Som hospitalsteknisk assistent bliver du En detaljerytter og problemløser 

Elskede du ”Find 5 fejl” og ”Find Holger” som lille? Og kan du i dag stadig bruge flere timer på at finde det, der skiller sig ud – eller se sammenhænge? Så vil du uden tvivl synes, at uddannelsen og jobbet som hospitalsteknisk assistent er et drømmejob.

Arbejdet som hospitalsteknisk assistent går i grove træk ud på at udrede patienters problemer med hørelsen eller nervesystemet. Til dette anvendes avanceret teknisk udstyr. Som hospitalsteknisk assistent skal du derfor have flair for og kunne lide at arbejde med teknisk udstyr og IT samt sætte en ære i at udføre kvalificerede undersøgelser. 

Måleapparaterne kan dog ikke alene give svaret til udredningen af problemerne – de skal sammenholdes med patientens sygedomshistorie. Det er derfor vigtigt, at du brænder ligeså meget for kontakten med patienterne, som de tekniske udfordringer, der ligger i jobbet, hvis du vil være hospitalsteknisk assistent.

Som hospitalsteknisk assistent kommer du – afhængig af dit specialevalg – til at arbejde med enten hørelse og høreapparater eller undersøgelser af hjernen og nervesystemet. Uanset hvad, kommer du dog til at arbejde med tæt patient- og kundekontakt.

Syddansk Erhvervsskole er den eneste erhvervsskole, der udbyder hospitalsteknisk assistentuddannelsen. Uddannelsen er meget teoretisk, og grundfagene dansk, matematik, informationsteknologi, engelsk og fysik fylder en stor del af undervisningen på grundforløbene. Samtidig indeholder de fagspecifikke fag kun i beskedent omfang praktiske øvelser/værkstedsfag. 

Specialer
Når du uddanner dig som hospitalsteknisk assistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten audiologiassistent eller neurofysiologiassistent. 

EUX - Hospitalsteknisk assistent

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

 EUX hospitalsteknisk assistent - specifikt for uddannelsen:

Kun muligt med EUX-grundforløb
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tage hovedforløbet med EUX på Syddansk Erhvervsskole eller andre erhvervsskoler. Dvs. du kan kun tage EUX på grundforløbet. Kontakt evt. en vejleder, hvis du har brug for en snak om mulighederne med EUX.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, erhvervsfag 1, 2 og 3, matematik C, fysik C og it C

Samt fagspecifikke fag som fx arbejdsmiljø, ergonomi, teknik, anatomi, hygiejne, kommunikation og etik.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Hospitalsteknisk assistent med en EUX vælger ofte at videreuddanne sig inden for sundhed - fx til audiolog, sygeplejerske, diætist eller fysioterapeut.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som uddannet hospitalsteknisk assistent vil du skulle finde arbejde inden for forskellige grene af sundhedssektoren.

Audiologiassistenter ansættes ofte på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger. Flere arbejder også ved praktiserende øre-næse-hals-læger, private høreklinikker og høreapparatfabrikanter.

Neurofysiologiassistenterarbejder primært ved sygehuse og laboratorier. Enkelte arbejder i private firmaer.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej. 
  • Hovedforløbet til hospitalsteknisk assistent varer 2 år uanset speciale – og består af en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som hospitalsteknisk assistent hører under, hedder "Mennesker, livsstil og sundhed", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: frisør, kosmetiker, tandklinikassistent og serviceassistent. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du har valgt din endelige uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1.

Grundforløb 2 varer - ligesom grundforløb 1, 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på hospitalsteknisk assistentuddannelsen, såfremt du finder en læreplads og indgår en uddannelsesaftale. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger. 

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der er tre uger kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. 

Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

  1. Er erklæret uddannelsesparat.
  2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
  3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
  4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2. 

OBS: Det er en stor fordel, at du har afsluttet 10. klasse med prøve, inden du starter på grundforløbet, da det ellers kan være svært at bestå alle grundfagene/overgangskravene på grundforløb 2, så du kan komme videre på hovedforløbet. 

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at komme søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvor vi hjælper dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb, hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået grundfagene dansk E, matematik E, engelsk F, informationsteknologi F og fysik F på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. 

Starter du direkte på grundforløb 2, kan du ikke nå at følge alle grundfagene. Det er derfor en fordel, hvis du har en 10. klasses afgangseksamen, inden du starter på uddannelsen.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de fem grundfag på grundforløbet, så kan vores vejleder hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse. 

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være hospitalsteknisk assistent, frisør, smed, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads. Når du søger læreplads, skal du være indstillet på at søge læreplads i hele landet, og specielt på neurofysiologispecialet er der ret få lærepladser, så her kan det være svært at få en læreplads. På hospitalsteknisk assistentuddannelsen gør vi derfor en ekstra indsats for at hjælpe vores elever med at finde en læreplads bl.a. ved at afholde jobcaféer på skolen, hvor virksomheder, der søger elever, deltager.

Du skal være opmærksom på, at virksomhederne kun optager elever en gang årligt (i september). Derfor vil der forekomme en pause mellem grundforløb 2 og hovedforløbet, hvis du starter dit grundforløb i august. Det betyder, at elever, der afslutter deres grundforløb i januar, får et ophold i deres uddannelse inden hovedforløbet. Dette halve år kan med fordel bruges på at indhente erhvervserfaring inden for fx pleje- og omsorg, forretning og service.  

I modsætning til det at finde en læreplads, er det som regel nemt at få arbejde inden for begge specialer efter endt uddannelse.

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Vejleder Odense M

Henrik Fisker Olesen
24946114
heol@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)