Som automatiktekniker bliver du en vigtig brik i nutidens og fremtidens industri

Forestil dig et anlæg fyldt med ledninger og hundredevis af knapper, som alle har en vigtig funktion.

Forestil dig så, at det er dig, der har opbygget det - og dig, der skal kende det så godt, at du kan finde eventuelle fejl eller mangler. Kribler det allerede i fingrene og tænker du: klart - det er lige mig! Så har du nok ret.

En del af uddannelsen og jobbet som automatiktekniker handler om interessen for elektronik, teknik og mekanik og samtidig at kunne bevare et køligt overblik. Når en maskine kokser eller en ny skal udvikles, er det nemlig dig, der skal udbedre fejl, men også udtænke og udvikle nye produktionsanlæg til alt fra sygehuse og fabrikker til kraftværk og skibe. Kort sagt: hvor der er maskiner, er der brug for automatikteknikere.

I løbet af uddannelsen får du viden om og kendskab til den nyeste robotteknologi, el-teori og automation. Du lærer også at udvikle innovative og fleksible løsninger, der kan optimere produktionen inden for forskellige dele af industrien. Herudover er træning i feljfinding på maskin- og procesanlæg, godt samarbejde og optimal rådgivning vigtige delelementer i løbet af uddannelsen.

Som automatiktekniker vil dine primære opgaver være at:

 • Opstille, programmere og indkøre anlæg
 • Udvikle nye funktioner, applikationer og industrirobotter
 • Sørge for akut og løbende fejlfinding og optimering af maskiner
 • Vedligeholde, justere og reparere anlæg 
 • Sparre og videndele med kunder og kollegaer.

EUX - Automatiktekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse. 
Læs mere om EUX.

EUX automatiktekniker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Automatikteknikere kan vælge at videreuddanne sig til fx diplomingeniør. Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk. 

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C, teknikfag A og erhvervsområdeprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter)

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet automatiktekniker vil du typisk finde arbejde på fabrikker, hospitaler samt servicevirksomheder, der laver produktionsanlæg til fremstillingsindustrien. Der er gode jobmuligheder, da der er efterspørgsel efter nye lærlinge til branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som automatiktekniker kan du læse videre til it- og elektronikteknolog, automationsteknolog, installatør eller diplomingeniør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til automatiktekniker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Værktøjsmager, teknisk designer, industritekniker og elektriker. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx automatiktekniker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet. Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

På hovedforløbet skal du vælge om du vil specialisere dig som enten automatiktekniker eller automatiktekniker i elektrobranchen på trin 2 i uddannelsen. 

Trin på udannelsen
Automatik og procesuddannelsen er trinopdelt. 

 • Trin 1: Automatikmontør
  Har du lyst til hurtigt at komme ud på arbejdsmarkedet, kan trinnet automatikmontør være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele automatikteknikeruddannelsen.
 • Trin 2: Automatiktekniker
  Hvis du vælger dette speciale kommer du til at arbejde med at opbygge, idriftsætte, kalibrere og optimere på procesanlæg. Opgaverne går på at fejlsøge og fejlrette på elektroniske moduler, som indgår i automatiske maskiner og anlæg, samt at udføre vedligehold. Derudover lærer man at foretage konstruktionsændringer og herunder vedligeholde dokumentation samt give instruktion til brugere.
 • Trin 2: Automatiktekniker i elektrobranchen 
  Hvis du vælger dette speciale kommer du til at arbejde med fejlsøgning, fejlretning og service af elektromekaniske anlæg. Opgaverne for en automatiktekniker i elektrobranchen omfatter bl.a. viklinger til elektromotorer, generatorer, transformatorer og andet elektromekanisk udstyr. Dette speciale kan kun tages i Vejle. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære.

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Studievejleder Grindsted Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Else Tornbjerg Nielsen
76426241
etn@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet