Sørg for, at alt kommer på rette hylde

Du behøver ikke, at være et ordensmenneske derhjemme – du er til gengæld nødt til at være det, mens du er på arbejde, hvis du vel og mærke ønsker at arbejde på et lager eller i en terminal. For der skal være styr på alt – fra gulv til loft.

Som lager-og terminaluddannet får du i bogstaveligste forstand en arbejdsplads med højt til loftet og masser af ansvar. Det er nemlig dig, der skal vide, hvor varenummer 51-827 præcist er placeret. Hvordan du hurtigst og mest sikkert får den øverste palle ned fra hylden, og hvor dagens varer skal sættes ind. Heldigvis har du både elektroniske lagerstyringssystemer, paller og trucks til at hjælpe dig. Men ikke uden et naturligt overblik, højt serviceniveau og en god sans for systematicering.

I løbet af uddannelsen lærer du om brugen af forskellige former for it lagerstyring– for eksempel administrative it-programmer og forskellige mærkningssystemer til registrering, som er uundværlige værktøjer i nutidens lagerstyring. På uddannelsen får du foruden certifikat til gaffeltruck og kørekort kategori B også varebilsuddannelsesbevis, så du kan transportere gods i varebil under 3.500 kilo.

Når du har taget lager- og terminaluddannelsen vil dine opgaver typisk være at:

 • Ordrebehandle – pluk og pak
 • Udlevere varer til kunderne
 • Læsning/losning af varer samt containertømning
 • Indtaste og foretage opfølgning i lager- og logistiksystemet
 • Modtage returvarer og reklamationer.

Specialer
På hovedforløbet kan du vælge at specialisere dig til lageroperatør eller transportoperatør.

Fremtidsmuligheder

Som lagermedhjælper finder du typisk arbejde i møbelfirmaer, super- og byggemarkeder, handelsfirmaer eller produktionsvirksomheder.

Vælger du at fortsætte og blive lageroperatør med et speciale i lager og logistik kan du bl.a. varetage opgaver i en godsterminal, et centrallager eller en fragtcentral.

Vælger du at blive lageroperatør med speciale i lager og transport kan du både komme til at arbejde på lager og køre lastbil. Her erhverver du nemlig kørekort til lastbil kategori C.

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Lager- og terminaluddannelsen er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan.

Grundforløb 1
Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Motor, transport og teknologi", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for uddannelserne: mekaniker, lager- og terminaluddannelsen eller chauffør. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx lager- og terminaluddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 2 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedforløbet skal du vælge at specialisere dig indenfor enten: lageroperatør eller transportoperatør. Du kan også vælge at stoppe på trinnet som lagermedhjælper. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Gennem nymesterlærevejen er du i lære på en virksomhed fra første dag på din uddannelse. Du vil sideløbende have undervisning i certifikater og grundfag på skolen. Læs mere om ny mesterlære.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb 1

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlig) ved folkeskolensafgangseksamen, 10. klassesprøverne eller en tilsvarende prøve.
 4. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller ved 10. klassesprøverne (både skriftlig og mundtlig) eller en tilsvarende prøve.
 5. Har indsendt en studievalgsportfolio til skolen.
 6. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed.

Opfylder du ikke adgangskravene?

Adgangsbegrænsning - Grundforløb 2

Der er adgangsbegrænsning på lager- og terminaluddannelsen. For at blive optaget på grundforløb 2, skal du derfor enten have en læreplads, eller ansøge om en af skolens kvotepladser. 

For at komme i betragtning til en kvoteplads, skal du igennem et kort optagelsesforløb, der består af en skriftlig motiveret ansøgning og en samtale. Du vil modtage vejledning til begge dele, når du har søgt optagelse.

På baggrund af en samlet vurdering, træffer Syddansk Erhvervsskole beslutning om tildeling af kvotepladserne. Du modtager svar om, hvorvidt du er tildelt en kvoteplads senest 2 uger før uddannelsesstart.

Generelle kriterier for at komme i betragtning til en kvoteplads:

 • Kan møde til tiden
 • Høj motivation for at gennemføre uddannelsen
 • Har søgt kvoteplads rettidigt

(herudover konkrete faglige kriterier for den konkrete uddannelse).

Du er altid velkommen til at kontakte skolens studievejledere for mere information om kvoteuddannelsen og ansøgningsproceduren.

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Begrænset adgang og tilmeldingsfrister

Økonomi og varighed

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Odense C

Charlotte Hansen
63126776 / 24804979
chha@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense M

Gülay Heidi Holck
63126710 / 29434746
ghp@sde.dk

Find os her

Grindsted
Odense
Petersmindevej 1 F, 5000 Odense C
Vejle

Erhvervskollegiet - Skolehjem