I dag skal en frisør meget mere
end at kunne klippe og farve hår

Der var engang, hvor folk alene gik til frisøren for at få klippet lidt af lokkerne. I dag tager flere og flere til frisør for at få et nyt, personligt look – og for at forkæle sig selv. Som frisør skal du derfor drives af en naturlig interesse for trends og modetendenser samt lyst til konstant at udvikle din egen faglighed, kundernes personlighed og selve frisøroplevelsen.

Intet hår er ens – eller opfører sig ens. Lige som ingen kunder eller ønsker er ens. En væsentlig del af jobbet som frisør er derfor at forstå og gå i dialog med kunderne. For er et ønske efter mandelfarvet hår egentlig lyst eller brunt? Og hvad, hvis kunden vil klippes som fodboldspilleren Neymar? Eller en pige med tyndt skandinavisk hår gerne vil have store, bløde krøller. I sådanne tilfælde skal du som frisør ikke bare have forståelse for opgaven, men også faglighed til at kunne vurdere, om forventningerne vil kunne indfries.

I løbet af uddannelsen til frisør lærer du selvfølgelig de grundlæggende teknikker og hårtyper at kende, men du får også lov til være kreativ og prøve kræfter med mere avantgarde frisurer og barbering. 

En anden væsentlig del af uddannelsen handler om, hvordan du skaber god kundekontakt og kundeservice samt rådgiver og inspirerer med udgangspunkt i både hårtype og kundens ønsker. 

Herudover undervises du i, hvordan man omgås de mange kemiske stoffer frisører arbejder med – og om arbejdsstillinger i et fag, hvor man står op meget af dagen.

Som frisør vil dine primære opgaver være at:

 • Klippe, vaske og style hår på både mænd, kvinder og børn
 • Farve og permanente hår samt
 • Rette og farve bryn og vipper
 • Sælge og vejlede i brug af produkter samt personlig rådgivning i forhold til stil, farve og nogle steder også makeup.
 • Følge med tiden og de strømninger, der er inden for hår og mode

EUX - Frisør

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX frisør specifikt for uddannelsen:

EUX hovedforløb på anden erhvervsskole
Du kan tage grundforløb 1 og 2 med EUX på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Hovedforløbet med EUX skal tages på en anden erhvervsskole. Kontakt vejlederen og høre mere om mulighederne.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, design C og afsætning C

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX Frisør, skal du have bestået dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, design C og afsætning C.

Herudover skal også have følgende certifikat: kemisk arbejdsmiljø.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Frisører med en EUX vælger ofte at videreuddanne sig til fx industriel designer, grafisk designer, sygeplejerske, diætist eller fysioterapeut.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

De fleste starter som frisør i en etableret frisørsalon. Herudover starter mange også op som selvstændig frisør med egen salon – eller som mobilfrisør, hvor de kører rundt på sygehuse eller plejehjem.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som frisør kan du vælge at videreuddanne dig gennem Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund eller Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg. Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser og konferencer for frisører, som du kan tage direkte efter uddannelsen – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsens opbygning

Frisøruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 3 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

Grundforløb 1 
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2. 

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som frisør hører under, hedder "Mennesker, livsstil og sundhed", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: tandklinikassistent, kosmetiker og hospitalsteknisk assistent. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx frisør. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på frisøruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din praktikvirksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Er du fyldt 25 år
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolen side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til frisør. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

Læse mere i boksen: Begrænset adgang og tilmeldingsfrister.


Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. Kontakt Marlene Højbjerg-Rasmussen (mhr@sde.dk), hvis du vil høre mere om optagelsesprøverne.

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvor vi hjælper dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Tilmelding til optagelsesprøven skal ske på mail til uddannelsessekretær Sanne Christensen (sach@sde.dk).


Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, afsætning F, design E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. 

Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Herudover skal du have certifikatet: kemisk arbejdsmiljø, som du ligeledes kan erhverve dig på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse. 

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, smed, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op.

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. 

Skolepraktikken foregår på Syddansk Erhvervsskole på Munkebjergvej i Odense. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Begrænset adgang og tilmeldingsfrister

Vigtig info

Spørg os

Uddannelsessekretær Odense M

Henriette Hansen
63126807
hh@sde.dk

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)

Mød Amanda som er i lære som frisør
Læs Saras fortælling om frisøruddannelsen og hendes læreplads.