Som it-supporter sørger du for den bedste
it-faglige hjælp til maskiner – og mennesker

Der findes stort set ikke virksomheder, der ikke er afhængige af it på den ene eller anden måde. Og det betyder samtidig, at stort set alle virksomheder har behov for nogle, der kan sikre, at systemerne virker optimalt – og en, der kan hjælpe, hvis de ikke gør.

Som it-supporter skal du ikke alene kunne finde og fikse it-relaterede problemer - du skal også kunne forklare og få folk til at forstå problemet. Eller i det mindste få dem til ikke at lave den samme fejl igen – eller i så fald kunne løse problemet selv.

På uddannelsen opnår du en bred viden om it, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer. Du bliver også klædt på til at foretage rutinetjek i it-afdelingen. Desuden lærer du at opbygge og vedligeholde samt optimere netværksløsninger.

Som uddannet it-supporter vil dine primære opgaver være at:

  • Drifte og vedligeholde it-systemet
  • Finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl
  • Installere og konfigurere computere, programmer og øvrige it-installationer
  • Vejlede brugerne og sikre hjælp-til-selvhjælp
  • Tilslutte monitorer, printere, routere, servere mv.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet it-supporter vil du kunne få job, som indbefatter forskellige typer konsulentarbejde, support og vedligeholdelse i stort set alle virksomheder, der anvender it i det daglige arbejde. Mange vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet it-supporter kan du vælge at videreuddanne til datatekniker, som giver mulighed for, at du efterfølgende kan uddanne dig til fx itteknolog og civilingeniør. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til it-supporter er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "It, netværk og design", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: datatekniker og mediegrafiker. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx it-supporter. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.
Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært it-supporter. 

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense M

Brian Floridon Petersen
63126650 / 21153844
bfp@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Gülay Heidi Holck
63126710 / 29434746
ghp@sde.dk

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Winnie Dhirani
76426208
wdf@sde.dk

Adgangskrav

Erhvervskollegiet