Som ernæringsassitent kommer du til at Lave masser af mad til masser af mennesker

Er du typen, der frivilligt står for aftensmaden derhjemme – eller med glæde tager hjemmebag med til hele klassen, når du har fødselsdag, så er det her uddannelsen for dig.  Glæden ved at lave mad er nemlig det vigtigste for at blive en god ernæringsassistent. Resten lærer du i løbet af uddannelsen.

En gulerodsbolle med smør og ost kan være et godt morgenmadsvalg i en vuggestue, men ikke hvis maden skal serveres for personer på diæt. Ligesom gule ærter og kogt skinke kan være et glimrende aftensmåltid på plejehjemmet, men formentlig knapt så populært i kantinen på skolen.

Som ernæringsassistent er det dog ikke kun smagsløgene, du skal glæde. Det er også vigtigt, at maden opfylder de næringsmæssige krav, at den er tilpasset målgruppen og ser appetitlig ud på tallerkenen.

Med en uddannelse som ernæringsassistent lærer du at tilberede og anrette varm og kold mad i storkøkkener - for eksempel på hospitaler, plejehjem, daginstitutioner, kostskoler og i kantiner. Du undervises i at tage hensyn til aspekter som fedtbegrænsning, vitamin- og proteinindhold samt diæter, allergier og intolerancer i planlægningen.

Som ernæringsassistent vil dine primære opgaver være at:

  • Planlægge, fremstille og portionsanrette varme og kolde måltider
  • Afrydde, vaske op og rengøre køkkenredskaber og køkkenet
  • Sammensætte kosten ud fra forskellige parametre samt beregne næringsindholdet i maden
  • Servicere og enkelte steder også servere og betjene kunder
  • Holde dig opdateret og være med til at udvikle nye retter og menuer
SDE TV

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som ernæringsassistent er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
  • Hovedforløbet varer 2 år og 7 måneder år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Tidslinje_Ernæringassistent

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som ernæringsassistent hører under, hedder "Gastronomi, ernæring og service", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Bager og konditor, gourmetslagter, tjener og serviceassistent.  

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx ernæringsassistent.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen ernæringsassistent.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende to punkter:

  1. Du er erklæret uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  2. Du har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i både dansk og matematik til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve. I dansk beregnes gennemsnittet af dine mundtlige og skriftlige karakterer. I matematik beregnes gennemsnittet af dine skriftlige karakterer.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du have en læreplads, eller du kan ansøge om en af skolens kvotepladser. Kvotepladser er skolens mulighed for at optage et mindre antal elever, som ikke har en aftale om en elevplads inden uddannelsens grundforløb 2.

For at fortsætte på hovedforløbet, er der nogle såkaldte overgangskrav, du skal opfylde – de fleste erhverver du dig i løbet af grundforløbet. Det er dog en god idé at tjekke, at du opfylder niveaukravene i dansk og matematik, hvis du kommer direkte fra 9. klasse. Er du i tvivl, så kontakt vores vejleder. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E og naturfag E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse samt almen fødevarehygiejne.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for praktik

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, ernæringsassistent eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads. 

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet ernæringsassistent vil du typisk finde job i storkøkkener på for eksempel hospitaler, plejehjem og daginstitutioner, men også på for eksempel kostskoler og i kantiner.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som ernæringsassistent kan du bl.a. videreuddanne dig til fødevareteknolog, ernæringsteknolog eller professionsbachelor i ernæring og sundhed.

Spørg os

Studievejleder Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Vigtig info

Find os her

Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle
Lisa fortæller om hendes hverdag på sin læreplads.