Vidensløft i branchen for automation og robotteknologi

Styrk jeres muligheder inden for automation eller robotteknologi. Send jeres medarbejdere på kursus: Få ny viden og nye redskaber i ét af vores kompetenceforløb. Forløbene er både for små og mellemstore virksomheder.

Vi tager udgangspunkt i den konkrete medarbejdergruppe og det produktionssetup, der eksisterer i virksomheden og skræddersyer det bedst egnede forløb dertil. Underviseren/træneren vælges med udgangspunkt i virksomhedens behov. 

Der er flere forskellige setup for et forløb. Det kan enten være en gruppe af medarbejdere, der har det samme kompetenceudviklingsbehov eller en central funktion i virksomheden, som skal kompetenceudvikles. 

Eksempler på kompetenceudviklingsforløb

Eksempler på kompetenceudviklingsforløb:

  • 5 dages kursus med fokus på robotteknologiske implementeringsprocesser for virksomheder, der efterspørger konkrete dagligdags styringsredskaber i arbejdet med at implementere robotteknologi. Undervisningsdagene fordeles over 5 måneder og der arbejdes både teoretisk og praktisk med området under og i mellem undervisningsdagene (afsluttes med eksamen).
  • 2 dages kursus i anvendt robotteknologi med fokus på anvendt robotteknologi i de konkrete processer og arbejdsgange på virksomheden. Undervisningsdagene afholdes med en måneds mellemrum og er derved adskilte således, at der kan arbejdes med den tilegnede viden mellem undervisningsgangene, samt at erfaringer fra dette kan anvendes i den sidste undervisningsdag.

  • 1 dages intensivt kursus i CE mærkning af maskiner.

Praktisk: 
Tidspunkt og afholdelsessted for kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i virksomhedens behov og muligheder. Kontakt projektkoordinator Nikolaj Kirkeby på nkir@sde.dk eller 24660325 for yderligere spørgsmål og tilmelding.

Case: Vidensløft for Svendborg vand og affald

Virksomheder i Svendborg har udviklet den første automatiske rensegris afsender til spildevandsbranchen. Deres prototype er færdig, patentet er i hus, men undervejs i projektet manglede de viden om CE-mærkning for at komme videre. 

De tre virksomheder: Svendborg Vand og Affald, Svendborg Motorværksted og SikringsCenter Syd tog kontakt til Videnscenter for Automation og Robotteknologi og fik et vidensløft gennem et kursus i CE-mærkning. 

Når vi skal sælge en maskine, skal den være ce-mærket, for at man lovligt kan bruge den andre steder. Det indebærer, at vi laver en risikovurdering både med hensyn til maskinens konstruktion, men også med hensyn til arbejdsmiljø.” siger Aksel Kirkeby, projektleder ved Svendborg Vand og Affald. 

Sådan opstod idéen
Aksel Kirkeby havde gået med en idé om, at det kunne være smart, hvis man kunne lave en automatisk styring som sørgede for, at rensegrisen blev sendt afsted. "På den måde er man fri for enten at bruge en masse tid og ressourcer på at lave en funktion, som burde kunne udføres rent maskinelt", siger Aksel Kirkeby.

Booking og spørgsmål

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig