Mediegrafiker: En kreativ detaljerytter med forkromet overblik   

Er du typen, der lægger mærke til, hvis en overskrift ikke er helt centreret? Billedet er lidt uskarpt? Eller layoutet nærmest vælter til den ene side? Så er du den fødte mediegrafiker.

Som mediegrafiker er du en slags grafisk dørmand, der sikrer, at intet dårligt design forlader virksomheden. Det vil nemlig være dig, der ser, gennemser og forfiner det grafiske materiale, inden det sendes til tryk eller publiceres online. Du vil dog også indimellem selv skulle slå nogle kreative kolbøtter – når nye brochurer, flyers, annoncer, hjemmesider eller andre grafiske opgaver skal udvikles og designes. 

På uddannelsen lærer du at planlægge, gennemføre og kontrollere forskellige typer af grafiske opgaver. Du lærer også om betydningen af den grafiske opsætning samt valg af typografi, billeder, farver og former. De fleste – hvis ikke alle – opgaver løses i dag digitalt. Du får derfor også den nødvendige undervisning i anvendelsen af forskellige visuelle programmer i løbet af uddannelsen.

Som mediegrafiker vil dine primære opgaver være at:

 • Layoute og rentegne trykte og digitale medier
 • Bearbejde billeder og vedligeholde billeddatabaser
 • Opsætte designmanualer
 • Gøre materialer klar til tryk og/eller digital publicering
 • Designe og opdatere websider.

Fremtidsmuligheder

Mediegrafikere er typisk ansat på reklamebureauer, web-bureauer, multimedievirksomheder, trykkerier, forlag, dagblade eller grafiske tegnestuer - eller de er ansat i større virksomheders kommunikations- og informationsafdelinger. Nogle vælger også at blive selvstændige eller arbejde freelance for forskellige virksomheder.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som mediegrafiker kan du vælge at videreuddanne dig til fx multimediedesigner, it-teknolog, datamatiker eller en af de andre akademiuddannelser. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.  

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til mediegrafiker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan. 

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "It, netværk og design", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Datatekniker og it-supporter. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx mediegrafiker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3 år og 5 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært mediegrafiker. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb 1
Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolensafgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 4. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftlig og mundtlig) eller en tilsvarende prøve.
 5. Har indsendt en studievalgsportfolio til skolen.
 6. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2
Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til mediegrafiker. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, som består af følgende:

 1. Alle ansøgere får tilsendt en introopgave
 2. Ansøgere bliver inviteret til optagelsecamp, som består af en halv dag på Syddansk Erhvervsskole. 
 3. Efter campen udvælges et antal, der inviteres til personlig samtale.

På baggrund af en samlet vurdering, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne. Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 4 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:

 • Kan møde til tiden
 • Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
 • Har søgt kvoteplads rettidigt.

(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse).

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Begrænset adgang og tilmeldingsfrister

Økonomi og varighed

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Vejleder Odense M

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet