Som tandklinikassistent bliver du nøgleperson på tandklinikken

Kan du lide at have ansvar, er du systematisk og kan du snakke med både børn, unge og gamle? Kan du berolige dem, der har tandlægeskræk, er bange for nåle – eller for selve tandlægeregningen? Så er uddannelsen og jobbet som tandklinikassistent noget for dig.

Som tandklinikassistent har du en meget vigtig funktion – og har ét af det mest omfattende og varierende job på tandklinikken. Det er nemlig i høj grad dig, der får hverdagen på klinikken til at hænge sammen, og patienterne til at føle sig godt tilpas. Det er derfor vigtigt, at du trives med en afvekslende hverdag og sætter en ære i at være venlig, hjælpsom og imødekommende over for både dine patienter og kollegaer.

I løbet af din uddannelse får du en grundlæggende viden om mundens opbygning og funktion. Det er nemlig vigtigt at forstå tandlægens arbejde, for at kunne yde den bedste assistance. Du lærer også om alt fra klargøring og håndtering af de forskellige instrumenter og materialer, til planlægning, strukturering og tidsstyring – og selvfølgelig en masse om god patientkontakt og -kommunikation.

Som tandklinikassistent vil dine primære opgaver være at:

  • Assistere tandlægen ved undersøgelser og operationer
  • Tage røntgenbilleder og tandaftryk
  • Ajourføre journaler, bestille materialer, skrive regninger og tage imod patienter
  • Vejlede patienter i god mundhygiejne, sund kost – og om hvordan man i det hele taget undgår tandsygdomme
  • Sørge for, at alle føler sig trygge og godt tilpas i tandlægestolen og på klinikken.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet tandklinikassistent kan du søge arbejde ved private tandklinikker, den kommunale tandplejeordning ved skoler, tandklinikker ved hospitaler og tandlægeskoler eller som konsulent inden for dentalbranchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som tandklinikassistent kan du vælge at videreuddanne dig til tandplejer. Dette er en professionsbacheloruddannelse, og for at blive optaget kræver det, at du supplerer tandklinikassistentuddannelsen med følgende fag på C-niveau: dansk, engelsk og enten kemi, fysik, matematik eller naturfag.

Efter 2 års erhvervsuddannelse kan du deltage i videreuddannelsen i odontologisk praksis på Aarhus Universitet. 

Herudover kan du finde flere faglige efteruddannelseskurser og konferencer for tandklinikassistenter, som du kan tage direkte efter uddannelsen som tandklinikassistent – eller i løbet af din tid på arbejdsmarkedet. 

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til tandklinikassistent er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Mennesker, livsstil og sunhed". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Hospitalsteknisk assistent, kosmetiker og serviceassistent. Se alle fagretninger

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx tandklinikassistent. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet. På uddannelsen skal du sammen med din arbejdsgiver vælge flere specialefag i løbet af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en skoleprøve. Består du denne, får du et uddannelsesbrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et hel år til at finde læreplads. 

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  

Skoleoplæringen foregår på Skolen for Klinikassistenter, Tandplejere og Kliniske Tandteknikere i Århus og København. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads, og du skal hele tiden have fokus på at søge læreplads.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Vejleder Odense M

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet