RENOVATION, LAGER, GAFFELTRUCK
OG AFFALDSHÅNDTERING

Har du brug for efteruddannelse inden for lager- og renovationsområdet, kan Syddansk Erhvervsskole tilbyde de relevante kurser.

Her møder du faglærere med høj faglig baggrund og solid pædagogisk baggrund, som suppleret med deres erfaringer fra erhvervslivet sikrer dig kvalitet i kursusforløbene, så du er rustet til fremtiden, og kurserne afvikles i et miljø, der inddrager både teori og praksis for at gøre afstanden til virkeligheden så kort som muligt.

Når det gælder renovationskurser, tilbyder vi bl.a. ’Håndtering af olie- og kemikalieaffald’, ’Dagrenovation – sikkerhed’, ’Affald – fraktioner’ samt 5-dages EU-kvalifikationskurser for chauffører.

Find vores aktuelle kurser i listen herunder.

Kontakt
Maria Blum Ragner, telefon 6312 6404, mail mabr@sde.dk.

KOMMENDE KURSER

Næste startdato:
27.07 - 2020
Odense C
2 Hold
Ledige pladser

Godstransport med lastbil

Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdsels- og miljøsikkerhed, service og logistik mv. jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransp ...
Læs mere
Næste startdato:
14.09 - 2020
Odense C
9 Hold
Ledige pladser

Gaffeltruck certifikatkursus B

Efter uddannelsen kan deltagerne føre og betjene gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og gaffelstablere.
Læs mere
Næste startdato:
08.10 - 2020
Odense C
1 Hold
Ledige pladser

Vejen som arbejdsplads autohjælp

Vejen som arbejdsplads, autohjælp
Læs mere