Som it-supporter Sørger du for den bedste it-faglige hjælp
til maskiner – og mennesker

Der findes stort set ikke virksomheder, der ikke er afhængige af it på den ene eller anden måde. Og det betyder samtidig, at stort set alle virksomheder har behov for nogle, der kan sikre, at systemerne virker optimalt – og en, der kan hjælpe, hvis de ikke gør.

Som it-supporter skal du ikke alene kunne finde og fikse it-relaterede problemer - du skal også kunne forklare og få folk til at forstå problemet. Eller i det mindste få dem til ikke at lave den samme fejl igen – eller i så fald kunne løse problemet selv.

På uddannelsen opnår du en bred viden om it, der gør dig i stand til at finde fejl og se sammenhænge mellem forskellige systemer. Du bliver også klædt på til at foretage rutinetjek i it-afdelingen.

Desuden lærer du at opbygge og vedligeholde samt optimere netværksløsninger.

Som uddannet it-supporter vil dine primære opgaver være at:

  • drifte og vedligeholde it-systemet
  • finde og fikse it-relaterede fejl og brugerfejl
  • installere og konfigurere computere, programmer og øvrige it-installationer
  • vejlede brugerne og sikre hjælp-til-selvhjælp
  • tilslutte monitorer, printere, routere, servere mv.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet it-supporter vil du kunne få job, som indbefatter forskellige typer konsulentarbejde, support og vedligeholdelse i stort set alle virksomheder, der anvender it i det daglige arbejde. Mange vælger desuden at starte deres eget firma.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som uddannet it-supporter kan du vælge at videreuddanne til datatekniker, som giver mulighed for, at du efterfølgende kan uddanne dig til fx it-teknolog, softwareudvikler og civilingeniør.

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "It, netværk og design", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: datatekniker og mediegrafiker.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx it-supporter.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense M

Brian Floridon Petersen
63126650/21153844
bfp@sde.dk

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Betina Bach-Rasmussen
76426244
bbr@sde.dk

Adgangskrav

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Lokal undervisningsplan (LUP)

Mød Simon som er elev i Billund Lufthavn
Læs Kims fortælling om, hvordan det er at have en læreplads på uddannelsen som IT-supporter