Hvis dit fremtidige drømmejob rimer på mekanik, teknik og rå motorkraft, så er lastvognsmekaniker vejen frem

Lastbiler og busser er kæmpestore, komplicerede og kraftfulde maskiner, der rejser langt i løbet af deres levetid. Professionel og pålidelige vedligeholdelse og kontrol er derfor yderst vigtig – for sikkerheden både i vognen og på vejen.

Hop med på vognen, kunne man fristes til at sige. For hjulene kører godt og hurtigt i transportbranchen i øjeblikket. Og når hjulene kører derudaf, skal de store køretøjer også ofte på værksted – for at blive kontrolleret, serviceret eller repareret. Med andre ord: der er brug for lastvognsmekanikere, som ikke er bange for at få beskidte hænder, og som sætter en ære i, at motorerne spinder, og køreglæden samt sikkerheden er i top.

I løbet af uddannelsen vil du lære alt om servicering, eftersyn, fejlfinding, reparation af store køretøjer og deres elektroniske systemer samt udskiftning af tilbehør og øvrige komponenter ved hjælp af det nyeste udstyr og seneste teknologi. Du lærer også om prisberegning, tilbudsgivning og god kundekontakt.

Som lastvognsmekaniker vil dine primære opgaver være at:

  • Finde eventuelle fejl og anslå reparationstid samt omkostninger
  • Udføre reparationer, service og kontrol på lastbiler og busser
  • Montere og udskifte beskadigede eller defekte reservedele
  • Indsætte og tilslutte eksternt tilbehør som fx navigationssystemer og alarmer
  • Testkøre de store køretøjer for at kontrollere reparationsarbejdet.

Specialer og trin
Har du lyst til hurtigt at komme ud på værkstedet, så kan trinnet lastvognsmontør være det rette for dig. Her får du dog ikke svendebrev, og dine arbejdsopgaver vil have mere rutinemæssig karakter, end hvis du gennemfører hele lastvognsmekanikeruddannelsen.

EUX - Lastvognsmekaniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX lastvognsmekaniker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Lastvognsmekanikere med en EUX giver gode muligheder for forskellige karriereveje fx værkfører eller tekniker. Du kan også vælge at videreuddanne dig til fx. autoteknolog, ingeniør, maskinmester eller produktionsteknolog.

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, fysik B, industriteknologi B, matematik B, teknikfag B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

De fleste lastvognsmekanikere får job inden for branchen direkte efter uddannelsen, da der er stor efterspørgsel på netop lastvognsmekanikere. Det kan være som svend, tekniker, kundemodtager eller værkfører. Enkelte vælger at starte deres eget firma.  

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som lastvognsmekaniker kan du vælge at videreuddanne dig til bl.a. bilsagkyndig, produktionsteknolog, autoteknolog, maskinmester eller diplomingeniør. 

Uddannelsens opbygning


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Motor, transport og teknologi", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: personvognsmekaniker og chauffør. 

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx lastvognsmekaniker.  

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3,5 år. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Du kan også vælge at stoppe på trinnet som lastvognsmontør, her får du dog ikke svendebrev.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ’ny mesterlære’. Ny mesterlære er for dig som gerne vil hurtigt i gang med det praktiske arbejde, og som samtidig lærer bedst via praktik.

Som elev i ny mesterlære begynder du din erhvervsuddannelse med at blive oplært på arbejdspladsen hos din mester, fremfor at skulle starte på erhvervsskolen. Den grundlæggende praktiske oplæring du får der, træder i stedet for skoleundervisningen på grundforløbet. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

Uddannelsen er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skolepraktik.  Læs mere om skolepraktik. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Studievejleder Grindsted Vejle

Dorte Bladt
24969382/24969382
dob@sde.dk

Uddannelsessekretær grundforløb Vejle

Karin Tangsgård Nielsen
76426207
ktn@sde.dk

Uddannelsessekretær Hovedforløb Vejle

Jannie Sørensen
76426243/30358130
jaso@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Erhvervskollegiet - Skolehjem

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Lokal undervisningsplan (LUP)