Som hospitalsteknisk assistent bliver du en detaljerytter og problemløser 

Elskede du ”Find 5 fejl” og ”Find Holger” som lille? Og, kan du i dag stadig bruge flere timer på at finde det, der skiller sig ud – eller se sammenhænge? Så vil du uden tvivl synes, at uddannelsen og jobbet som hospitalsteknisk assistent er et drømmejob.

Arbejdet som hospitalsteknisk assistent går i grove træk ud på at udrede patienters problemer med hørelsen eller nervesystemet. Til dette anvendes avanceret teknisk udstyr. Som hospitalsteknisk assistent skal du derfor have flair for og kunne lide at arbejde med teknisk udstyr og IT, samt sætte en ære i at udføre kvalificerede undersøgelser. 

Måleapparaterne kan dog ikke alene give svaret til udredningen af problemerne – de skal sammenholdes med patientens sygedomshistorie. Det er derfor vigtigt, at du brænder lige så meget for kontakten med patienterne, som de tekniske udfordringer, der ligger i jobbet, hvis du vil være hospitalsteknisk assistent.

Som hospitalsteknisk assistent kommer du – afhængig af dit specialevalg – til at arbejde med enten hørelse og høreapparater eller undersøgelser af hjernen og nervesystemet. Uanset hvad, kommer du til at arbejde med tæt patient- og kundekontakt.

Specialer
Når du uddanner dig som hospitalsteknisk assistent, skal du på hovedforløbet vælge at specialisere dig til enten audiologiassistent eller neurofysiologiassistent

Fremtidsmuligheder

Som uddannet hospitalsteknisk assistent vil du skulle finde arbejde inden for forskellige grene af sundhedssektoren.

Audiologiassistenter ansættes ofte på sygehusenes audiologiske afdelinger eller øreafdelinger. Flere arbejder også ved praktiserende øre- næse- og halslæger, private høreklinikker og høreapparatfabrikanter.

Neurofysiologiassistenter arbejder primært ved sygehuse og laboratorier. Enkelte arbejder i private firmaer. 

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til hospitalsteknisk assistent er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb.
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Mennesker, livsstil og sunhed". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Hospitalsteknisk assistent, kosmetiker og serviceassistent. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx hospitalsteknisk assistent.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

Syddansk Erhvervsskole er den eneste erhvervsskole, der udbyder hospitalsteknisk assistentuddannelsen. Uddannelsen er meget teoretisk, og grundfagene dansk, matematik, informationsteknologi, engelsk og fysik fylder en stor del af undervisningen. Samtidig indeholder de fagspecifikke fag kun i beskedent omfang praktiske øvelser/værkstedsfag. 

Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Det er dit eget ansvar at søge læreplads. Skolens virksomhedskonsulenter hjælper dig med at finde en. Når du søger læreplads, skal du være indstillet på at søge læreplads i hele landet, og specielt på neurofysiologispecialet er der ret få lærepladser, så her kan det være svært at få en læreplads. På hospitalsteknisk assistentuddannelsen gør vi derfor en ekstra indsats for at hjælpe vores elever med at finde en læreplads bl.a. ved at afholde jobcaféer på skolen, hvor virksomheder, der søger elever, deltager.

Du skal være opmærksom på, at virksomhederne kun optager elever en gang årligt (i september). Derfor vil der forekomme en pause mellem grundforløb 2 og hovedforløbet, hvis du starter dit grundforløb i august. Det betyder, at elever, der afslutter deres grundforløb i januar, får et ophold i deres uddannelse inden hovedforløbet. Dette halve år kan med fordel bruges på at indhente erhvervserfaring inden for fx. pleje- og omsorg, forretning og service.  

I modsætning til det at finde en læreplads, er det som regel nemt at få arbejde inden for begge specialer efter endt uddannelse.

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Vejleder Odense M

Uddannelsessekretær Odense M

Tina Due Enggaard
63126823
tde@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Munkebjergvej 130, 5230 Odense M
Vejle

Erhvervskollegiet