Som ejendomsservicetekniker bliver du personen, der sikrer smil og høj service i hverdagen

Når pæren er sprunget. Når vandhanen drypper. Når der ligger sne foran bygningen. Eller når der er røget en bold gennem ruden, er det dig som ejendomsservicetekniker, der bliver tilkaldt – hvis du altså ikke allerede selv har opdaget problemet.

Det er med god grund, at man ofte kalder en ejendomsservicetekniker for en ”alt-mulig-mand” – bortset fra, at du altså bestemt ikke behøver være mand. Men en ejendomsservicetekniker ordner alt muligt. Fra kælder til kvist. Inde og ude. Planlagte og pludselige opgaver. Med maskiner eller hænder. Og ofte med en masse mennesker omkring dig.

I løbet af uddannelsen snuser du til stort set alle de klassiske håndværksfag – både vvs’er, tømrer, elektriker, maler og murer. Du skal nemlig kunne lidt af hvert, men langtfra alt inden for de enkelte fag. En vigtig del af jobbet som ejendomsservicetekniker handler nemlig om at vide, hvornår du selv kan klare opgaven, og hvornår det er tid at tilkalde en specialist. Det er dit ansvar, at tingene er i orden og fungerer. Det samme gælder informationen og vejledning til beboere, kollegaer mm.

Som ejendomsservicetekniker vil dine primære opgaver være at:

  • Vedligeholdelse af udearealer samt værktøj og maskiner
  • Bygningsvedligeholdelse, fx mindre maler-, elektriker- og vvs-opgaver eller bestilling af professionel hjælp
  • Betjening af varmecentral og ventilationssystem
  • Affaldshåndtering
  • Beboer- eller brugerservice.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet ejendomsservicetekniker kan du arbejde som ejendomsfunktionær, ejendomsinspektør, pedel, servicemedarbejder eller teknisk servicemedarbejder inden for fx boligselskaber, kommunale og statslige institutioner eller større private virksomheder.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært ejendomsservicetekniker kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx bygningskonstruktør eller byggetekniker. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx ejendomsservicetekniker. 

Hovedforløb
I Odense har du mulighed for at tage hele uddannelsen til ejendomsservicetekniker. I Vejle kan du tage grundforløbet, men skal til Odense eller en anden erhvervsskole for at tage hovedforløbet. Hovedforløbet varer maksimalt 2 år og 9 måneder. Her er du skiftevis på skolen og i lære hos en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652 / 24633909
masc@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Billedskærervej 11, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem