Som ernæringsassitent kommer du til at lave masser af mad; til masser af mennesker

Er du typen, der frivilligt står for aftensmaden derhjemme – eller med glæde tager hjemmebag med til hele klassen, når du har fødselsdag, så er det her uddannelsen for dig.  Glæden ved at lave mad er nemlig det vigtigste for at blive en god ernæringsassistent. Resten lærer du i løbet af uddannelsen.

En gulerodsbolle med smør og ost kan være et godt morgenmadsvalg i en vuggestue, men ikke hvis maden skal serveres for personer på diæt. Ligesom gule ærter og kogt skinke kan være et glimrende aftensmåltid på plejehjemmet, men formentlig knapt så populært i kantinen på skolen.

Som ernæringsassistent er det dog ikke kun smagsløgene, du skal glæde. Det er også vigtigt, at maden opfylder de næringsmæssige krav, at den er tilpasset målgruppen og ser appetitlig ud på tallerkenen.

Med en uddannelse som ernæringsassistent lærer du at tilberede og anrette varm og kold mad i storkøkkener - for eksempel på hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, kostskoler og i kantiner. Du undervises i at tage hensyn til aspekter som fedtbegrænsning, vitamin- og proteinindhold samt diæter, allergier og intolerancer i planlægningen.

Som ernæringsassistent vil dine primære opgaver være at:

  • Planlægge, fremstille og portionsanrette varme og kolde måltider
  • Afrydde, vaske op og rengøre køkkenredskaber og køkkenet
  • Sammensætte kosten ud fra forskellige parametre samt beregne næringsindholdet i maden
  • Servicere og enkelte steder også servere og betjene kunder
  • Holde dig opdateret og være med til at udvikle nye retter og menuer.

EUX - Ernæringsassistent

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX ernæringsassistent specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser fx ernæringsteknolog, klinisk diætist og professionsbachelor i ernæring og sundhed. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk.

EUX hovedforløb på anden erhvervsskole

Du kan tage grundforløb 1 og 2 med EUX på Syddansk Erhvervsskole i Vejle. Hovedforløbet med EUX skal tages på en anden erhvervsskole. Kontakt vejlederen og høre mere om mulighederne.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C, kemi C og teknologi C

Hvis det er mere end 1 år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse og her har haft dansk, engelsk og samfundsfag på minimum C-niveau, starter du på grundforløb 2, og skal kun have matematik, fysik og teknologi – alle på C-niveau.

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet ernæringsassistent vil du typisk finde job i storkøkkener på fx hospitaler, plejehjem og daginstitutioner, men også på fx kostskoler og i kantiner.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som ernæringsassistent kan du bl.a. videreuddanne dig til fødevareteknolog, ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til ernæringsassistent er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Gastronomi, ernæring og service", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Bager og konditor, gourmetslagter, tjener og serviceassistent. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx ernæringsassistent. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år og 7 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært ernæringsassistent.  

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Vejle

Uddannelsessekretær Vejle

Mette Larsen
76426242
mela@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet