Praksisnære læringsmiljøer for 6. årgang

En ny type undervisningsforløb for 6. årgang giver eleverne mulighed for at afprøve deres fag i praksis ude på erhvervskolen.

Gennem Praktisk Matematik, Dansk, Natur & Teknologi og Håndværk & Design får de unge skabt nye forståelser for deres fag og indblik i de mange fremtidsmuligheder, som grundskolen og dens fag ruster dem til. De vil opleve, hvordan deres fag fra skolen giver mening og anvendelsesmuligheder i nye sammenhænge.

Corona: Vi følger myndighedernes anvisninger

Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger ift. forebyggelse af smitte, så alle gæster kan føle sig trygge.
Det betyder, at vi gennemfører undervisningsforløb klassevis, og vi stiller de nødvendige værnemidler tilrådighed over for eleverne. Undervisningeforløbene afvikles ansvarligt, så eleverne opholder sig ganske få steder på skolen.

Målrettede undervisningsforløb med fokus på færdighedsmål
De praksisnære forløb er udviklet i et fælleskab mellem lærere fra en række grundskoler i Odense Kommune og Syddansk Erhvervsskole. Et fælles sæt undervisningsmaterialer skal gøre det nemt og systematisk for den enkelte skole og klasse at vælge præcis de forløb, som passer ind i klassens øvrige undervisning og fagenes temaer.

De praksisnære forløb taler direkte ind i fagenes færdigheds- og vidensområder for grundskolerne og understøtter den differentierede undervisningsform.

Praktisk Matematik, Dansk, Natur & Teknologi og Håndværk & Design vækker de unges nysgerrighed og er et oplagt supplement til grundskolernes senere brobygnings- og introduktionsforløb. 

Praktisk info