Delvis genåbning

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi tæt myndighedernes anvisninger og beredskab.
12/4 2021 - chvk

Delvis genåbning med fysisk fremmøde for:

 • Elever på HTX
 • AMU-kursister
 • FVU-elever

Genåbing med 100% fysisk fremmøde for:

 • Elever på erhvervsuddannelser
 • Elever som er i skolepraktik eller skal deltage i certifikatkurser
 • Ledige AMU-kursister.

Krav om test
Fremmøde og ophold på skolen er betinget af, at elever, ansatte, kursister og besøgende samt andre personer med tilknytning til skolen skal kunne fremvise et negativt covid-19 testsvar, der maksimalt er 72 timer gammelt ved fremmøde på skolen.  

Man er samtidig dækket ind, hvis man kan dokumentere, at man inden for de seneste 7 døgn har fået to tests med negativt testsvar jævnt fordelt over ugen, fx mandag og torsdag eller tirsdag og fredag.

Alle elever skal fortsat holde sig opdateret via LUDUS og Learn.

Den delvise genåbning betyder, at der stadig vil være nogle elever, som fjernundervises - og der gælder stadig:

 • Svendeprøver, eksamener mm. kan gennemføres, hvis det kan lade sig gøre efter myndighedernes retningslinjer for prøver/eksamener. Elever/kursister der skal til prøve/eksamen vil få nærmere besked herom. Kontakt eventuelt skolen for afklaring om prøvens/eksamens afholdelse i tilfælde af tvivlsspørgsmål.
 • Hjemme-/fjernundervisning sker via Learn og de steder, hvor eleverne normalt modtager undervisningsmaterialer fra skolen
 • Elever skal holde sig orienteret via de systemer (LUDUS, Learn), hvor de normalt tilgår skema og undervisningsmaterialer.
 • Alle elever opfordres til at tjekke deres kontaktoplysninger i LUDUS og tilføje deres mobil nr., hvis de vil kunne modtage SMS fra os.
 • Adgang til skolen: Alle elever med et ærinde på skolen, kan komme ind via hovedindgange og udvalgte indgange i andre bygninger.

Brug for hjælp til fjernundervisning?

MUNDBIND: 
Der er krav om mundbind indendørs på fællesarealer. Det gælder i gange, kantiner og fællesarealer mv. Manglende efterkommelse af kravet kan medføre eventuel bortvisning eller bøde. 

I TILFÆLDE AF KONSTATERET SMITTE
Man vil altid få besked, hvis man identificeres som nær kontakt på skolen.

De nære kontakter vil jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer blive sendt hjem med besked om at blive testet. Der er fjernundervisning til hjemsendte elever pga. coronavirus.

INFORMATION 
Elever modtager vigtig information om corona via de systemer, hvor elever – under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning.

VEJLEDNING OG RETNINGSLINJER TIL ELEVER 
Læs om skolens retningslinjer og krav til elever i seneste elevinstruks.

FAQ til elever om testning på skolen (PDF).

Privatlivspolitik ift. behandling af personoplysninger ifm. selvtest (PDF).

e-BOKS
Vi opfordrer som altid nuværende og kommende elever samt samarbejdspartnere/virksomheder til at være særligt opmærksomme på post fra Syddansk Erhvervsskole.

TRYGHED SKABER VI SAMMEN 
En tryg skoledag kræver, at vi alle sammen efterlever sundhedsmyndighedernes anvisninger om god afstand og hygiejne, sprit af/vask hænder, host/nys i ærmet. Bliv hjemme og bliv testet ved sygdomstegn.

Ved yderligere spørgsmål:
Kontakt skolen eller hold dig orienteret på myndighedernes hjemmeside
coronasmitte.dk