Fremad stormende fokus: Videncenter for automation og robotteknologi

Syddansk Erhvervsskole er af Undervisningsministeriet udpeget til at etablere et Nationalt Videncenter for Automation og Robotteknologi i Odense.
3/10 2017 - chvk

Syddansk Erhvervsskole har den 3. oktober modtaget besked om, at skolen sammen med Herningsholm Erhvervsskole og EUC Syd er udpeget af Undervisningsministeriet til at etablere et Nationalt Videncenter for Automation og Robotteknologi i Odense. 

20 millioner kroner investeres i nyeste teknologi
Videncentret kræver investeringer i højt specialiseret udstyr for 20 mio. kr. og den store teknologiske satsning vil betyde, at det lokale erhvervsliv omkring de tre uddannelsesinstitutioner bliver inddraget i en række nye aktiviteter inden for robotter og automatik.

Lars Bregnehøj, direktør på Syddansk Erhvervsskole, fortæller om den nye satsning:

”Vi får lejlighed til at lave noget på vores uddannelsesinstitution, som ikke er set før på Fyn. Både for eleverne, men også over for de virksomheder som vi samarbejder med. Videncentret bliver en større succes, når vi samarbejder tæt med det lokale erhvervsliv om udstyr, undervisning og lærepladser. En ny type elever, som ikke har arbejdet med den nyeste teknologi før, skal opleve mærkelige robotter og instrumenter, der fra første skoledag vil vække deres begejstring"

Også erhvervslivet vil mærke det nye videncenter:

"Videncentret åbner ikke bare dørene for elever med tekniske fingre, men tager også imod det lokale erhvervsliv, der får adgang til udstyret, når nyt skal testes i et teknologisk miljø. Som uddannelsesinstitution forpligter vi os til at udvikle læringsforløb, der kan gavne flest muligt. Vi har fx en unik mulighed for at invitere grundskolen indenfor til en skoledag med robotter på skoleskemaet, hvor leg og læring går hånd i hånd”, uddyber Lars Bregnehøj.

Dette ligger i tråd med seneste handleplans- og investeringsplan for Region Syddanmarks Vækstforum, hvor medlemmerne har valgt automatisering og robotteknologi som et indsatsområde for 2018/19.

Borgmester: Videncentret skal tiltrække de kvikkeste hoveder

I Odense taler politikerne om, at eleverne allerede i Folkeskolen skal lære at tale flydende digitalt. Derfor 
hilser Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel initiativet velkomment. Han er især positiv over, at det nationale videncenter vil kunne bygge bro til den fynske robotklynge (red. Klyngeorganisationen Odense Robotics):

”Vi glæder os over endnu et initiativ, der vil styrke den fynske robotklynge. Odense skal fastholde sin førerposition inden for robotteknologi og automation til industrien, og her vil videncentret få en central rolle. Vi har nogle af landets mest banebrydende virksomheder i den fynske robotklynge, og når vi skal fastholde og styrke væksten i branchen, så er det en fordel at kunne uddanne de kvalificerede medarbejdere i egen baghave. Videncentret vil være et omdrejningspunkt, når det gælder de kvikkeste hoveder, de nyeste metoder og det nyeste teknologiske udstyr, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel.

Videncenter i drift fra 2018

Videnscentret får adresse på Syddansk Erhvervsskole i Odense og er organisatorisk forankret i et konsortium bestående af EUC Syd i Sønderborg og Herningsholm i Herning. Det nye videncenter inden for Automation og Robotteknologi er nu ét af de videncentre, det politisk er besluttet at etablere inden for erhvervsuddannelsesområdet, og vil være i drift primo 2018.

Fakta: Videncenter for Automation og Robotteknologi får til opgave at:

  • Levere både højt specialiseret udstyr og specialister.
  • Indkøbe og vedligeholde højt specialiseret udstyr og løbende vurdere behov for investering i udstyr.
  • Uddanne unge inden for automatikteknik og proces, industriteknik, smed, skibsmontør, elektriker, værktøjsmageruddannelse og CNC-teknikeruddannelse.
  • Gennemføre talentudvikling på specialer med talentspor.
  • Oprette faglærernetværk for erhvervsskolerne mellem videncentret og samarbejdsskoler.
  • Integrere ny teknologi i undervisningen med henblik på at kombinere teknologi og læring.
  • Tilbyde træningscamps forud for konkurrencer som Skills – et tilbud til alle skoler i Danmark.
  • Talentudvikling ved at udvikle og afprøve nye former for samarbejde mellem erhvervsskoler, virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner.