Som ejendomsservicetekniker Bliver du personen, der sikrer smil og høj service i hverdagen

Når pæren er sprunget. Når vandhanen drypper. Når der ligger sne foran bygningen. Eller når der er røget en bold gennem ruden, er det dig som ejendomsservicetekniker, der bliver tilkaldt – hvis du altså ikke allerede selv har opdaget problemet.

Det er med god grund, at man ofte kalder en ejendomsservicetekniker for en ”alt-mulig-mand” – bortset fra, at du altså bestemt ikke behøver være mand. Men en ejendomsservicetekniker ordner alt muligt. Fra kælder til kvist. Inde og ude. Planlagte og pludselige opgaver. Med maskiner eller hænder. Og ofte med en masse mennesker omkring dig.

I løbet af uddannelsen snuser du til stort set alle de klassiske håndværksfag – både vvs’er, tømrer, elektriker, maler og murer. Du skal nemlig kunne lidt af hvert, men langtfra alt inden for de enkelte fag. En vigtig del af jobbet som ejendomsservicetekniker handler nemlig om at vide, hvornår du selv kan klare opgaven, og hvornår det er tid at tilkalde en specialist. Det er dit ansvar, at tingene er i orden og fungerer. Det samme gælder informationen og vejledning til beboere, kollegaer mm.

Som ejendomsservicetekniker vil dine primære opgaver være:

  • Vedligeholdelse af udearealer samt værktøj og maskiner
  • Bygningsvedligeholdelse, fx mindre maler-, elektriker- og vvs-opgaver eller bestilling af professionel hjælp
  • Betjening af varmecentral og ventilationssystem
  • Affaldshåndtering
  • Beboer- eller brugerservice.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet ejendomsservicetekniker kan du arbejde som ejendomsfunktionær, ejendomsinspektør, pedel, servicemedarbejder eller teknisk servicemedarbejder inden for fx boligselskaber, kommunale og statslige institutioner eller større private virksomheder.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som faglært ejendomsservicetekniker kan du vælge at læse videre direkte efter uddannelsen til fx bygningskonstruktør eller byggetekniker.

På flere øvrige videregående uddannelser vil der være krav om at have gymnasiale fag på et vist niveau. Disse kan du opnå ved at læse relevante suppleringskurser efter din erhvervsuddannelse.

Læs mere om uddannelsens opbygningGrundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen ”Byggeri, energi og konstruktion”. Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer, bygningsmaler og vvs-energi.

Grundforløb 2
Du skal starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 starter du på en specifik uddannelse, fx ejendomsservicetekniker. Grundforløb 2 varer 20 uger. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer maksimalt 2 år og 9 mdr. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære hos en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med bestået svendeprøve på den sidste skoleperiode.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652/24633909
masc@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)