Som Murer bygger du din egen og byggeriets fremtid

Forestil dig at gå ned ad en gade med smukke huse. Og forestil dig så, at du har været med til at bygge dem. Måske kan du så også forestille dig den stolthed, man som murer føler, når man selv mange år efter et byggeprojekt kan se, at det man har skabt bliver brugt og beundret af andre.

At være murer er ikke bare at lægge sten på sten i samme mønster dag ud og dag ind. Der findes så mange forskellige teknikker, materialer og håndværkstraditioner – og flere kommer løbende til, at du som murer sjældent bruger dine hænder og hoved på samme måde flere dage i træk.

Generelt er din arbejdsdag som murer ret afvekslende. Det er nemlig ikke kun murerarbejdet, der varierer – det gør vejret, arbejdsstedet og dine samarbejdspartnere også ofte.

På murer-uddannelsen lærer du at opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer. Du lærer også at lægge tagsten, og du lærer gulv- og flisearbejde Og du får du en sikker viden om, hvordan du håndterer og arbejder med de forskellige typer materialer.

Som murer vil dine primære opgaver være at:

  • Opmure, overfladebehandle og reparere vægge af mursten og andre stenmaterialer
  • Modernisere, ombygge og pudse eksisterende bygninger, mure og facader
  • Lægge og reparere fliser og klinker
  • Holde dig opdateret med nye teknikker og byggematerialer samt krav og retningslinjer om arbejdsmiljø og byggejura

Fagpakker

På hovedforløbet kan du vælge mellem tre forskellige fagpakker inden for murerfaget; restaurering og renovering, fliser og klinker eller murer. De varer alle otte uger og tages i løbet af dit hovedforløb.

Fagpakken vælges sammen med den virksomhed, du er i lære hos – og valget bliver også en del af din afsluttende svendeprøve.

Du træffer først dit valg på hovedforløbet, efter du er startet i lære, men er du allerede nu interesseret i at vide mere om de forskellige fagpakker, kan du få et lille indblik her:

Restaurering og renovering
Vælger du fagpakken restaurering og renovering, vil du blive klogere på gamle restaureringsteknikker, og i den forbindelse se nærmere på blandt andet bindingsværk, kirker og slotte og blive klogere på, hvordan man arbejdede med bygningsdetaljer for 100 år siden.

Fliser og klinker
Med fagpakken fliser og klinker, vil du i 8 uger blive klogere på de teknikker, der gør sig gældende, når der skal bygges badeværelser eller andre vådrum. Du vil også få et langt større kendskab til de mange flise- og klinkematerialer, der findes i alverdens udformninger.

Murer
Selvom du har basisuddannelsen til murer, vil du med fagpakken murer, lære de specielle teknikker ved overlukninger som fx buer og stik at kende. Desuden vil du blive klogere på gavltrekanter og tagkonstruktioner, og desuden få kendskab til dele af de andre fagpakker på uddannelsen. 

EUX - Murer

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX murer - specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til over 200 videregående uddannelser. Murere kan vælge at videreuddanne sig til fx arkitekt eller bygningsingeniør.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet murer, behøver du ikke lede længe efter et ledigt arbejde, der er nemlig stor efterspørgsel på veluddannet arbejdskraft i denne branche. Du vil typisk blive ansat i en murervirksomhed, men der er også gode muligheder for at starte som selvstændig, hvis du drømmer om det.

Kan jeg videreuddanne mig?
Når du har afsluttet din mureruddannelse, kan du vælge at læse videre på en af de mange erhvervsakademiuddannelser i fx byggeteknologi eller byggekoordinator.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til murer er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
  • Hovedforløbet varer fra 2 år og 11 måneder til 3 år og 5 måneder – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og i lære.Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som murer hører under, hedder "Byggeri, energi og konstruktion", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: tømrer, bygningsmaler og struktør.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx murer. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på mureruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her gennemfører du dit grundforløb sideløbende med, at du arbejder i en virksomhed.

De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på det ordinære grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i en virksomhed, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

  1. Er erklæret uddannelsesparat.
  2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
  3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan en af vores vejledere i Odense eller Vejle hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået matematik F og teknologi F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag på grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet.

Herudover skal du have certifikater i førstehjælp, elementær brandbekæmpelse, brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj, rulle- og bukkestillads og kold asfalt og bitumen.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan en af vores vejledere  i Odense eller Vejle hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, murer, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt femte. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads. 

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense C

Mogens Andersen
63126637/40556637
moa@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Studievejleder Vejle

Lars Svinth Nielsen
21800856/21800856
lsn@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Maja Majbrith Mølgaard
76426242
mmh@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)