Nyeste udstyr til at uddanne landets dygtigste audiologiassistenter

Stor donation fra Oticon Fonden sikrer undervisningsmiljø af høj kvalitet.
18/1 2018 - chvk

Oticon Fonden har doneret et stort beløb til uddannelsen til hospitalsteknisk assistent. Syddansk Erhvervsskole er den eneste skole i landet, der udbyder uddannelsen, og i de seneste år har også skolens efteruddannelseskurser været velbesøgte.

Donationen går til det nyeste audiologiske udstyr, som giver et kæmpe løft til undervisningsmiljøet på specialet til audiologiassistent.

"Med det donerede udstyr kan vi fremover højne niveauet og kvaliteten af vores elevers kompetencer væsentligt. Udstyret med den nyeste teknologi løfter undervisningens kvalitet og sikrer, at vi kan uddanne de dygtigste audiologiassistenter inden for erhvervet, uanset om eleverne er ansat på en hospitalsafdeling eller i en privat høreklinik,", fortæller campuschef Hanne Brandbyge.

Elever fremviste det nye udstyr

Donationen fra Oticon Fonden blev markeret ved en reception mandag den 17. januar,  hvor elever på uddannelsen fremviste det nye udstyr. 

"Når vi kommer ud i 'den virkelige verden', er vi eksperter i det nyeste udstyr og kan fortælle, at det her er fremtiden. Jeg føler mig privilegeret over at få lov til at bruge det nyeste udstyr. Det er en fed gave.", fortalte en af skolens elever, Lars Kjærgaard.

Mobile klinikker og visuel data

Det nye udstyr er samlet i mobile klinikker, som eleverne, til forskel fra tidligere, kan transportere rundt. Det giver eleverne mulighed for at bruge udstyret forskellige steder på skolen. Samtidig rummer det nye udstyr mere data - også visuelt, som bl.a. gør det nemmere for eleverne at dele og diskutere dataen med andre.

"Det nye udstyr giver os mere visuelle data, så det er lettere at dele vores observationer med andre. Fx kan vi lave video og billeder af trommehinden, som vi så kan vise patienten eller vores vejleder og diskutere ud fra efterfølgende. Det har vi ikke haft mulighed for før.", fortæller Paulina Sønderskov, elev.

Donation til fremtidens undervisning

Oticon Fonden har de seneste 10 år uddelt mere end 700 mio. kroner til en række forskellige projekter, der fremmer forskning og udbredelse af viden inden for audiologi. Syddansk Erhvervsskole har ansøgt Oticon Fonden om nyeste udstyr og teknologi, som kan tilgodese de behov, som skolens elever har for at dygtiggøre sig, og vi som undervisningsinstitution har i forhold til at uddanne de dygtigste på området.

Donationen lyder på i alt 3,8 mio. til audiologisk udstyr, som er leveret og opsat af firmaet Interacoustics A/S.

En stor tak til Oticon Fonden for den store donation.