Tilfredse elever på erhvervsuddannelserne

Kammeratskabet og værdien af læretiden fremhæver eleverne som vigtige, når de skal vurdere om Syddansk Erhvervsskole er et fedt sted at være i den nyeste trivselsmåling.
12/1 2018 - kabr

For tredje år i træk ligger elevtrivslen på 84 point i den højeste ende af skalaen (på en skala fra 1-100)
Landsgennemsnittet på erhvervsskoler ligger på 82 point, så det er for tredje år i træk et særdeles godt resultat. For skolens elever er et attraktivt uddannelsessted fx lig med godt kammeratskab og samarbejde i undervisningen.

"En meget vigtig opgave for os som erhvervsskole er, at lykkes med at skabe en høj elevtrivsel. Uden tilfredse elever kan vi ikke sikre et højt læringsniveau og i sidste ende levere de dygtigste medarbejdere, som brancherne efterspørger. De flotte elevtilbagemeldinger viser, at vi skal fortsætte det gode arbejde med at skabe et stærkt fagligt miljø og sikre en hensigtsmæssig sammenhæng med lærepladsen”, siger direktør ​Lars Bregnehøj.

Kammeratskab gør skolen attraktiv
For eleverne på Syddansk Erhvervsskole er et attraktivt uddannelsessted lig med godt kammeratskab.
”Når vi laver gruppearbejde fungerer samarbejdet godt” scorer 74, hvilket er en score over landsgennemsnittet. Samarbejdet i undervisningen og godt kammeratskab er vigtige for trivslen bekræfter skolens elever Frederikke Hoffmann Madsen og Christoffer Sikjær Christiansen:

”Vores klasse har et godt sammenhold. Der er mange forskellige aldre i klassen og folk har prøvet noget forskelligt. Alle kan arbejde sammen,” siger Frederikke og Christoffer supplerer:
”Vi kommer lynhurtigt i snak på holdet, fordi vi har en fælles interesse. Vi får også arrangeret nogle ting ved siden af skolen,” lyder det fra Christoffer.

Den gode læreplads
Noget af det som eleverne vægter allerhøjst i deres vurdering af elevtrivslen, er:  ”Jeg er glad for at være i praktik” og ”Jeg lærer noget i praktikken”, der scorer en høj score på 83 point. Eleverne peger på, at den gode læreplads er karakteristeret ved at engagere eleven og give plads til at lære og afprøve nyt:

”En god læreplads er et sted, hvor de forstår en, og hvor man får ansvar. De skal forvente noget af en”, siger 22-årige Christoffer Sikjær Christiansen, der er VVS-energispecialistelev.

23-årige Frederikke Hoffmann Madsen, der er industriteknikerelev supplerer:
”Det skal være et sted, hvor man får lov at prøve nye ting og være med i tingene. Et sted, hvor der er plads til, at man er ny inden for faget”, siger Frederikke.


Fakta:

I undersøgelsen opdeles eleverne i fire typer efter fire karakteristika. Ambassadørerne blandt skolens elever er i flertal. Det er dem, der bidrager positivt til skolens virke og anbefaler skolen og uddannelsen til eget netværk. Ambassadørerne fylder mest (79 %) mod 8 % ”På vej væk”, der er kendetegnet ved at være i tvivl om deres uddannelsesvalg.

Undersøgelsen gennemføres af Ennova, og 2.250 elever har medvirket i undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 68 %.

Tolkning af undersøgelsens resultat:
80 -100 point viser meget høj tilfredshed. 70 – 79 point viser høj tilfredshed. 60 – 69 point viser middel tilfredshed og 59 point og derunder viser lav til meget lav tilfredshed.