som Datatekniker skal du Sørge for, at it-systemer konstant fungerer, finjusteres – og forbedres

Er du typen, der helst selv vil ordne det hele, når det handler om it, så vil du stortrives som datatekniker. 

I modsætning til it-supporteren skal du nemlig ikke kun sørge for, at it-systemerne fungerer – du skal selv designe dem, udvikle dem og implementere dem.

It gør hverdagen lettere for rigtig mange. I hvert fald, når det fungerer optimalt og er udviklet med øje for både brugeren og behovet. Som datatekniker er det din opgave at sikre begge dele. Du skal med andre ord sørge for, at de nuværende it-systemer fungerer og udnyttes optimalt – og udvikle et nyt, hvis det ikke et tilfældet.

På uddannelsen lærer du om forskellige it-systemer, og du lærer at indgå i opbygningen af systemerne. Gennem uddannelsen får du viden om områder som computerteknologi, databaser, programmering, styresystemer, fejlfinding og netværk. Og du lærer om, hvad brugen af it-teknologi betyder for den enkelte virksomhed – nu og i fremtiden.

Som uddannet datatekniker vil dine primære opgaver være at:

 • Designe, udvikle og implementere nye systemer – både software, hardware og netværk
 • Vedligeholde sikkerhed via opdateringer og backups
 • Finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl
 • It-faglig support i den daglige drift
 • Installere og drifte hardware, monitorer, printere, routere, servere mv.

Specialer og trin
Når du tager uddannelsen datatekniker, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: infrastruktur eller programmering.

Du kan tage begge specialer i Odense, men i Vejle kun specialet infrastruktur.

EUX - Datatekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX datatekniker specifikt for uddannelsen:

EUX hovedforløb i Odense
Du kan tage hele EUX Datatekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense. På Syddansk Erhvervsskole i Vejle og Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx Odense for at tage EUX hovedforløbet.

Fag på EUX-grundforløb 1 og 2:
Gymnasiale fag
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og informationsteknologi C

Andre fag
Erhvervsfag 1, 2 og 3, programmering, operativsystemer, infrastruktur og computerteknologi


Fag på EUX-hovedforløbet:
Gymnasiale fag
Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, Industriteknologi B, matematik B, teknikfag B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Andre fag
Serverteknologi

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX datatekniker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, samfundsfag C, fysik C og informationsteknologi C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag, nøjagtig som hvis du havde taget den traditionelle vej. Desuden giver uddannelsen adgang til flere hundrede videregående uddannelser, fx it-teknolog, softwareudvikler eller civilingeniør.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datatekniker vil du kunne få job som indbefatter forskellige typer af programmering og it-systemudvikling i både produktions-, videns- og servicevirksomheder. Enkelte vælger at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet datatekniker kan du vælge at videreuddanne til it- og elektronikteknolog eller multimediedesigner på et af landets erhvervsakedemier.

Der findes en række efteruddannelseskurser inden for det Data- og kommunikationstekniske område og inden for området Tele- og datateknik.

Med en uddannelse som datatekniker kan du desuden vælge at videreuddanne dig til bl.a. it-teknolog, datamatiker, softwareudvikler eller civilingeniør. Disse uddannelser kræver dog, at du tager din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, eller at du efterfølgende tager en anden adgangsgivende gymnasial eksamen.

Uddannelsens opbygning

Vælger du uddannelsen ’Datatekniker med speciale i programmering’, begynder du på uddannelsen direkte efter GF2, da uddannelsen ikke er trindelt.

Vælger du uddannelsen ’Datatekniker med speciale i infrastruktur’ begynder du på uddannelsen efter GF2. Men du kan også vælge dette speciale efter endt uddannelse som it-supporter.


Datateknikeruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 4½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som datatekniker hører under, hedder "It, netværk og design", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for fagretningens anden uddannelse: It-supporter.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelige uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. Efter grundforløb 2 vælger du dig ind på en specifik uddannelse, fx datatekniker. 

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på datateknikeruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra omkring 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her tager du grundforløbet i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb.

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. Vi anbefaler desuden, at du har gode engelskkundskaber, da mange it-fagtermer er engelske. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejledere hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Optagelsesprøver i dansk og matematik afholdes flere gange årligt i Odense og Vejle. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar i Odense. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik D og engelsk D på grundforløbet – dvs. have bestået alle tre fag med minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. 

Herudover skal du også have opnået følgende certifikater: førstehjælp/brand.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke overgangskravene, så kan vores vejledere hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, datatekniker, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik. Skolepraktik er en måde, hvorpå du alligevel kan komme videre med din drømmeuddannelse uden at være i lære i en virksomhed. Her får du opgaver, som ligner dem, du kunne have fået på en læreplads.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense M

Brian Floridon Petersen
63126650/21153844
bfp@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Betina Bach-Rasmussen
76426244
bbr@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)