Læs til bager og konditor og giv danskerne deres daglige brød, kager og andre søde sager

Elsker du duften i bageriet – og har du appetit på selv at prøve kræfter med bager- og konditorfaget, så smøg ærmerne op og start din uddannelse på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Her kan du blive klog på brød og kager og få et højt fagligt niveau.

Franskbrød, morgenbrød, rugbrød, wienerbrød. Småkager, skærekager, flødeskumskager og tørkager. Og tærter, muffins, croissanter, scones og kanelsnegle. Der findes en masse klassisk bagværk, som du som bager ikke kommer uden om at lave. Men der findes også utallige muligheder for at udvikle nye typer af brød, kager og andet. At være bager eller konditor kræver ikke længe kun, at du kan følge en opskrift og stå tidligt op. Det kræver også kreativitet og sans for god smag.

Bager og konditor-uddannelsen giver en grundlæggende viden om bagning, samt fremstilling af kager og desserter. Du lærer om mikset mellem de moderne metoder ved bagning sammen med fagets gamle håndværkstraditioner.

Du kan tage grundforløbet til bager og konditor på Syddansk Erhvervsskole. For at tage hovedforløbet skal du til fx Odense, Ålborg eller Holstebro.I løbet af grundforløbet får du lov til at snuse til faget, lære grundprincipperne inden for fremstilling af lækre brød og flotte kager, inden du kan komme i lære ude i en virksomhed for at tage resten af uddannelsen.

Som bager og konditor vil dine primære opgaver være at:
 

 • Fremstille en række forskellige brød, kager og desserter
 • Dekorere, pynte og udskære kage
 • Sikre produktionen overholder de gældende hygiejne og sikkerhedskrav
 • Udvikle nye typer kager, brød og andet til butikken
 • Holde dig opdateret med nye trends og tendenser

EUX - Bager

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX bager specifikt for uddannelsen:

EUX hovedforløb på anden erhvervsskole
Du kan tage grundforløb 1 og 2 med EUX på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Hovedforløbet med EUX skal tages på en anden erhvervsskole. Kontakt vejlederen og høre mere om mulighederne.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, kemi C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft dansk, engelsk og samfundsfag på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX bager, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C, samfundsfag C og fysik C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand og almen fødevarehygiejne

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser fx klinisk diætist eller professionsbachelor i ernæring og sundhed.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet bager og konditor vil du typisk finde job i et bageri og konditori, café eller lignende. Der er også mulighed for ansættelse i kantiner både i den private og den offentlige sektor. Nogle bager ansattes på de store brødfabrikker. Mens en del konditorer bliver ansat i hotel og restaurantbranchen. Nogle vælger desuden at starte deres egen virksomhed.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet bager og konditor kan du videreuddanne dig til bl.a. fødevareteknolog, ernæringsteknolog eller akademigastronom.

Du kan også vælge at supplere din uddannelse med et af flere af AMU-uddannelserne inden for bager og konditorområdet, blandt andet brød, kage, dessert og konfekturefremstilling

Uddannelsens opbygning

Bager og konditoruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej – og kan tages på Syddansk Erhvervsskole i Vejle.
 • Hovedforløbet varer 3½ år– og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som bager og konditor hører under, hedder "Gastronomi, ernæring og service", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Ernæringsassistent, gourmetslagter, tjener og serviceassistent. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx bager og konditor. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på bager og konditoruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole, men på fx Kold College i Odense, UCH i Holstebro, Food College i Ålborg og ZBC i Ringsted. 

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Bager og konditoruddannelsen er trinopdelt, så når du har fået en læreplads er de første 2 år af uddannesen trin 1, som kaldes bagværker.

Bagværker
Som bagværker lære du at fremstille almindelige og traditionelle brød- og kagetyper.
Efter bagværker fortsætter man på trin 2 enten som bager eller som konditor i 1½ år

Bager
Du lærer om råvarer, dejproduktion og brødfremstilling. Du lærer desuden om rullede deje og kageproduktion.

Konditor
Du lærer om råvarer, desserter, is og marcipan. Du lærer desuden at fremstille dekorationer og figurer i bagværk og forskellige kager.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

For at fortsætte på hovedforløbet, er der nogle såkaldte overgangskrav, du skal opfylde – de fleste erhverver du dig i løbet af grundforløbet. Det er dog en god idé at tjekke, at du opfylder niveaukravene i dansk og matematik, hvis du kommer direkte fra 9. klasse. Er du i tvivl, så kontakt vores vejleder.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen.

Mulighed for læreplads

Bager og konditor er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være bager og konditor, frisør, værktøjsmager, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)