Som tandklinikassistent Bliver du nøgleperson på tandklinikken

Hvis du kan lide at have ansvar, er systematisk og kan snakke med både børn, unge og gamle. Og berolige dem, der har tandlægeskræk, er bange for nåle – eller for selve tandlægeregningen, så er uddannelsen og jobbet som tandklinikassistent noget for dig.

Som tandklinikassistent har du en meget vigtig funktion – og et af det mest omfattende og varierende job på tandklinikken. Det er nemlig i høj grad dig, der får hverdagen på klinikken til at hænge sammen, og patienterne til at føle sig godt tilpas og komme igen.

Det er derfor vigtigt, at du trives med en afvekslende hverdag og sætter en ære i at være venlig, hjælpsom og imødekommende over for både dine patienter og kollegaer.

I løbet af din uddannelse får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er nemlig vigtigt at forstå tandlægens arbejde, for at kunne yde den bedste assistance. Du lærer også om alt fra klargøring og håndtering af de forskellige instrumenter og materialer til planlægning, strukturering og tidsstyring – og selvfølgelig en masse om god patientkontakt og -kommunikation.

Som tandklinikassistent skal du bl.a.:

 • Assistere tandlægen ved undersøgelser og operationer
 • Tage røntgenbilleder og tandaftryk
 • Ajourføre journaler, bestille materialer, skrive regninger og tage imod patienter
 • Vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost – og om hvordan man i det hele taget undgår tandsygdomme
 • Sørge for, at alle føler sig trygge og godt tilpas i tandlægestolen og på klinikken.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet tandklinikassistent kan du søge arbejde ved private tandklinikker, den kommunale tandplejeordning ved skoler, tandklinikker ved hospitaler og tandlægeskoler eller som konsulent inden for dentalbranchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som tandklinikassistent kan du vælge at videreuddanne dig til tandplejer. Dette er en professionsbacheloruddannelse, og for at blive optaget kræver det, at du supplerer tandklinikassistentuddannelsen med følgende fag på C-niveau: dansk og engelsk samt enten kemi, fysik, matematik eller naturfag.

Efter 2 års erhvervsuddannelse kan du deltage i Videreuddannelsen i odontologisk praksis på Aarhus Universitet. En fuld videreuddannelse i ontodologisk praksis er bygget op af 6 moduler, men du bestemmer selv hvor mange moduler, du vil deltage i. 

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser og konferencer for tandklinikassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen som tandklinikassistent – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet.

Uddannelsens opbygning

Tandklinikassistentuddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 2 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som tandklinikassistent hører under, hedder "Mennesker, livsstil og sundhed", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: frisør, kosmetiker, serviceassistent og hospitalsteknisk assistent. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du har valgt din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1.

Grundforløb 2 varer - ligesom grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på tandklinikassistent-uddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer normalt 2,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Specialer
På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige opgaver, du støder på, når du er færdig med uddannelsen. På klinikassistentuddannelsen skal du sammen med din arbejdsgiver vælge flere specialefag i løbet af hovedforløbet.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolen side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløbet

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvor vi hjælper dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået naturfag F og psykologi E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, smed, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. På tandklinikassistentuddannelsen afholder vi fx jobcaféer på skolen, hvor virksomheder, der søger elever, deltager.

Hvad hvis jeg mod forventning ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads efter grundforløb 2, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. 

Skolepraktikken foregår på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus og København. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads, og du skal hele tiden have fokus på at søge læreplads.

 Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tenna Kystol
63126803
tek@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)