Kursus data oversigt

Formålet med denne side er, at vise kurser / hold, hvor der enten er noget manglende kategoriopsætning, eller hvor der er indlæst dubletter.

Dubletter kan forekomme, hvis et kursus / hold er omdøbt i Ludus, efter det har været indlæst i Episerver.

Ikke-kategoriserede kurser / hold

Her ses en oversigt over kurser / hold, som ikke er blevet kategoriseret via en "Kursus kategori side".

Et kursus bliver tilknyttet en kategori, ved at indtaste en "genkendelig del" af kviknummeret, på en given kategoriside.
Eksempelvis vil "NJAU" indtastet på en kategoriside i feltet "Kursusportal kategori id" fremvise kviknummeret / holdet: 21ONJAUV8.

Klik her for at se et screenshot-eksempel på, hvor indtastningen foregår

Liste over kurser / hold, som endnu ikke er blevet tilknyttet en kategori:

Dubletter

Her ses en oversigt over kurser / hold, som eksisterer på mere end én side.


Spørgsmål & svar vedr. dubletter:

  • Q: Hvorfor kan der opstå dubletter?
  • A: Dubletter kan opstå, hvis holdet er blevet omdøbt i Ludus, efter det er indlæst i Episerver. Da det har et nyt navn, er det i Episervers optik et nyt kursus.
  • Q: Hvad skal jeg gøre, hvis der er dubletter?
  • A: Du skal manuelt slette den "forkerte" side, hvis du mener den ikke længere er gyldig. Husk at overfør evt. beriget data/tekst til den nye side.
  • Q: Hvordan ved jeg hvilken side der er den "forkerte"?
  • A: I Episervers optik, findes der ikke en "rigtig" og en "forkert" side. Derfor er du nødsaget til at sammenligne med navnet i Ludus, og slette den i Episerver som ikke matcher.
  • Q: Det er meget bøvlet at skulle checke frem og tilbage mellem Episerver og Ludus. Er der en anden metode?
  • A: Du kan i princippet slette begge sider - når den fulde synkronisering kører igen, vil den "rigtige" altid blive indlæst igen. Dette medfører at kurset er utilgængeligt, indtil synkroniseringen har kørt. Hvis det haster, kan du altid gå ind og igangsætte den fulde synkronisering manuelt. Klik her for at se et screenshot-eksempel.

Liste over kurser / hold, som findes på mere end én side:


Listen er tom - der er ingen dubletter i systemet.