Syddansk Erhvervsskole analyserer og tolker på forskellige indikatorer for at afdække omstændigheder, der kan højne kvaliteten og tilfredsheden med skolens AMU ydelser.

AMU-statistik (uddannelsesstatistik.dk

I tabellerne på uddannelsesstatistik.dk findes data om AMU-aktiviteten. Tabellerne viser AMU-aktiviteten fordelt på efteruddannelsesudvalg eller godkendt institution samt afslutningsart og certifikat.

Herunder kan du se en række indikatorer vi anvender: