Velkommen til skolestart

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi tæt myndighedernes anvisninger og beredskab, så vi sammen kan skabe en tryg skoledag for alle. Ved alle indgange og fællesområder er der sat plakater op fra Sundhedsstyrelsen om smitteforebyggende tiltag.
14/5 2020 - chvk

HVIS DU HAR VÆRET UDE AT REJSE
Test for COVID-19 efter hjemkomst, hvis du har opholdt dig i et land, der i rejsevejledningen ændres fra gul til orange. Undersøg rejsevejledningen.

TRYGHED SKABER VI SAMMEN 
Din og vores adfærd er vigtig for, at vi sammen lykkes med at skabe en tryg skole- og arbejdsdag. Der er fortsat instrukser til skolens medarbejdere og elever i takt med myndighedernes faser og anvisninger, så vi kan lykkes bedst muligt med at passe på hinanden. Vi forsøger at gøre det let at overholde hygiejnereglerne i det daglige og har bl.a. rigeligt med håndsprit til alle. Skolen er også inddelt i nogle zoner, så det er nemmere for både elever og medarbejdere at holde afstand og blive i nogle afgrænsede områder. 

INFORMATION 
Som elev modtager du vigtig information om corona via de systemer, hvor elever – under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning. Instruks til elever (opdateret 030820).

KURSISTER
Hold jer orienteret om vores udbud af online og fysiske kurser på vores egen kursusside.
Find kurser på kursussiden

e-BOKS
Vi opfordrer som altid nuværende og kommende elever samt samarbejdspartnere/virksomheder til at være særligt opmærksomme på post fra Syddansk Erhvervsskole.