Skab sikkerhed og tryghed, hvor du går og står

At være sikkerhedsvagt handler ikke om, at have store overarme, tatoveringer og at skabe frygt. Det handler om at skabe sikkerhed.

Danmark opleves generelt som et trygt land. Alligevel forgår der hver dag tyverier, trusler og tumult flere steder. For at forebygge og nedbringe disse hændelser, ansætter flere og flere firmaer (og privatpersoner) sikkerhedsvagter, som er trænet i at tackle kritiske situationer med professionalisme og høj sikkerhed for alt og alle.

Som sikkerhedsvagt vil dine primære opgaver være at:

  • Overvåge og være med til at reducere svind, tyveri, hærværk, uro og større konfliktoptrapninger
  • Udfærdige sikkerheds- og nødplaner
  • Betjene kontrolsystemer og udstyr til at undgå brand, tyveri og hærværk
  • Konflikthåndtere og kommunikere med forskellige kunder og kollegaer
  • Skrive rapporter, gennemse overvågningsvideoer og føre kontrol med alarmsystemer.

Fremtidsmuligheder

Som sikkerhedsvagt vil du kunne få job som ronderende vagt, patruljevagt eller fast vagt ved forskellige virksomheder med vagtservice. Det kan være storcentre og butikker, lufthavne, offentlige organisationer, museer, sportsforeninger eller messe- og eventcentre. Du kan også blive ansat i et vagtselskab eller vælge at etablere din egen virksomhed. Du vil også få indblik i andre typer jobs inden for vagt- og sikkerhedsområdet, som fx udrykningsvagt, butikskontrol, værditransport, visitation og kontrollørarbejde etc.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som sikkerhedsvagt kan du vælge at videreuddanne dig ved at tage AMU-kurset vagtservice. Der findes desuden en række efteruddannelseskurser, hvor du kan specialisere dig til fx dørmand eller livvagt. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til sikkerhedsvagt er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx sikkerhedsvagt. 

Hovedforløb
Den sidste del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 1 år og 6 måneder. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært sikkerhedsvagt. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Benthe Krogh Damgaard
63126607
bkd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Billedskærervej 11, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet