Se helheden – uden at miste fokus på detaljen

Findes der næsten noget bedre, end at se noget gammel blive forvandlet til næsten nyt? Nej, vel?

Som bygningsmaler er det lige netop dét, din hverdag handler om. Det kræver derfor, at du er opdateret på de seneste indretningstendenser og nye teknikker – og forstår, at ikke alle vægge nødvendigvis skal være støvet petroleum, bare fordi det lige hitter lige nu.

Farver gør noget ved et rum, uanset om du sætter fuld knald på eller maler helt neutralt hvidt. At være bygningsmaler handler derfor ikke kun om at kunne svinge en pensel. Det handler også om at kunne se løsninger – og helst de bedste i forhold til både kunden, rummet og helheden. Nogle opgaver vil kræve en rolig hånd og god tålmodighed – mens andre vil kræve, at du når en masse kvadratmeter. Fælles for opgaverne er dog, at du leverer et resultatet, som du er stolt over og kunden glad for.

I løbet af uddannelsen lærer du alt om maling, tapet, maler- og rulleteknikker samt farvevalg og fravalg. Du lærer også at blande maling og beregne, hvor meget du skal bruge af de enkelte materialer. Herudover er arbejdsstillinger og arbejdsmiljø samt kundebetjening og rådgivning en vigtig del af uddannelsen.

Som bygningsmaler vil dine primære opgaver være at:

  • Male og behandle indendørs, fx vægge, lofter, døre og paneler samt opsætte tapeter og andre vægbeklædninger.
  • Male indendørs, fx pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte.
  • Arbejde med specialteknikker såsom med forgyldning, marmorering, frescoteknikker eller andre gamle maleteknikker.
  • Rådgive kunder i forhold til valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
  • Holde sig opdateret med trends og nye teknikker inden for området.

EUX - Bygningsmaler

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX bygningsmaler - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Bygningsmalere kan vælge at videreuddanne sig til fx bygningsingeniør eller arkitekt. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C , samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet bygningsmaler vil du typisk blive ansat i et malerfirma som malersvend - hvor du udfører maleropgaver for både privatpersoner og virksomheder. Faktisk kan du som bygningsmaler arbejde i forskellige typer af virksomheder, hvor der er behov for vedligeholdelse og reparation af bygninger, fx i byggebranchen, boligselskaber eller store private og offentlige virksomheder.

Mange bygningsmalere vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært bygningsmaler kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx byggekoordinator og byggetekniker på et af landets erhvervsakademier. Se alle dine mulighed på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

 

Uddannelsen til bygningsmaler er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx bygningsmaler. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært bygningsmaler. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
70109900 / 61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Betina S. Andersen
63126640
bsa@sde.dk

Studievejleder Vejle

Uddannelsessekretær Vejle

Mette Larsen
76426242
mela@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet