Et fælles blik på de unges fremtidsmuligheder

I dag er der mange veje til de unges fremtidsdrømme. Derfor satser Syddansk Erhvervsskole på tætte samarbejdsformer og vejledningsindsatser med grundskolerne - enten i samarbejde med øvrige erhvervsskoler som led i den kollektive vejledning eller gennem egne initiativer og tilbud.

Hensigten er at udvide de unges bevidsthed om de mange forskellige uddannelsesveje og øge deres kendskab til de spændende fremtidsmuligheder med fx en erhvervsuddannelse eller erhvervsfaglig studentereksamen i hånden.

Med de nye adgangskrav til både erhvervsskolerne og gymnasierne ligger der et stort potentiale i at styrke de unges bevidsthed om vigtigheden af deres fag i grundskolen – inden de skal træffe et kvalificeret uddannelsesvalg efter 9. - 10. klasse.

Med et fælles blik på de unges fremtidsmuligheder kan vi bygge bro og gøre elevernes fag i grundskolen praksisnære og samtidig åbne dørene for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. 

Vigtig info