Mediegrafiker: En kreativ detaljerytter med forkromet overblik   

Er du typen, der lægger mærke til, hvis en overskrift ikke er helt centreret? Billedet er lidt uskarpt? Eller layoutet nærmest vælter til den ene side? Så er du den fødte mediegrafiker.

Som mediegrafiker er du en slags grafisk dørmand, der sikrer, at intet dårligt design forlader virksomheden. Det vil nemlig være dig, der ser, gennemser og forfiner det grafiske materiale, inden det sendes til tryk eller publiceres online. Du vil dog også indimellem selv skulle slå nogle kreative kolbøtter – når nye brochurer, flyers, annoncer, hjemmesider eller andre grafiske opgaver skal udvikles og designes. 

På uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og kontrollere forskellige typer af grafiske opgaver. Du lærer også om betydningen af den grafiske opsætning samt valg af typografi, billeder, farver og former. 

De fleste – hvis ikke alle – opgaver løses i dag digitalt. Du får derfor også den nødvendige undervisning i anvendelsen af forskellige visuelle programmer i løbet af uddannelsen.

Som mediegrafiker vil dine primære opgaver være at:

 • Layoute og rentegne trykte og digitale medier
 • Bearbejde billeder og vedligeholde billeddatabaser
 • Opsætte designmanualer
 • Gøre materialer klar til tryk og/eller digital publicering
 • Designe og opdatere websider.

Fremtidsmuligheder

Mediegrafikere er typisk ansat på reklamebureauer, web-bureauer, multimedievirksomheder, trykkerier, forlag, dagblade eller grafiske tegnestuer - eller de er ansat i større virksomheders kommunikations- og informationsafdelinger. Nogle vælger også at blive selvstændige eller arbejde freelance for forskellige virksomheder.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som mediegrafiker kan du vælge at videreuddanne dig til fx multimediedesigner, it-teknolog, datamatiker eller en af de andre akademiuddannelser. 

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.
Grundforløb 1 varer 20 uger. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx mediegrafiker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3 år og 5 måneder.  

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til mediegrafiker. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, der består af en skriftlig opgave og en samtale. Du vil modtage vejledning til begge dele, når du har søgt optagelse.

På baggrund af en samlet vurdering, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne. Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 2 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:

 • Kan møde til tiden
 • Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
 • Har søgt kvoteplads rettidigt

(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse).

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Begrænset adgang og tilmeldingsfrister

Økonomi og varighed

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)

Læs om mediegrafiker Michelle, som fortæller om sin læreplads hos Hummel