Skab originale løsninger til
masseproduktion i metal og plast

En værktøjsmager laver som ordet indikerer: værktøj. Dog ikke det du kender fra værktøjskassen derhjemme – men derimod avanceret og individuelt designet værktøj til at skabe mindre dele i metal eller plastik.

Har du nogensinde tænkt over, hvordan skruelåget til din vandflaske, låsen i dit bælte eller holderen til tapen er blevet til? Formentlig ikke! Men det gør ikke disse komponenter mindre væsentlige. For hvis de ikke var der – eller ikke var skabt, så de passede præcist til formålet, ville du uden tvivl bemærke det. Som værktøjsmager er det derfor din fornemmeste opgave at udvikle værktøj og standseforme, som kan skabe disse enkeltdele ud fra tekniske tegninger med hjælp fra computerstyrede maskiner.

Du kan tage grundforløbet til værktøjsmager på Syddansk Erhvervsskole i Odense. For at tage hovedforløbet skal du til anden erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder.

I løbet af grundforløbet får du lov til at snuse til faget, inden du beslutter dig for, om du vil tage til Jylland og læse resten af uddannelsen – eller om en af de beslægtede uddannelser på Syddansk Erhvervsskole i højere grad er vejen for dig. 

Som værktøjsmager vil dine primære opgaver være at:

 • Beregne og udtænke, hvordan en form skal designes og skabes
 • Udarbejde 3D-tegninger og konstruktioner i avancerede tegneprogrammer
 • Programmere bearbejdningsmaskinerne og fremstille plast- eller metaldele. 
 • Dreje, fræse og slibe, så slutproduktet fremstår helt præcist i forhold til funktionen.
 • Holde dig opdateret med den nyeste teknologiske viden på feltet

Fremtidsmuligheder

Som værktøjsmager vil du typisk kunne få arbejde i metal- eller plastindustrien – i Danmark eller udlandet. Kunderne er derimod alle former for industrielle virksomheder, der skal have skabt en støbeform eller en standseform, som sikrer produktionen af produktet.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som værktøjsmager kan du vælge at videreuddanne dig til produktionsteknolog eller søge ind på professionsbacheloruddannelsen eksport og teknologi på UCN i Aalborg. Herudover vil du efter uddannelsen have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser.

Uddannelsens opbygning

Værktøjsmageruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej – og kan tages på Syddansk Erhvervsskole i Odense.
 • Hovedforløbet varer 3 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din praktikplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som værktøjsmager hører under, hedder "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: personvognsmekaniker, smed, teknisk designer, industritekniker og industrioperatør. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelige uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx værktøjsmager.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på værktøjsmageruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole, men på anden erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder.

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i praktik i en virksomhed. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din praktikvirksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar i Odense.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, værktøjsmager, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Værktøjsmager-uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Lærepladsgaranti
Der er lærepladsgaranti på værktøjsmager-uddannelsen. Lærepladsgarantien er et nyere tiltag i samarbejde med Dansk Industri, som betyder, at du som elev på industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager er garanteret en læreplads, hvis du opfylder kriterierne:

- At være aktivt søgende efter læreplads
- Indvillige i en vis transporttid
- Evt. flytte for den rette læreplads

Læs mere om lærepladsgarantien på industriens uddannelser her

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd.

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Karl Johan Kristensen
63126712/22968350
kjk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)