Skab sikkerhed og tryghed, hvor du går og står

Dem der tror, at man kan blive sikkerhedsvagt, hvis bare man har store overarme, tatoveringer og en skaldet isse - tager grueligt fejl. Det handler nemlig ikke om at skabe frygt. Det handler om at skabe sikkerhed.

Danmark opleves generelt som et trygt land. Alligevel forgår der hver dag tyverier, trusler og tumult flere steder. For at forebygge og nedbringe disse hændelser, ansætter flere og flere firmaer (og privatpersoner) sikkerhedsvagter, som er trænet i at tackle kritiske situationer med professionalisme og høj sikkerhed for alt og alle.

På Syddansk Erhvervsskole kan du pt. kun tage grundforløbet til sikkerhedsvagt. For at gennemføre uddannelsen er du derfor nødt til at tage hovedforløbet på en anden erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder. 

I løbet af grundforløbet får du lov til at snuse til faget, inden du beslutter dig for, om du vil tage til en anden landsdel og læse resten af uddannelsen – eller om en af de beslægtede uddannelser på Syddansk Erhvervsskole i højere grad er vejen for dig.

Som sikkerhedsvagt vil dine primære opgaver være at:

  • Overvåge og være med til at reducere svind, tyveri, hærværk, uro og større konfliktoptrapninger
  • Udfærdige sikkerheds- og nødplaner
  • Betjene kontrolsystemer og udstyr til at undgå brand, tyveri og hærværk
  • Konflikthåndtering og kommunikation med forskellige kunder og kollegaer
  • Skrive rapporter, gennemse overvågningsvideoer og føre kontrol med alarmsystemer.

Fremtidsmuligheder

Som sikkerhedsvagt vil du kunne få job som ronderende vagt, patruljevagt eller fast vagt ved forskellige virksomheder med vagtservice. Det kan være storcentre og butikker, lufthavne, offentlige organisationer, museer, sportsforeninger eller messe- og eventcentre. Du kan også blive ansat i et vagtselskab eller vælge at etablere din egen virksomhed. Du vil også få indblik i andre typer jobs inden for vagt- og sikkerhedsområdet, som fx udrykningsvagt, butikskontrol, værditransport, visitation og kontrollørarbejde etc.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som sikkerhedsvagt kan du vælge at videreuddanne dig ved at tage AMU-kurset vagtservice. Der findes desuden en række efteruddannelseskurser, hvor du kan specialisere dig til fx. dørmand eller livvagt.

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: tømrer, murer og bygningsmaler.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx sikkerhedsvagt.

Hovedforløb
Den sidste del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 1 år. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.
På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Margit Schjerning
63126652/24633909
masc@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)