Se helheden – uden at miste fokus på detaljen

Findes der næsten noget bedre, end at se noget gammel blive forvandlet til næsten nyt? Nej, vel? Som bygningsmaler er det lige netop dét, din hverdag handler om. Det kræver derfor, at du er opdateret på de seneste indretningstendenser og nye teknikker – og forstår, at ikke alle vægge nødvendigvis skal være støvet petroleum, bare fordi det lige hitter lige nu.

Farver gør noget ved et rum, uanset om du sætter fuld knald på eller maler helt neutralt hvidt. At være bygningsmaler handler derfor ikke kun om at kunne svinge en pensel. Det handler også om at kunne se løsninger – og helst de bedste i forhold til både kunden, rummet og helheden. Nogle opgaver vil kræve en rolig hånd og god tålmodighed – mens andre vil kræve, at du når en masse kvadratmeter. Fælles for opgaverne er dog, at du leverer et resultatet, som du er stolt over og kunden glad for.

I løbet af uddannelsen lærer du alt om maling, tapet, maler- og rulleteknikker samt farvevalg og fravalg. Du lærer også at blande maling og beregne, hvor meget du skal bruge af de enkelte materialer. Herudover er arbejdsstillinger og arbejdsmiljø samt kundebetjening og rådgivning en vigtig del af uddannelsen.

Som bygningsmaler vil dine primære opgaver være at:

  • Male og behandle indendørs, fx lofter, vægge, døre og paneler samt opsætte tapeter og andre vægbeklædninger.
  • Male indendørs, fx pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte.
  • Arbejde med specialteknikker såsom med forgyldning, marmorering, frescoteknikker eller andre gamle maleteknikker.
  • Rådgive kunder i forhold til valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
  • Holde sig opdateret med trends og nye teknikker inden for området.

EUX - Bygningsmaler

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX bygningsmaler - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Bygningsmalere kan vælge at videreuddanne sig til fx. bygningsingeniør eller arkitekt.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C , samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet bygningsmaler vil du typisk blive ansat i et malerfirma som malersvend - hvor du udfører maleropgaver for både privatpersoner og virksomheder. Faktisk kan du som bygningsmaler arbejde i forskellige typer af virksomheder, hvor der er behov for vedligeholdelse og reparation af bygninger, fx i byggebranchen, boligselskaber eller store private og offentlige virksomheder.

Mange bygningsmalere vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært bygningsmaler kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx byggekoordinator og byggetekniker på et af landets erhvervsakademier. 

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx bygningsmaler. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære.

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652/24633909
masc@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Studievejleder Vejle

Jette Dahl Nørgaard
76426275/21800546
jda@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)

Kamilla fortæller som sin hverdag som bygningsmaler
Læs Kristines fortælling, om hvordan det er at være i lære som bygningsmaler, og hvad man får ud af.