Fortsat fjernundervisning indtil videre

Som uddannelsesinstitution og arbejdsplads følger vi tæt myndighedernes anvisninger og beredskab.
14/5 2020 - chvk

Der er fortsat fjernundervisning indtil videre som følge af myndighedernes nedlukning.

Genåbningen og undervisning med fysisk fremmøde afventer myndighedernes anvisninger og øvrige åbning i samfundet.

Fjernundervisning på Syddansk Erhvervsskole:

  • Svendeprøver, eksamener mm. kan gennemføres, hvis det kan lade sig gøre efter myndighedernes retningslinjer for prøver/eksamener. Elever/kursister der skal til prøve/eksamen vil få nærmere besked herom. Kontakt eventuelt skolen for afklaring om prøvens/eksamens afholdelse i tilfælde af tvivlsspørgsmål.
  • Hjemme-/fjernundervisning sker via Learn og de steder, hvor eleverne normalt modtager undervisningsmaterialer fra skolen
  • Elever skal holde sig orienteret via de systemer (LUDUS, Learn), hvor de normalt tilgår skema og undervisningsmaterialer.
  • Alle elever opfordres til at tjekke deres kontaktoplysninger i LUDUS og tilføje deres mobil nr., hvis de vil kunne modtage SMS fra os.
  • Adgang til skolen: Alle elever med et ærinde på skolen, kan komme ind via hovedindgange og udvalgte indgange i andre bygninger.

Brug for hjælp til fjernundervisning?


CERTIFIKATKURSER, OPTAGELSESPRØVER, EGU og FVU

  • Certifikatkurser gennemføres med fysisk undervisning.
  • Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) og dele af undervisningen kan blive gennemført fysisk. De pågældende elever får besked fra skolen.
  • Optagelsesprøver gennemføres som planlagt
  • FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) gennemføres som planlagt.

MUNDBIND: 
Der er krav om mundbind indendørs på fællesarealer. Det gælder i gange, kantiner og fællesarealer mv. Manglende efterkommelse af kravet kan medføre eventuel bortvisning eller bøde. 

I TILFÆLDE AF KONSTATERET SMITTE
Man vil altid få besked, hvis man identificeres som nær kontakt på skolen.

De nære kontakter vil jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer blive sendt hjem med besked om at blive testet. Der er fjernundervisning til hjemsendte elever pga. coronavirus.

INFORMATION 
Elever modtager vigtig information om corona via de systemer, hvor elever – under normale omstændigheder - orienterer sig om skema og undervisning. 

e-BOKS
Vi opfordrer som altid nuværende og kommende elever samt samarbejdspartnere/virksomheder til at være særligt opmærksomme på post fra Syddansk Erhvervsskole.

TRYGHED SKABER VI SAMMEN 
En tryg skoledag kræver, at vi alle sammen efterlever sundhedsmyndighedernes anvisninger om god afstand og hygiejne, sprit af/vask hænder, host/nys i ærmet. Bliv hjemme og bliv testet ved sygdomstegn.

Ved yderligere spørgsmål:
Kontakt skolen eller hold dig orienteret på myndighedernes hjemmeside
coronasmitte.dk