Syddansk Erhvervsskole er fortsat lukket med få undtagelser

11/3 2020 - chvk

Syddansk Erhvervskole er med få undtagelser fortsat lukket for fysisk fremmøde, indtil vi hører andet fra myndighederne.

Undtagelse: 3.g'ere samt EUX-elever, der står overfor de afsluttende eksamener på uddannelsen indgår i regeringens gradvise og kontrollerede genåbning. De berørte elever får direkte besked om afvikling af eksamener. Afviklingen af de gymnasiale fag på EUX vil ske fysisk på skolen tidligst fra 20. april, så klargøringen af skolen er på plads ift. Sundhedsstyrelsens anvisninger.

Fjernundervisning indtil videre
Den øvrige nedlukning gælder dermed fortsat for både ansatte og alle øvrige elever. Undervisningen fungerer indtil videre som fjernundervisning via hjemmeopgaver/projekter/lektier - også for elever med uddannelsesaftaler/hovedforløbselever.

Alle elever får deres informationer via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning.

Kontakt skolen på 70109900: Såfremt du har spørgsmål eller oplever problemer med at tilgå undervisningsmateriale.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever og samarbejdspartnere/virksomheder til at være særligt opmærksomme på post fra Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Elever med uddannelsesaftaler, som er på skoleophold: Har du en uddannelsesaftale og er på skoleophold, vil du blive fjernundervist og /eller modtage hjemmeopgaver på lige fod med andre elever og studerende. Dette gælder også elever på hovedforløb. Du skal ikke møde op i virksomheden, som tidligere orienteret om. Det skyldes nye retningslinjer fra UVM fra 16. marts, som vi nu følger.

Kursister: Skolen er lukket ned for aktiviteter. I hører nærmere.

Intro-/brobygningselever: Skolens aktiviteter er lukket ned.

Virksomheder og samarbejdspartnere vil modtage flere informationer, når skolen får løbende informationer fra myndighederne.

Optagelsesprøver i dansk og matematik er indtil videre aflyst. Nye indkaldelser følger.

------

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi altid myndighedernes anvisninger og beredskab. Vi holder nøje øje med udviklingen, og elever og ansatte bliver løbende orienteret om situationen på skolen og gymnasierne.