Hvis du synes, at lytte er at leve, så skal du læse audiologiassistent

Kan du forestille dig, hvor irriterende det må være ikke at kunne høre ordentligt? Er svaret ja, så er der chance for, at du vil blive en god audiologiassistent.

Evnen til at kunne sætte sig i andres sted er et af nøgleordene som audiologiassistent. Fascineres du herudover af udstyr, der kan hjælpe dig med at afdække problemer, kan jobbet være dit kald.

I løbet af din uddannelse lærer du at foretage høreprøver, undersøge øret og klarlægge hvilken eller hvilke dele af hørelsen, der er ramt – og selvfølgelig vurdere, hvor stor hørenedsættelsen er. Du undervises desuden i mulige årsager til høretab og om, hvordan man kan forebygge øre- og høreproblemer.

Nogle af de typiske arbejdsopgaver som audiologiassistent er følgende:

  • Undersøge hørehæmmede patienter
  • Vurdere om patienterne skal tilses af en læge, have høreapparat eller en anden form for hjælpemiddel
  • Formidle resultater af høreprøver til fagpersonale og patienter
  • Tilpasse høreapparater og andet hjælpeudstyr, så de passer patienten
  • Udarbejde relevante journaluddrag.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Navn ikke tilgængelig
Ikke tilgængelig
Email ikke tilgængelig

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet