Den bedste robotklynge i verden

Videnscentret er etableret som et konsortium mellem Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier, EUC Syd og Syddansk Erhvervsskole.

Videnscentret har adresser i Herning, Odense og Sønderborg og er åbent for lærlinge fra landets erhvervsskoler, elever fra grundskolerne og virksomheder, der er nysgerrige på robotter og vil lære om automation. Ambitionen er at skabe en metropol inden for den teknologiske udvikling og ikke mindst for at sikre prestige inden for erhvervsuddannelserne. Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt videnscentrene en bevilling til videreførelse til og med 2024. Videnscenter for Automation og Robotteknologi blev etableret tilbage i 2017.

Følg med i de nyeste aktiviteter via Videnscenterportalen.dk