Syddansk Erhvervsskole analyserer og tolker på forskellige indikatorer, for at afdække omstændigheder der kan højne kvaliteten og tilfredsheden med skolens ydelser. Herunder kan du se en række indikatorer vi anvender:

AMU-statistik (Kilde: uvm.dk) 

I tabellerne i databanken er AMU-aktiviteten beskrevet som enten årselever, elevuger, kursister eller personer. Tabellerne viser AMU-aktiviteten fordelt på efteruddannelsesudvalg eller godkendt institution samt afslutningsart og certifikat.

Tabellerne giver mulighed for at opdele efteruddannelsesudvalgene på fag; og kalenderår på kvartaler/måneder. Der er også mulighed for at lave udtræk på køn, alder og herkomst.

AMU-aktivitet fordelt på:

 

Nedenunder kan du klikke dig ind på gennemførelses- og beståelsesprocenter

1. kvartal 2016

UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 5 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 27 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 14 100
Lys b svejs-stumps plade alle pos 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 100 4 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 14 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 100 5 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 100 8 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 135 100 3 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 10 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 3 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 5 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 6 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 16 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 16 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 21 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 9 100
PLC grundlæggende 100 24 100
Restaurering - traditionelle træsamlinger 100 13 100
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien 100 13 100
Renovering af ældre møbler 100 16 100
Praktikvejledning af ernæringsassistenter 100 4 100
Salgsledelse 100 11 100
Brand, enkle installationer 100 14 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 100 45 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 16 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 55 100
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 100 14 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 65 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 9 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 7 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 21 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 8 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 92,9 14 92,9
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer 100 13 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 54 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 38 100
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 100 16 100
Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 100 13 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 14 100
Kirkegårdens traditioner, etik og arbejdsmiljø 100 46 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 95,2 42 95,2
Tilstands og udførelseskrav, grønne områder mm.  100 17 100
Grundlæggende beskæring 100 7 100
Udvidet beskæring 100 19 100
Inspiration til nyeste frisuredesign 100 8 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 5 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 6 100
Tapetopsætning - mønstret tapet 100 9 100
Tapetopsætning - strukturtapeter 100 7 100
Tapetopsætning - skumtapeter 100 7 100
Aktuelle malematerialer og teknikker 100 23 100
Fremstilling af tagrender og nedløb 100 19 100
Udfoldning af tyndpladeemner 100 19 100
Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 50 6 100
Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 50 6 100
Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 50 6 100
Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 50 6 100
Certificering inden for gasområdet under 135 kW 50 6 100
Betjening og vedligeholdelse af mindre gartnermask 100 11 100
Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave 100 26 100
PLC sekventiel 100 8 100
Dampspærre - Montering og trykprøvning i nybyg 100 13 100
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 100 29 100
Grundlæggende flakkøretøjer 100 8 100
Inspiration til det lange hår 90 10 90
Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer 100 23 100
Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service 100 23 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 8 100
Historisk malearbejde - anv. af love og regler 100 21 100
Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 100 32 100
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg 100 12 100
Bygningsmalearbejde - indretning med farver 100 12 100
Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder 100 12 100
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 100 6 100
Systemstilladser - opstilling mv. 100 9 100
AIA, installation 100 13 100
AIA, design af anlæg 100 12 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 11 100
Lysbuesvejsning 85,7 7 85,7
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 3 100
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag 100 19 100
TIG-svejsning 100 6 100
Kvadre og palæpuds - udførelse 100 21 100
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 100 6 100
Murede og pudsede gesimser - udførelse 100 6 100
Murafslutninger - udførelse 100 6 100
Dekorativt fugearbejde - udførelse 100 6 100
Specialpuds - udførelse 100 6 100
Sgraffitopuds - udførelse 100 13 100
Glitpuds - udførelse 100 6 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 4 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 11 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 8 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 8 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 12 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 9 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 9 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 7 100
Overfladebehandling med kalkning af murværk 100 6 100
MAG-svejsning proces 135 80 5 80
Gassvejsnning proces 311 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 8 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 99,9 680 99,9
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 30 100
Restaurering - Bygningsarkæologiske undersøgelser 100 21 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 16 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 14 100
Operatør ved konventionel maskindrejning 100 12 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 29 100
Kommunikation i teams 100 26 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 9 100
Kvalitetsstyring i virksomheden 100 7 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 24 100
Vinduesrenovering - forbedring af vinduer 100 13 100
Vinduesrenovering - renovering af vinduer 100 13 100
Vinduesrenovering - vurdering af vinduer 100 13 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 100 11 100
Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 100 19 100
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 100 32 100
Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 100 32 100
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 100 32 100
Smagen i centrum 100 59 100
Konflikthåndtering 100 6 100
Elektroniske applikationer på køretøjstestere 100 24 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 29 100
Indskrivning og formatering af mindre tekster 100 11 100
Rundt murværk 100 6 100
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion 100 12 100
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver 100 8 100
Robotteknik, idriftsættelse 100 4 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 18 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 17 100
Emnetegning i retvinklet projektion 100 12 100
Tegningsinformation og -fremstilling  100 12 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 5 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 100 12 100
CAM drejning 100 3 100
CAM drejning med C-akse 100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 100 5 100
CAM fræsning (3D) 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 92,3 13 92,3
CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 11 100
TIG-svejsning, u/lavt legeret pl/pl kantsømme, PF 100 3 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 42 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 95,5 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 45 100
Kontrol og fejlfinding af SCR system 100 30 100
Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 100 12 100
Teknikker til undersøgelse af neuropatier 100 11 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 11 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 17 100
Tværfaglig restaurering af bindingsværk 100 21 100
Grandækning grundlæggende  100 17 100
SB Mindre install., bolig m særlige områder 100 4 100
Træets vækst og opbygning 100 13 100
Motorer og frekvensomformer 100 13 100
Restaurering - Anvendelse af stilhistorie 100 45 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 10 100
Instrumentrørlægger OLF 100 5 100
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn  100 49 100
L-AUS ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 79 100
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige 100 23 100

4. kvartal 2015

 

UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 9 100
Dørmandsuddannelsen - grundlag for autorisation 100 15 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 90 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 7 100
Lys b svejs-stumps rør pos PA-PC 100 4 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 11 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 88,2 17 88,2
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 77,8 9 77,8
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 135 100 4 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 10 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 9 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 12 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 8 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 5 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 16 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 7 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 10 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 8 100
Vurdering af basale færdigheder 100 3 100
PLC grundlæggende 100 5 100
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 100 9 100
Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 100 6 100
Tagvindue og solfanger - montering i tag 100 20 100
Brand, enkle installationer 100 11 100
ADK, Installation 100 8 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 99,2 128 99,2
Fejlfinding på køleanlæg 100 57 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 13 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 14 100
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 26 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 39 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 8 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 62 100
Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg 100 22 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 9 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 100 127 100
Grundlæggende beskæring 100 4 100
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 100 20 100
Miljø i praksis, ejendomsservice 100 7 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 11 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 11 100
PLC sekventiel 100 9 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 9 100
AIA, installation 100 12 100
AIA, design af anlæg 100 13 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 14 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 10 100
Lysbuesvejsning 66,7 3 66,7
Tagbeklædning 96,8 31 96,8
TIG-svejsning 94,4 18 94,4
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 14 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 5 100
PLC programmering af kombinatoriske styringer 100 9 100
PLC programmering af sekventielle styringer 100 3 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 13 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 9 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 5 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 4 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 10 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 10 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 10 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 11 100
MAG-svejsning proces 135 100 11 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 10 100
Brand, projektering af alarmanlæg 100 16 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 5 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 185 100
Dataanlæg, kabling med kobber 100 6 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 13 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 96,8 31 96,8
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 37 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 28 100
Operatør ved konventionel maskindrejning 100 17 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 11 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 45 100
Kunde/leverandørforhold for operatører 100 126 100
Kommunikation i teams 100 26 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 49 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 33 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 14 100
Manuel måle og bearbejdningsteknik 100 10 100
Smagen i centrum 100 59 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 4 100
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 100 3 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 11 100
Recertificering Fjernvarme 100 4 100
Parykhåndtering - parykken som hjælpemiddel 100 3 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 40 100
Operatør i metalindustrien, brancheintroduktion 100 17 100
Affaldshåndtering - ejendomsservice 100 6 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 95,8 24 95,8
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 21 100
Emnetegning i retvinklet projektion 100 17 100
Tegningsinformation og -fremstilling  100 17 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 14 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj 100 17 100
CAM drejning 100 4 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 80 5 80
CNC drejning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 4 100
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 100 7 100
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 9 100
KNX-programmering 100 12 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 12 100
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 100 8 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 97 66 97
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 100 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 55 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 9 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 14 100
Fiber, infrastruktur 100 10 100
Grandækning grundlæggende  100 77 100
Bygningsmaler - Sprøjtespartling med Airless  100 7 100
Motorer og frekvensomformer 100 8 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 8 100
Instrumentrørlægger OLF 100 8 100
Service af køleanlæg o. 2,5 kg. på bus & lastvogn  100 48 100

3. kvartal 2015

 

UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 21 100
Den personlige uddannelses- og jobplan 100 29 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 98,2 55 98,2
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 6 100
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 4 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 78,6 14 78,6
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 83,3 6 83,3
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 9 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 5 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 4 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 5 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 7 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 22 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 6 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 3 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 14 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 5 100
PLC grundlæggende 100 10 100
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 100 4 100
Fuger - udfyldning med acrylfugemasse 100 9 100
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 100 21 100
Brand, enkle installationer 100 8 100
Fejlfinding og rep. på automatiske gearkasser 100 71 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 11 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 24 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 95,5 44 95,5
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 12 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 10 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 62 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 6 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 8 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 20 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 38 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 21 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 8 100
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding 87,5 16 87,5
Grundlæggende beskæring 100 11 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 21 100
PLC sekventiel 100 4 100
Grundlæggende flakkøretøjer 100 3 100
Aktuel klipning og frisuredesign, dame 100 9 100
Ejendommens tekniske installationer 100 3 100
AIA, installation 100 7 100
AIA, design af anlæg 100 8 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 14 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 3 100
Lysbuesvejsning 100 4 100
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 4 100
IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg  100 4 100
TIG-svejsning 95,2 21 95,2
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 12 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 5 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 7 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 9 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 9 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 18 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 18 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 8 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 6 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 6 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 10 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 10 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 4 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 5 100
MAG-svejsning proces 135 91,7 12 91,7
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 3 100
Brand, projektering af alarmanlæg 100 16 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 5 100
Sikringsanlæg, projektering 100 3 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 157 100
Dataanlæg, kabling med kobber 100 6 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 3 100
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 18 100
Operativsystem, install., opsætning og anvendelse 100 14 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 14 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 9 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 10 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 55 100
Kunde/leverandørforhold for operatører 100 126 100
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 100 5 100
Videndeling og læring for medarbejdere 100 9 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 11 100
Dataanlæg, indendørs fiber installationer 100 6 100
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 100 21 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 18 100
Manuel måle og bearbejdningsteknik 100 10 100
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 100 5 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 5 100
TIG-svejsning, aluminium tynd plade, stumpsømme 100 4 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 4 100
Vejen som arbejdsplads - Certifikat 100 34 100
Affaldshåndtering - ejendomsservice 100 6 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 85,7 7 85,7
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 9 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 100 5 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 3 100
CNC plan- og profildrejning, programmering 100 7 100
TIG-svejsning, rustfrit stål kantsømme pl/pl, PF 100 6 100
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 9 100
KNX-programmering 100 12 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 12 100
Energi-/klimarenovering og drift i & ved ejendomme 100 8 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 28 100
Trend herre/damemode 100 8 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 95,5 22 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 51 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 9 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 15 100
Grandækning grundlæggende  100 106 100
Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B 100 3 100
Motorer og frekvensomformer 100 8 100
ISO-metrisk rørtegning OLF 120 100 9 100
Instrumentrørlægger OLF 100 12 100

2. kvartal 2015

 

UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Tagkonstruktioner - montering af tagkonstruktioner 100 8 100
Tagkonstruktioner - beregn. af vinkler og længder 100 8 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 13 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 3 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 100 5 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 5 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 75 4 75
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 66,7 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 4 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 10 100
TIG-svejs-stumps uleg plade 100 5 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 19 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 6 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri plade 100 5 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 9 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 4 100
PLC grundlæggende 100 5 100
Vægbekl. - Opsætning af forgrundet filt og væv 100 8 100
Indendørs tekniske hjælpemidler - ejendomsservice 100 6 100
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 100 21 100
Vægkonstruktion - Opstilling af vægskeletter 100 8 100
Arbejdsmiljø inden for faglærte og ufaglærte job 100 8 100
Maskinanlæg og sikkerhedsforanstaltninger 100 8 100
Sjakbajs - Planlægning og styring i byggeriet 100 21 100
Sjakbajs - Service og kundepleje 100 21 100
Brand, enkle installationer 100 11 100
ADK, Installation 100 7 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 9 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 7 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 87,5 8 87,5
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 90,9 11 90,9
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 22 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 36 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 24 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 9 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 100 46 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 43 100
Kvalitetssikring og dokumentation i bygge & anlæg 100 21 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 11 100
Grundlæggende beskæring 100 10 100
Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds 100 8 100
Ejendommens vedligeholdelse 100 7 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 8 100
PLC sekventiel 100 5 100
Bæredygtighed i storkøkkener 100 10 100
Inspiration til det lange hår 100 5 100
Ejendommens tekniske installationer 100 10 100
Spartling af gipsplader 100 8 100
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads 100 21 100
AIA, installation 100 14 100
AIA, design af anlæg 100 12 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 13 100
Dataanlæg, fejlfinding på fiberinstallationer 100 14 100
Lysbuesvejsning 25 4 25
Tagbeklædning 100 14 100
TIG-svejsning 100 8 100
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 32 100
Murafslutninger - udførelse 100 8 100
PLC introduktion, automatiske maskiner og anlæg 100 10 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 91,7 12 91,7
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 83,3 12 83,3
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 13 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 12 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 9 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 8 100
Byggesagsforløb - ejendomsservice 100 7 100
Bygningsdrift og budgetlægning - ejendomsservice 100 7 100
MAG-svejsning proces 135 71,4 14 78,6
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 4 100
Elteknisk måleteknik, anvendelse 100 3 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 393 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 18 100
Industriteknisk Projektionstegning  100 14 100
Kommunikation og konflikthåndtering - service 100 17 100
Netteknik, anvendelse af teknologier og begreber 100 15 100
Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 100 8 100
Betjening, indstil. af CNC-kantpresse 100 6 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 100 14 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 106 100
Operatør ved konventionel maskinfræsning 100 7 100
Drejeteknik på konventionel drejebænk 100 11 100
Operatør ved klippe, bukke og valsemaskiner 100 5 100
Uddannelsesplanlægning for medarbejdere 100 5 100
Dataanlæg, indendørs fiber installationer 100 8 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 23 100
Betjening og vedligeh. af håndværktøjsmask.  - b/a 100 8 100
Service og betjening af maskiner, ejendomsservice 100 7 100
Instrumentrørlægger, offshore 100 25 100
Isometrisk tegningslæsning, offshore 100 15 100
Smagen i centrum 100 10 100
Porebeton - Montage af plader og blokke 100 8 100
Vægkonstruktioner - mont. af massive træelementer 100 8 100
Service af el-låse og video, ejendomsservice  100 7 100
Malerbehandling af udvendigt træværk 100 8 100
Recertificering Fjernvarme 100 4 100
Afpudsning af plak og misfarvninger 100 4 100
Fjernelse af supragingival tandsten 100 4 100
Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service 100 4 100
Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service 100 4 100
Profylakse - misfarvninger og tandbelægninger 100 4 100
Råvarer i køkkenet 100 19 100
Verifikation af høreapparatmålinger 100 18 100
Vejledning om specialbehandling af høretab 100 18 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 10 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 100 6 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 12 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 3 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (3D) 75 4 75
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 17 100
Røntgen - intraorale billeder 100 4 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 91 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 92,3 26 100
Introduktion af køretøjsmodeller 100 147 100
Nivellering 100 8 100
Undersøgelse af epilepsianfald i praksis 100 22 100
Teknikker til undersøgelse af neuropatier 100 22 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 10 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 14 100

1. kvartal 2015

 

UVM fagbetegnelse Bestå % Antal Gnm.før %
Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 100 42 100
Den personlige uddannelses- og jobplan 100 10 100
Undertage - montering af faste undertage 100 7 100
Individuel kompetencevurdering i AMU 100 75 100
Lys b. svejs-kants plade/plade 100 5 100
Lys b. svejs-kants plade/rør 92,3 13 92,3
Lys b svejs-stumps plade pos PA-PF 100 5 100
Lys b svejs-stumps plade alle pos 100 3 100
Lys b svejs-stumps rør alle pos 100 14 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 135 50 6 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 135 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/plade pr 136 100 3 100
MAG-svejs-kants plade/rør pr 136 100 18 100
MAG-svejs-stumps plade pos PA-PF pr 136 100 5 100
MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136 100 7 100
MAG-svejs-stumps rør pos PA-PC pr 136 100 6 100
MAG-svejs-stumps rør alle pos pr 136 100 13 100
TIG-svejs-kants uleg plade/rør 100 29 100
TIG-svejs-stumps uleg plade 100 7 100
TIG-svejs-stumps uleg rør alle pos 100 39 100
TIG-svejs-kants rustfri plade/rør 100 9 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri plade 100 3 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør pos PA-PC 100 8 100
TIG-svejs-stumps tynd rustfri rør alle pos 100 24 100
TIG-svejs-stumps svær rustfri rør alle pos 100 13 100
PLC grundlæggende 100 12 100
Fuger - fugning ved vinduer og døre 100 7 100
Restaurering - traditionelle træsamlinger 100 14 100
Restaurering - ældre vinduer og døre 100 7 100
Perspektiv- og frihåndstegning i træindustrien 100 21 100
Vedligeholdelse af håndværktøj i træindustrien 100 7 100
Renovering af ældre møblers overflade 100 16 100
Renovering af ældre møbler 100 16 100
Arbmiljø - Sikkerhed og sundhed på byggepladsen 100 21 100
Tagvindue og solfanger - montering i tag 100 19 100
Trapper - Fremstilling af trapper 100 7 100
Brand, enkle installationer 100 21 100
Kontrol og fejlfinding på komfortsysstemer 100 11 100
Fejlfinding på køleanlæg 100 22 100
Måleteknisk fejlfinding på elektroniske systemer 100 35 100
Fejlfinding på sikkerhedssystemer 100 16 100
Måleteknik og avanceret fejlfinding 100 41 100
Funktionskontrol af benzinmotorstyring 100 7 100
Kontrol og fejlfinding på dieselmotor 100 20 100
Kontrol og fejlfinding på CAN-bus systemer 100 30 100
Funktionskontrol af emissionssys. og motorstyring 100 10 100
Funktionskontrol af avancerede motorstyringer 100 15 100
Kontrol og fejlfinding af CommonRail diesel 96,8 62 96,8
Restaurering - Konstrukt. af historiske tagformer 100 14 100
Måleteknik ved simpel fejlfinding 100 42 100
Bygningsreglement - konstr/fugt/brand/klima/energi 100 17 100
Brand, tætning af installationsgennemføringer  100 48 100
Grundlæggende beskæring 100 11 100
Tagkonstruktion - Udførelse af buet kvist 100 7 100
Tækning - Afslutning ved skorstensgennemføring 100 26 100
Tækning - Montering af kobberrygning 100 7 100
Ventilation og indeklima - ejendomsservice 100 4 100
Ældre maleteknikker - staffering og skabelonteknik 100 3 100
Projektforståelse - bygge og anlæg 100 21 100
Fremstilling af tagrender og nedløb 100 9 100
Udfoldning af tyndpladeemner 100 9 100
Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg 100 4 100
Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedel 100 4 100
Service og eftersyn på varmeproduc. gasfyrede kede 100 4 100
Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel 100 3 100
Certificering inden for gasområdet under 135 kW 100 3 100
Dampspærre - Renovering af tagkonstruktion 100 7 100
Dampspærre - Renovering af ydervægskonstruktion 100 7 100
Arkitektoniske linier i byggeriet 100 14 100
Grønne anlæg, planlægning af plejeopgaver 100 44 100
Bygningsmalearbejde - systematisk anv af farvelære 100 10 100
Bygningsmalearbejde - planlægning og visualisering 100 56 100
Bygningsmalearbejde - formidl. af farvesætningsopg 100 10 100
Byggetekniske forhold - anv. af tegningsmetoder 100 10 100
Bygningsmalearb. - sikring af stil- og farveudtryk 100 3 100
Byggepladslogistik 100 21 100
AIA, installation 100 11 100
AIA, design af anlæg 100 8 100
Brand, installation af ABA og rumslukning 100 12 100
IBI/CTS, opbygning af centrale anlæg 100 9 100
IBI/CTS, progr og fejlfinding på centrale anlæg  100 9 100
IBI/CTS,grafiske brugerflader på centrale anlæg 100 3 100
Bygningsrestaurering - udarb. af løsningsforslag 100 21 100
Tagbeklædning 100 51 100
TIG-svejsning 100 4 100
Dekorationsmurværk - udførelse 100 12 100
Kvadre og palæpuds - udførelse 100 19 100
Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk  100 19 100
Restaurering af stuk 100 9 100
Muret gavlafslutning med el. uden gesims - udfør. 100 4 100
Murede og pudsede gesimser - udførelse 100 6 100
Murede kupler og hvælv - udførelse 100 10 100
Beton- og teglstenstage - udf. af grat og rygning 100 4 100
Murafslutninger - udførelse 100 4 100
Specialpuds - udførelse 100 14 100
Glitpuds - udførelse 100 12 100
Loft- og vægpuds på rørvæv og brædder - udførelse 100 12 100
Grov- og finpudsede overflader - udførelse 100 10 100
PLC programmering af kombinatoriske styringer 100 3 100
PLC programmering af sekventielle styringer 100 3 100
Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik 100 24 100
El-introduktion for maskinreparatører, el-lære 100 12 100
El-introduktion for maskinreparatører, relæteknik 100 12 100
Automatiske anlæg, pneumatik fejlfinding 100 21 100
Automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding 100 22 100
Automatiske anlæg, fejlf. relæstyringer og motorer 100 13 100
Automatiske anlæg, El-pneumatik fejlfinding 100 11 100
Automatiske anlæg, PLC styring, følere og motorer 100 8 100
Automatiske anlæg, PLC montage og fejlfinding 100 8 100
Automatiske anlæg, idriftsætning PLC styringer 100 7 100
Automatiske anlæg, PLC fejlfinding 100 8 100
Overfladebehandling med kalkning af murværk 100 13 100
Restaurering af tavl i bindingsværk 100 10 100
MAG-svejsning proces 135 80 10 100
MIG-svejsning aluminium proces 131 kantsømme 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør proces 311 100 3 100
Gassvejsning af stumpsømme - rør 100 17 100
L-AUS, tavle- og installationsarbejde 100 617 100
Dataanlæg, kabling med fiber 100 33 100
Betjening, indstil. af CNC-kantpresse 100 8 100
Brandforanstaltninger ved tagdækkerarbejde 100 39 100
Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 100 40 100
Personlig udvikling til arbejde og uddannelse 100 12 100
Etablering af selvstyrende grupper 100 16 100
Kvalitetsstyring i virksomheden 100 7 100
Bygningens installationer - ejendomsservice 100 18 100
Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 100 21 100
Vinduesrenovering - forbedring af vinduer 100 7 100
Vinduesrenovering - renovering af vinduer 100 7 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - ådring 100 3 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - marmorering 100 3 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - forgyldning 100 7 100
Anvendelse af ældre maleteknikker - kalkning 94,4 18 94,4
Anv. af ældre maleteknikker i moderne sammenhæng 100 43 100
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. 100 11 100
Isometrisk tegningslæsning, offshore 100 5 100
Almen fødevarehygiejne - obligatorisk certifikat 100 7 100
Råd og svamp mv. - udbedring af insektangreb 100 13 100
Råd og svamp mv. - udbedring af råd og svampeskade 100 13 100
Råd og svamp mv. - udbedring af skimmelsvampskader 100 13 100
Radonsikring i byggeriet 100 17 100
Porebeton - Limning og tilpasning på byggepladsen 100 3 100
Service i institutionskøkkener - kunden i centrum 100 91 100
TIG-svejsning, aluminium svær plade, kantsømme 100 4 100
Udvendig tillægsisolering på let underlag 100 3 100
Elektroniske applikationer på køretøjstestere 87,5 8 87,5
Avanceret flisearbejde 100 4 100
TIG-svejs-stumps uleg rør pos PA-PC 100 5 100
Opmåling og beregning af typiske tømreropgaver 100 21 100
Kirkegårde, drift- og tidsregistrering af opgaver 100 29 100
Råvarer i køkkenet 100 9 100
CNC fræsning, enkel programmering og bearbejdning 100 4 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 1-sidet 66,7 3 100
CNC fræsning, programmering og opstilling, 2-sidet 100 4 100
CNC fræsning, opspænding og flersidet bearbejdning 66,7 3 100
Emnetegning i CAD, introduktion  100 18 100
Emnetegning i CAD, assembly med 2-4 parter 100 7 100
Emnetegning i CAD, assembly med mere end 4 parter 100 5 100
Emnetegning i CAD, designoptimering 100 4 100
CAM fræsning (2D) 100 8 100
CAM fræsning (2D) på CAD-filer 75 4 75
Energioptimering i bygninger, daglig drift 100 12 100
KNX-programmering 100 11 100
KNX-installationer, systemkendskab 100 11 100
L-AUS-ajourføring og førstehjælp for el-sagkyndige 100 102 100
Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage 66,7 3 66,7
Introduktion af køretøjsmodeller 100 34 100
Elektrofysiologiske og vestibulære undersøgelser 100 18 100
Hydraulik og diagramlæsning, styring af tryk/flow 100 20 100
Vejen som arbejdsplads, autohjælp 100 7 100
Switch i netværk 100 6 100
Tværfaglig restaurering af bindingsværk 100 27 100
Ajourføring L-AUS/AUS for operatører i elforsyning 100 18 100