Hvem kan få løn under uddannelsen?
Det kan du. Når du i løbet af uddannelsen begynder på din læreplads, får du løn fra 1. dag. Hvis du er under 18 år, får du ca. 6.800 kr. i månedsløn, indtil du fylder 18 år. Derefter er lønnen for elever typisk mellem 9.500 og 12.500 kr. om måneden – og den stiger år for år.

Hvem kan begynde på uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole?
Det kan du. Hvis du er erklæret uddannelsesparat og har et eksamensgennemsnit i både dansk og matematik på minimum 02 fra afgangsprøven i 9. eller 10. klasse, er du som udgangspunkt klar til at gå i gang.
Tilmeld dig din erhvervs- eller EUX-uddannelse på sde.dk/tilmelding.

Hvem kan overskue en uddannelse?
Det kan du. Det er nemlig ret enkelt af overskue en erhvervsuddannelse på Syddansk Erhvervsskole.

Hvis det er mindre end et år siden, at du er kommet ud af 9. eller 10. klasse, starter du på Grundforløb 1. Her prøver du kræfter med de muligheder, der er inden for de fag, der findes i den kategori, du har valgt, og vælger til sidst din endelige uddannelsesretning.

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, inden du starter på Syddansk Erhvervsskole, kan du springe et halvt år over og starte direkte på det, der hedder Grundforløb 2. Du vil i så fald få løn fra virksomheden, allerede når du starter på Syddansk Erhvervsskole. Det er også Grundforløb 2, som du starter på, hvis det er mere end et år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasse.

Det er i grundforløbene, du normalt søger og finder din læreplads. Derefter begynder hovedforløbet, hvor du skiftevis er på skole og ude i virksomheden i lære. Længden af perioderne er forskellig fra uddannelse til uddannelse, men du vil tilbringe mest tid på selve lærepladsen. Det hele afsluttes med en svendeprøve, hvor du kan bevise, hvor god du er blevet.

Hvem skal bruge en læreplads?
Det skal du. Men de dygtige konsulenter på Syddansk Erhvervsskole hjælper dig naturligvis gerne med at finde et godt sted, allerede mens du går på grundforløb. På alle fagretninger får du også træning i at skrive ansøgninger og lave et CV.

Hvem kan komme til udlandet som en del af uddannelsen?
Det kan du. Udlandet kan blive en naturlig del af mange af uddannelserne på Syddansk Erhvervsskole, og vi hjælper dig gerne med det praktiske og papirarbejdet. Du kan både gå i skole og være i praktik i udlandet under din uddannelse. Læs mere på piu.dk

Hvem kan slippe for lang transport og bo på skolen?
Det kan du. Hvis du er elev på grund- eller hovedforløb på Syddansk Erhvervsskole i Odense eller Vejle og, hvis du har mere end fem kvarters transporttid mellem skolen og dit hjem, har du mulighed for at bo på Syddansk Erhvervsskoles skolehjem, Campus One, der tilbyder et aktivt studiemiljø og masser af aktiviteter. Læs mere på sde.dk/skolehjem