Skab originale løsninger til
masseproduktion i metal og plast

En værktøjsmager laver som ordet indikerer: værktøj. Dog ikke det du kender fra værktøjskassen derhjemme – men derimod avanceret og individuelt designet værktøj til at skabe mindre dele i metal eller plastik.

Har du nogensinde tænkt over, hvordan skruelåget til din vandflaske, låsen i dit bælte eller holderen til tapen er blevet til? Formentlig ikke! Men det gør ikke disse komponenter mindre væsentlige. For hvis de ikke var der – eller ikke var skabt, så de passede præcist til formålet, ville du uden tvivl bemærke det. Som værktøjsmager er det derfor din fornemmeste opgave at udvikle værktøj og standseforme, som kan skabe disse enkeltdele ud fra tekniske tegninger med hjælp fra computerstyrede maskiner.

Du kan tage grundforløbet til værktøjsmager på Syddansk Erhvervsskole i Odense. For at tage hovedforløbet skal du til anden erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder.

Som værktøjsmager vil dine primære opgaver være at:

  • Beregne og udtænke, hvordan en form skal designes og skabes
  • Udarbejde 3D-tegninger og konstruktioner i avancerede tegneprogrammer
  • Programmere bearbejdningsmaskinerne og fremstille plast- eller metaldele. 
  • Dreje, fræse og slibe, så slutproduktet fremstår helt præcist i forhold til funktionen.
  • Holde dig opdateret med den nyeste teknologiske viden på feltet.

Fremtidsmuligheder

Som værktøjsmager vil du typisk kunne få arbejde i metal- eller plastindustrien – i Danmark eller udlandet. Kunderne er derimod alle former for industrielle virksomheder, der skal have skabt en støbeform eller en standseform, som sikrer produktionen af produktet.

Der er gode jobmuligheder, da der er mangel på lærlinge og arbejdskraft i branchen.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som værktøjsmager kan du vælge at videreuddanne dig til produktionsteknolog eller søge ind på professionsbacheloruddannelsen eksport og teknologi. Herudover vil du efter uddannelsen have adgang til alle erhvervsakademiuddannelser. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: personvognsmekaniker, smed, teknisk designer, industritekniker og industrioperatør. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx værktøjsmager.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og 3 år. Hovedforløbet kan du på nuværende tidspunkt ikke tage på Syddansk Erhvervsskole, men på anden erhvervsskole - tjek ug.dk for uddannelsessteder.

På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i praktik i en virksomhed. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Skolen har et praktikkorps, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
61147161
mrg@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem