Som murer bygger du din egen og byggeriets fremtid

Forestil dig at gå ned ad en gade med smukke huse. Og forestil dig så, at du har været med til at bygge dem. Måske kan du så også forestille dig den stolthed, man som murer føler, når man selv mange år efter et byggeprojekt kan se, at det man har skabt bliver brugt og beundret af andre.

At være murer er ikke bare at lægge sten på sten i samme mønster dag ud og dag ind. Der findes så mange forskellige teknikker, materialer og håndværkstraditioner – og flere kommer løbende til, at du som murer sjældent bruger dine hænder og hoved på samme måde flere dage i træk.

Generelt er din arbejdsdag som murer ret afvekslende. Det er nemlig ikke kun murerarbejdet, der varierer – det gør vejret, arbejdsstedet og dine samarbejdspartnere også ofte. På murer-uddannelsen lærer du at opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer. Du lærer også at lægge tagsten, gulv- og flisearbejde, og du får en sikker viden om, hvordan du håndterer og arbejder med de forskellige typer materialer.

Som murer vil dine primære opgaver være at:

 • Opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer
 • Modernisere, ombygge og pudse eksisterende bygninger, mure og facader
 • Lægge og reparere fliser og klinker
 • Holde dig opdateret med nye teknikker og byggematerialer samt krav og retningslinjer om arbejdsmiljø og byggejura.

EUX - Murer

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX murer - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Murere kan vælge at videreuddanne sig til fx arkitekt eller bygningsingeniør.  Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk.


Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet murer, behøver du ikke lede længe efter et ledigt arbejde, der er nemlig stor efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft i denne branche. Du vil typisk blive ansat i en murervirksomhed, men der er også gode muligheder for at starte som selvstændig, hvis du drømmer om det.

Kan jeg videreuddanne mig?
Når du har afsluttet din mureruddannelse, kan du vælge at læse videre på en af de mange erhvervsakademiuddannelser i fx byggeteknologi eller byggekoordinator. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til murer er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Byggeri, energi og konstruktion". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Tømrer, murer og vvs-energi. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx murer. 

Hovedforløb 
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 5 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Fagpakker
På hovedforløbet kan du vælge mellem tre forskellige fagpakker inden for murerfaget; restaurering og renovering, fliser og klinker eller murer. De varer alle otte uger og tages i løbet af dit hovedforløb.

Fagpakken vælges sammen med den virksomhed, du er i lære hos – og valget bliver også en del af din afsluttende svendeprøve.

 • Restaurering og renovering
  Vælger du fagpakken restaurering og renovering, vil du blive klogere på gamle restaureringsteknikker, og i den forbindelse se nærmere på blandt andet bindingsværk, kirker og slotte og blive klogere på, hvordan man arbejdede med bygningsdetaljer for 100 år siden.
 • Fliser og klinker
  Med fagpakken fliser og klinker, vil du i 8 uger blive klogere på de teknikker, der gør sig gældende, når der skal bygges badeværelser eller andre vådrum. Du vil også få et langt større kendskab til de mange flise- og klinkematerialer, der findes i alverdens udformninger.
 • Murer
  Selvom du har basisuddannelsen til murer, vil du med fagpakken murer, lære de specielle teknikker ved overlukninger som fx buer og stik at kende. Desuden vil du blive klogere på gavltrekanter og tagkonstruktioner, og desuden få kendskab til dele af de andre fagpakker på uddannelsen. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mette Blæsbjerg Nielsen
70109900 / 61147161
mrg@sde.dk

Studievejleder Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856
lsn@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Mette Larsen
76426242
mela@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet