Coding Class: Kodning og robotteknologi på skoleskemaet

12/6 2018 - kabr

Til Coding Class fik 6. klasserne lov til at lege og eksperimentere, og det gav dem samtidig et indtryk af, hvad Syddansk Erhvervsskole som uddannelsesinstitution kan tilbyde dem. Videnscenterchef Lars Mathiesen stod i spidsen for arrangementet og sad med som kritisk dommer, da elevernes projekter skulle bedømmes.​​

”Coding Class giver os en mulighed for at invitere elever ind og opleve skolen, mens de samtidig kan vise deres evner inden for programmering frem. Eleverne får på den måde et forhåndskendskab til programmering, som de kan anvende, når de arbejder med robotter. Samtidig får vi en fantastisk mulighed for at vise, at det er fedt at være nørd. Under deres besøg møder de engagerede medarbejdere og et spændende studiemiljø, som også skal vække deres interesse for Syddansk Erhvervsskole som uddannelsesinstitution,” fortæller Lars Mathiesen. ​

Besøget gjorde indtryk
De nysgerrige og engagerede 6. klasseelever fik en smagsprøve på kodning og robotteknologi og blev vist rundt på Munkebjergvej. Under navne som ”Computer kassen”, ”Unicorn Games” og ”Nothing” havde eleverne på kreativ vis udtænkt spilkoncepter med pointsystem og markedsføringsplan, som kyndige ”dommere” fra skolens it- og robotuddannelser skulle bedømme. Eleverne sluttede dagen af med at programmere en robot til at flytte en klods fra A til B.

”Vi kunne tydeligt mærke, at det var en stor succes. Eleverne gik begejstrede til opgaverne, og resultaterne af deres spil-projekter var imponerende. Vi synes endda, at der var for lidt tid til, at de kunne sidde og arbejde med programmeringen af robotterne. Derfor overvejer vi kraftigt, at sætte mere tid af til den del fremover,” fortæller Lars Mathiesen. ​

Besøget gjorde indtryk: Et forsøg på at sætte IT på den politiske dagsorden
​Coding Class er et pilotprojekt, der i 2018 sætter IT på skoleskemaet for et antal 6. klasser i flere danske kommuner. Det er IT-Branchen, der i samarbejde med en række medlemsvirksomheder og kommuner har søsat projektet i håb om at få vakt de unges interesse for IT og teknologi. Samtidig skal projektet være med til at sætte IT-undervisning på den politiske dagsorden, så IT i fremtiden kan blive en fast del af pensum i folkeskolerne. ​


FAKTABOKS
Coding Class er kreativitet med IT og primært tiltænkt et antal sjetteklasser, der vil få it som fag i skolen. Selve forløbet udvikles i tæt samarbejde mellem IT-Branchen, en række medlemsvirksomheder, kommuner og STIL, Styrelsen for IT- og Læring. De involverede kommuner og skoler skal fungere som frontløbere for initiativer, hvor målet først og fremmest er at få børn til at tænde på it og teknologi, så de får en bedre forståelse for den verden, der omgiver dem nu og i fremtiden. Ligesom man bruger sine kundskaber fra dansk og matematik i alle mulige sammenhænge, så bruger man også det at kunne tænke struktureret og logisk (som en computer) i næsten alle fag i dag. At sætte kodning på skoleskemaet handler i høj grad om at forstå verden omkring os fra et nyt perspektiv. At forstå hvordan teknologien virker og påvirker os – og hvordan vi kan påvirke og ændre teknologien til at skabe helt nye løsninger.
Læs mere