RENOVATION, LAGER, GAFFELTRUCK
OG AFFALDSHÅNDTERING

Har du brug for efteruddannelse inden for lager- og renovationsområdet, kan Syddansk Erhvervsskole tilbyde de relevante kurser.

Her møder du faglærere med høj faglig baggrund og solid pædagogisk baggrund, som suppleret med deres erfaringer fra erhvervslivet sikrer dig kvalitet i kursusforløbene, så du er rustet til fremtiden, og kurserne afvikles i et miljø, der inddrager både teori og praksis for at gøre afstanden til virkeligheden så kort som muligt.

Når det gælder renovationskurser, tilbyder vi bl.a. ’Håndtering af olie- og kemikalieaffald’, ’Dagrenovation – sikkerhed’, ’Affald – fraktioner’ samt 5-dages EU-kvalifikationskurser for chauffører.

Find vores aktuelle kurser i listen herunder.

Kontakt
Maria Blum Ragner, telefon 6312 6404, mail mabr@sde.dk.

KOMMENDE KURSER