Som automatiktekniker Bliver du en vigtig brik i nutidens og fremtidens industri

Forestil dig et anlæg fyldt med ledninger og hundredevis af knapper, som alle har en vigtig funktion. Forestil dig så, at det er dig, der har opbygget det - og dig, der skal kende det så godt, at du kan finde eventuelle fejl eller mangler. Kribler det allerede i fingrene og tænker du: klart - det er lige mig! Så har du nok ret.

En del af uddannelsen og jobbet som automatiktekniker handler om at tænde på elektronik, teknik og mekanik og samtidig kunne bevare et køligt overblik. Når en maskine kokser eller en ny skal udvikles, er det nemlig dig, der skal udbedre fejl, men også udtænke og udvikle nye produktionsanlæg til alt fra sygehuse og fabrikker til kraftværk og skibe. Kort sagt, hvor der er maskiner – er der brug for automatikteknikere.

I løbet af uddannelsen får du viden om og kendskab til den nyeste robotteknologi, el-teori og automation. Du lærer også at udvikle innovative og fleksible løsninger, der kan optimere produktionen inden for forskellige dele af industrien. Herudover er træning i feljfinding på maskin- og procesanlæg, godt samarbejde og optimal rådgivning vigtige delelementer i løbet af uddannelsen.

Som automatiktekniker vil dine primære opgaver være at:

  • Opstille, programmere og indkøre anlæg
  • Udvikle nye funktioner, applikationer og industrirobotter
  • Sørge for akut og løbende fejlfinding og optimering af maskiner
  • Vedligeholde, justere og reparere anlæg 
  • Sparre og videndele med kunder og kollegaer.

Specialer og trin
Har du lyst til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet,  kan trinnet automatikmontør være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele automatikteknikeruddannelsen.

Automatiktekniker i elektrobranchen
Hvis du vælger dette speciale kommer du til at arbejde med fejlsøgning, fejlretning og service af elektromekaniske anlæg. Opgaverne for en automatiktekniker i elektrobranchen omfatter bl.a. viklinger til elektromotorer, generatorer, transformatorer og andet elektromekanisk udstyr.

Automatiseringstekniker
Dette er en overbygning på automatiktekniker uddannelsen. Hvis du vælger dette speciale opnår du bl.a. kompetencer til at deltage i udvikling af automatiske maskiner og anlæg på baggrund af viden om Industrial Internet Of Things og cloudbaserede løsninger i relation til automatisering i industrien. Du vil også kunne deltage i integration af robotter i industrielle anlæg på baggrund af viden om anvendelse af forskellige robottyper og fabrikater samt viden om visions- og sensorteknologi.

EUX - Automatiktekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse. 
Læs mere om EUX.

EUX automatiktekniker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Automatikteknikere kan vælge at videreuddanne sig til fx. diplom- eller civilingeniør.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C, teknikfag A og erhvervsområdeprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter)

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet automatiktekniker vil du typisk finde arbejde på fabrikker, hospitaler samt servicevirksomheder,  der laver produktionsanlæg til fremstillingsindustrien.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som automatiktekniker kan du læse videre til it- og elektronikteknolog, automationsteknolog, installatør, diplomingeniør eller civilingeniør. De to sidstnævnte kræver dog, at du enten tager automatikteknikeruddannelsen som EUX-forløb eller efterfølgende tager en gymnasial eksamen.

Uddannelsens opbygning


Varigheden af automatiseringstekniker er 1 år med 10 ugers skoleforløb fordelt på to ophold. Heraf er den ene uge svendeprøven.

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Industritekniker, smed og teknisk designer.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx automatiktekniker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Studievejleder Grindsted Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Else Tornbjerg Nielsen
76426241
etn@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)

""
Hør Andreas fortælle om sin læreplads, hvor han arbejder som automatiktekniker.