Som tandklinikassistent Bliver du nøgleperson på tandklinikken

Hvis du kan lide at have ansvar, er systematisk og kan snakke med både børn, unge og gamle. Og berolige dem, der har tandlægeskræk, er bange for nåle – eller for selve tandlægeregningen, så er uddannelsen og jobbet som tandklinikassistent noget for dig.

Som tandklinikassistent har du en meget vigtig funktion – og et af det mest omfattende og varierende job på tandklinikken. Det er nemlig i høj grad dig, der får hverdagen på klinikken til at hænge sammen, og patienterne til at føle sig godt tilpas og komme igen.

Det er derfor vigtigt, at du trives med en afvekslende hverdag og sætter en ære i at være venlig, hjælpsom og imødekommende over for både dine patienter og kollegaer.

I løbet af din uddannelse får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er nemlig vigtigt at forstå tandlægens arbejde, for at kunne yde den bedste assistance. Du lærer også om alt fra klargøring og håndtering af de forskellige instrumenter og materialer til planlægning, strukturering og tidsstyring – og selvfølgelig en masse om god patientkontakt og -kommunikation.

Som tandklinikassistent skal du bl.a.:

  • Assistere tandlægen ved undersøgelser og operationer
  • Tage røntgenbilleder og tandaftryk
  • Ajourføre journaler, bestille materialer, skrive regninger og tage imod patienter
  • Vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost – og om hvordan man i det hele taget undgår tandsygdomme
  • Sørge for, at alle føler sig trygge og godt tilpas i tandlægestolen og på klinikken.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet tandklinikassistent kan du søge arbejde ved private tandklinikker, den kommunale tandplejeordning ved skoler, tandklinikker ved hospitaler og tandlægeskoler eller som konsulent inden for dentalbranchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som tandklinikassistent kan du vælge at videreuddanne dig til tandplejer. Dette er en professionsbacheloruddannelse, og for at blive optaget kræver det, at du supplerer tandklinikassistentuddannelsen med følgende fag på C-niveau: dansk og engelsk samt enten kemi, fysik, matematik eller naturfag.

Efter 2 års erhvervsuddannelse kan du deltage i videreuddannelsen i odontologisk praksis på Aarhus Universitet. 

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser og konferencer for tandklinikassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen som tandklinikassistent – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Mennesker, livsstil og sundhed", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: frisør, kosmetiker, serviceassistent og hospitalsteknisk assistent. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - ligesom grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer normalt 2,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Specialer
På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige opgaver, du støder på, når du er færdig med uddannelsen. På klinikassistentuddannelsen skal du sammen med din arbejdsgiver vælge flere specialefag i løbet af hovedforløbet.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  

Skolepraktikken foregår på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus og København. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads, og du skal hele tiden have fokus på at søge læreplads.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tenna Kystol
63126803
tek@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)