Skab sikkerhed og tryghed, hvor du går og står

Dem der tror, at man kan blive sikkerhedsvagt, hvis bare man har store overarme, tatoveringer og en skaldet isse - tager grueligt fejl. Det handler nemlig ikke om at skabe frygt. Det handler om at skabe sikkerhed.

Danmark opleves generelt som et trygt land. Alligevel forgår der hver dag tyverier, trusler og tumult flere steder. For at forebygge og nedbringe disse hændelser, ansætter flere og flere firmaer (og privatpersoner) sikkerhedsvagter, som er trænet i at tackle kritiske situationer med professionalisme og høj sikkerhed for alt og alle.

På Syddansk Erhvervsskole kan du pt. kun tage grundforløbet til sikkerhedsvagt. For at gennemføre uddannelsen er du derfor nødt til at tage til fx Aarhus, København eller Roskilde og læse hovedforløbet.

I løbet af grundforløbet får du lov til at snuse til faget, inden du beslutter dig for, om du vil tage til en anden landsdel og læse resten af uddannelsen – eller om en af de beslægtede uddannelser på Syddansk Erhvervsskole i højere grad er vejen for dig.

Som sikkerhedsvagt vil dine primære opgaver være at:

 • Overvåge og være med til at reducere svind, tyveri, hærværk, uro og større konfliktoptrapninger
 • Udfærdige sikkerheds- og nødplaner
 • Betjene kontrolsystemer og udstyr til at undgå brand, tyveri og hærværk
 • Konflikthåndtering og kommunikation med forskellige kunder og kollegaer
 • Skrive rapporter, gennemse overvågningsvideoer og føre kontrol med alarmsystemer

Fremtidsmuligheder

Som sikkerhedsvagt vil du kunne få job som ronderende vagt, patruljevagt eller fast vagt ved forskellige virksomheder med vagtservice. Det kan være storcentre og butikker, lufthavne, offentlige organisationer, museer, sportsforeninger eller messe- og eventcentre. Du kan også blive ansat i et vagtselskab eller vælge at etablere din egen virksomhed. Du kan fx arbejde som ronderende vagt, stationær vagt, servicevagt eller alarmpatrulje. Du vil også få indblik i andre typer jobs inden for vagt- og sikkerhedsområdet, som fx udrykningsvagt, butikskontrol, værditransport, visitation og kontrollørarbejde etc.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som sikkerhedsvagt kan du vælge at videreuddanne dig ved at tage AMU-kurset vagtservice, som udbydes i Jylland og på Sjælland. Der findes desuden en række efteruddannelseskurser, hvor du kan specialisere dig til fx dørmand eller livvagt.

Uddannelsens opbygning

Sikkerhedsvagtuddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej – og kan tages på Syddansk Erhvervsskole i Odense.
 • Hovedforløbet varer 1 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads. Hovedforløbet skal tages på anden erhvervsskole.

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som sikkerhedsvagt hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: tømrer, murer og bygningsmaler.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx sikkerhedsvagt.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på sikkerhedsvagtuddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 1 år. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole, men på fx ZBC Roskilde, Next København eller Aarhus Tech.

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vores vejleder Margit Schjerning hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Du kan også overveje erhvervsklassen. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar i Odense.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, sikkerhedsvagt, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652/24633909
masc@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)