Som datatekniker skal du sørge for, at it-systemer konstant fungerer, finjusteres – og forbedres

Er du typen, der helst selv vil ordne det hele, når det handler om it, så vil du stortrives som datatekniker. 

I modsætning til it-supporteren skal du nemlig ikke kun sørge for, at it-systemerne fungerer – du skal selv designe dem, udvikle dem og implementere dem.

It gør hverdagen lettere for rigtig mange. I hvert fald, når det fungerer optimalt og er udviklet med øje for både brugeren og behovet. Som datatekniker er det din opgave at sikre begge dele. Du skal med andre ord sørge for, at de nuværende it-systemer fungerer og udnyttes optimalt – og udvikle et nyt, hvis det ikke et tilfældet.

På uddannelsen lærer du om forskellige it-systemer, og du lærer at indgå i opbygningen af systemerne. Gennem uddannelsen får du viden om områder som computerteknologi, databaser, programmering, styresystemer, fejlfinding og netværk. Og du lærer om, hvad brugen af it-teknologi betyder for den enkelte virksomhed – nu og i fremtiden.

Som uddannet datatekniker vil dine primære opgaver være at:

  • Designe, udvikle og implementere nye systemer – både software, hardware og netværk
  • Vedligeholde sikkerhed via opdateringer og backups
  • Finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl
  • It-faglig support i den daglige drift
  • Installere og drifte hardware, monitorer, printere, routere, servere mv.

Specialer og trin
Når du tager uddannelsen datatekniker, skal du på hovedforløbet vælge mellem specialerne: infrastruktur eller programmering.

EUX - Datatekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX datatekniker specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
Du får et svendebrev, der giver dig adgang til at arbejde inden for dit fag, nøjagtig som hvis du havde taget den traditionelle vej. Desuden giver uddannelsen adgang til en række videregående uddannelser, fx. it-teknolog, softwareudvikler eller civilingeniør. 
Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

EUX hovedforløb i Odense

Du kan tage hele EUX Datatekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense. På Syddansk Erhvervsskole i Vejle og Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx Odense for at tage EUX hovedforløbet. 

Fag på EUX-grundforløb 1 og 2:
Gymnasiale fag
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og erhvervsinformatik C.

Andre fag
Erhvervsfag 1, 2 og 3, programmering, operativsystemer, infrastruktur og computerteknologi

Fag på EUX-hovedforløbet:
Gymnasiale fag
Dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, teknikfag, matematik B, teknikfag B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Andre fag
Serverteknologi, databaser, netværk, systemudvikling og sikkerhed. 

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet datatekniker vil du kunne få job som indbefatter forskellige typer af programmering og it-systemudvikling i både produktions-, videns- og servicevirksomheder. Enkelte vælger at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet datatekniker kan du vælge at videreuddanne dig til it-teknolog eller multimediedesigner på et af landets erhvervsakademier.

Med en uddannelse som datatekniker kan du desuden vælge at videreuddanne dig til bl.a. it-teknolog, datamatiker, softwareudvikler eller civilingeniør. Disse uddannelser kræver dog, at du tager din erhvervsuddannelse som et EUX-forløb, eller at du efterfølgende tager en anden adgangsgivende gymnasial eksamen. 

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til datatekniker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "It, netværk og design", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: It-supporter og mediegrafiker. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx datatekniker.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 4 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet skal du vælge, om du vil specialisere dig inden for infrastruktur eller programmering
Du kan tage begge specialer på Syddansk Erhvervsskole i Odense, men på Syddansk Erhvervsskole i Vejle kun specialet infrastruktur.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense M

Brian Floridon Petersen
63126650 / 21153844
bfp@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Gülay Heidi Holck
63126710 / 29434746
ghp@sde.dk

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Winnie Dhirani
76426208
wdf@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet