indlægge korrekte bearbejdningsdybder (Z-akse). Du kan fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den valgte 2D geometri under hensyn til emnets maskinstabilitet.
Læs mere
Næste startdato:
07.12 - 2020
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Fejlfinding på aut. maskiner og anlæg trin 4

På uddannelsen lærer du at idriftsætte en PLC styring for et mindre automatisk anlæg, hvor der anvendes sekventielle styringer, herunder foretage programtilpasninger. Du lærer endvidere at anvende HMI systemer for betjening samt udlæsning af fejlkoder.
Læs mere
Næste startdato:
07.12 - 2020
Odense C
2 Hold
Ledige pladser

Robotbetjening for operatør

Med udgangspunkt i gældende sikkerhedsregler i forbindelse med robotanlæg lærer du at betjene et robotanlæg forsvarligt. Du lærer at opbygge mindre programmer, rette programfejl i eksisterende programmer samt korrigere robotpositioner. Du lærer også at genstarte robotten korrekt efter driftsstop ...
Læs mere
Næste startdato:
14.12 - 2020
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

CAM fræsning, flerakset bearbejdning

Du kan konvertere data mellem CAM-systemer og foretage aksevalg til specificeret, flerakset bearbejdningsopgave. Du kan programmere TCP og koordinatrotation og nulpunktsforskydning af 4. og 5. akse i CNC fræsemaskine.
Læs mere
Næste startdato:
11.01 - 2021
Odense C
4 Hold
Ledige pladser

Åbent værksted - svejsning

På kurset lærer du elektrode/lysbuesvejsning proces 111 kantsømme plade-plade. Kurset kan afsluttes med certifikat.
Læs mere
Næste startdato:
11.01 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

El-introduktion for reparatører 2, relæteknik

På uddannelsen lærer du at montere, afprøve og idriftsætte en relæstyring i henhold til gældende regler og standarder, tilslutte og fejlfinde på en AC motor. Du får viden omkring el-sikkerhed og dimensionering af en motorinstallation.
Læs mere
Næste startdato:
11.01 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Fejlfinding på aut. maskiner og anlæg trin 1

På uddannelsen lærer du at opbygge og afprøve mindre relæstyringer samt fejlfinde på disse. Du monterer og afprøver en 3-faset kortslutningsmotor samt fejlfinde på motoren. Du anvender/ajourfører dokumentation. Du lærer at foretage målinger med et multimeter
Læs mere
Næste startdato:
08.02 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Fejlfinding på aut. maskiner og anlæg trin 2

På uddannelsen lærer du at udføre systematisk fejlfinding på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder relæ- og motorstyringer herunder får du lært at opbygge og afprøve relæstyringer. Du anvender/ajourfører el-dokumentation.
Læs mere
Næste startdato:
01.03 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

El-introduktion for reparatører

På uddannelsen lærer du at foretage beregninger på elektriske DC kredsløb samt udføre målinger af strøm, spænding og modstand med et multimeter. Du lærer noget om magnetiske og hvordan det anvendes i elektromekaniske komponenter som et relæ.
Læs mere
Næste startdato:
15.03 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Hydraulik og diagramlæsning

Deltageren kan udvælge, montere og idriftsætte hydrauliske komponenter som fx retningsventiler, strømreguleringsventiler, akkumulatorer, cylindre og motorer. Endvidere kan deltageren fremstille diagrammer, deltageren kan redegøre for hydrauliske pumper og motorer med fast deplacement. Deltageren ...
Læs mere
Næste startdato:
12.04 - 2021
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Fejlfinding på automatiske maskiner trin 3

På uddannelsen lærer du at programmere en PLC med de grundlæggende logiske instruktioner for styring af en mindre automatisk maskine. Du lærer endvidere at montere og idriftsætte følere og visionssystemer.
Læs mere

Automatik og andre teknikker

Spørg os