Reparation af airconditionsanlæg

Beskrivelse:
Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer - PV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Særlige krav:
Det er en forudsætning for at deltage i dette kursus, at du har bestået sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer og KMO kursus, og kan vise bevis derpå.

Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer

Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig mod mekanikere eller andre med tilsvarende kompetencer, der arbejder med service og reparation af køretøjer. Det anbefales, at deltageren i forvejen har gennemført og bestået AMU-kurset 42870 Sikkerhedshåndtering af el/hybriddrevne køretøjer, samt har et gyldigt KMO bevis.

Beskrivelse:
Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer - PV. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Særlige krav:
Det er en forudsætning for at deltage i dette kursus, at du har bestået sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer og KMO kursus, og kan vise bevis derpå.

Mål:
Deltageren opnår kendskab til varmepumpeteknologi i El/Hybride køretøjer. Deltageren får indsigt i højtvoltskompressorens opbygning og virkemåde, samt de sikkerhedsmæssige aspekter ved arbejde på højspændingskomponenter. Deltageren får en forståelse for funktionsprincipper og virkemåde, herunder køle og varmefunktioner i HV-systemet. Deltageren bliver i stand til at kontrollere fejlkoder og vurdere relevante parametre med diagnosetester. Deltageren bliver i stand til at udføre en simpel kontrol, servicering og fejlfinding med A/C fyldestation, herunder valg af korrekt olietype ifølge fabrikantens forskrifter.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 03371 - Reparation af airconditionsanlæg
1 dage
208 kr.
Fag 49820 - Varmepumpeteknologi på El-Hybride køretøjer
2 dage
416 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Optaget
Optaget