Se helheden – uden at miste fokus på detaljen

Findes der næsten noget bedre, end at se noget gammel blive forvandlet til næsten nyt? Nej, vel? Som bygningsmaler er det lige netop dét, din hverdag handler om. Det kræver derfor, at du er opdateret på de seneste indretningstendenser og nye teknikker – og forstår, at ikke alle vægge nødvendigvis skal være støvet petroleum, bare fordi det lige hitter lige nu.

Farver gør noget ved et rum, uanset om du sætter fuld knald på eller maler helt neutralt hvidt. At være bygningsmaler handler derfor ikke kun om at kunne svinge en pensel. Det handler også om at kunne se løsninger – og helst de bedste i forhold til både kunden, rummet og helheden. Nogle opgaver vil kræve en rolig hånd og god tålmodighed – mens andre vil kræve, at du når en masse kvadratmeter. Fælles for opgaverne er dog, at du leverer et resultatet, som du er stolt over og kunden glad for.

I løbet af uddannelsen lærer du alt om maling, tapet, maler- og rulleteknikker samt farvevalg og fravalg. Du lærer også at blande maling og beregne, hvor meget du skal bruge af de enkelte materialer. Herudover er arbejdsstillinger og arbejdsmiljø samt kundebetjening og rådgivning en vigtig del af uddannelsen.

Som bygningsmaler vil dine primære opgaver være at:

 • Male og behandle indendørs, fx lofter, vægge, døre og paneler samt opsætte tapeter og andre vægbeklædninger.
 • Male indendørs, fx pudsede ydermure, indendørs og udendørs træværk, plankeværker, carporte.
 • Arbejde med specialteknikker såsom med forgyldning, marmorering, frescoteknikker eller andre gamle maleteknikker.
 • Rådgive kunder i forhold til valg af materialer, farver og farvesammensætninger.
 • Holde sig opdateret med trends og nye teknikker inden for området.

EUX - Bygningsmaler

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX bygningsmaler - specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C , samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX bygningsmaleruddannelsen, skal du have bestået dansk E, naturfag E. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen. 

Herudover skal du også have følgende certifikater: Opstilling af rulle- og bukkestillads.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Bygningsmalere kan vælge at videreuddanne sig til fx bygningsingeniør eller arkitekt.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet bygningsmaler vil du typisk blive ansat i et malerfirma som malersvend - hvor du udfører maleropgaver for både privatpersoner og virksomheder. Faktisk kan du som bygningsmaler arbejde i forskellige typer af virksomheder, hvor der er behov for vedligeholdelse og reparation af bygninger, fx i byggebranchen, boligselskaber eller store private og offentlige virksomheder.

Mange bygningsmalere vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært bygningsmaler kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx byggekoordinator og byggetekniker på et af landets erhvervsakademier. 

På flere øvrige videregående uddannelser vil der være krav om at have gymnasiale fag på et vist niveau. Disse kan du opnå i løbet af din erhvervsuddannelse, hvis du vælger at tage bygningsmaleruddannelsen som EUX. Alternativt kan du læse relevante suppleringskurser efter din erhvervsuddannelse.

En tredje mulige er, at du kan vælge at tage et af Syddansk Erhvervsskoles efteruddannelseskurser i renovering eller malerfagets videregående uddannelse, som vil åbne muligheden for at arbejde med særlige og mere specifikke områder. 

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til bygningsmaler er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer ca. 3 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på dit lærested.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2. 

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som bygningsmaler hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. 

Grundforløb 1 varer 20 uger, hvor du sidst i forløbet vælger din uddannelsesretning. Herefter fortsætter du på grundforløb 2.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx bygningsmaler. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på bygningsmaleruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 9 måneder til 3 år og 3 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Er du fyldt 25 år
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken, hvor du i løbet af et år, skal opnå samme kompetencer som du kan få på grundforløb 2. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb
Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

 1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen
 3. Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Læs her, hvordan andre elever fik deres læreplads.

Opfylder du ikke adgangskravene til grundforløb 1?
Så kan en af vores vejledere hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E og naturfag E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Herudover skal du have certifikatet: Krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan en af vores vejledere hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære i en virksomhed - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, bygningsmaler, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt femte. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis. 

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået i lære.

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652/24633909
masc@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Studievejleder Vejle

Jette Dahl Nørgaard
76426275/21800546
jda@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)

Kamilla fortæller som sin hverdag som bygningsmaler
Læs Kristines fortælling, om hvordan det er at være i lære som bygningsmaler, og hvad man får ud af.