Målgruppe:
Uddannelsesmålet retter sig primært mod personer, der arbejder med service og reparation af personvogne, lastvogne og landbrugsmateriel.

Beskrivelse:
Lovpligtigt kursus. Kurset henvender sig til mekanikere og andre, som er involveret i reparation af havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Kurset er udviklet af Industriens Uddannelser i samarbejde med bl.a. Bilbranchen. Kurset afsluttes med en skriftlig, mundtlig eller praktisk prøve.

Mål:
Deltageren har kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorvej og motortrafikvej, som f.eks. sikkerhed, lovgivning og vejregler. Deltageren kan vurdere ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved mangelfuld afmærkning af reparationsarbejdet, og eliminere disse og dermed medvirke til at øge trafiksikkerheden. Deltageren kender procedurerne i forbindelse med arbejde på havarerede køretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan udføre korrekt afmærkning ved arbejde på havarerede motorkøretøjer på motorveje og motortrafikveje. Deltageren kan arbejde praktisk med anvendelse af afspærringsvogn.

Uddannelsesbevis:
Der er en praktisk prøve til uddannelsen

Fag 47796 - Vejen som arbejdsplads, autohjælp
1 dage
126 kr.

VÆLG DATO OG TILMELD DIG

Optaget
Ledig