Syddansk Erhvervsskole, OTG og VTG er lukket

11/3 2020 - chvk

Syddansk Erhvervskole og gymnasierne OTG og VTG er fortsat lukket for fysisk fremmøde indtil vi hører andet fra myndighederne.

Det gælder både for ansatte og elever. Undervisningen fungerer derfor i den kommende tid som udgangspunkt som fjernundervisning via hjemmeopgaver/projekter/lektier for alle elever - også elever med uddannelsesaftaler/hovedforløbselever.

Alle elever får deres informationer via de systemer, hvor de - under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning.

Kontakt skolen på 70109900: Såfremt du har spørgsmål eller oplever problemer med at tilgå undervisningsmateriale.

e-Boks: Vi opfordrer alle elever og samarbejdspartnere/virksomheder til at være særligt opmærksomme på post fra Syddansk Erhvervsskole i denne tid.

Elever med uddannelsesaftaler, som er på skoleophold: Har du en uddannelsesaftale og er på skoleophold, vil du blive fjernundervist og /eller modtage hjemmeopgaver på lige fod med andre elever og studerende. Dette gælder også elever på hovedforløb. Du skal ikke møde op i virksomheden, som tidligere orienteret om. Det skyldes nye retningslinjer fra UVM fra 16. marts, som vi nu følger.

Kursister: Skolen er lukket ned for aktiviteter. I hører nærmere.

Intro-/brobygningselever: Skolens aktiviteter er lukket ned.

Virksomheder og samarbejdspartnere vil modtage flere informationer, når skolen får løbende informationer fra myndighederne.

Optagelsesprøver i dansk og matematik er indtil videre aflyst. Nye indkaldelser følger.

------

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi altid myndighedernes anvisninger og beredskab. Vi holder nøje øje med udviklingen, og elever og ansatte bliver løbende orienteret om situationen på skolen og gymnasierne.