Tænd for telefonen, bilen, brødristeren,
respiratoren – ja, som elektriker kan du tænde for hele verden!

Kan du forestille dig en hverdag uden elektricitet? Nej vel! Vi bruger el i så mange sammenhænge, at hele samfundet ville bryde totalt sammen uden. Og kigger man i krystalkuglen, er det intet der tyder på, at behovet for el og elektrikere bliver mindre i fremtiden. Tværtimod!

Selvom de færreste kan leve uden strøm i længere tid ad gangen, er elektrikerens job ikke kun at sikre, at strømmen virker. For selvom vi er afhængige af elektricitet, gider de færreste se den – eller bekymre sig om den. En del af elektrikerens opgaver går derfor ud på at skjule ledninger og installere løsninger, som sparer på elforbruget.

Under uddannelsen får du en stor el-teoretisk viden, så du har et godt teoretisk fundament til at løse opgaverne i praksis. Elektrikerens arbejde består af både digitaliserede, automatiserede og robottekniske el-opgaver og mere klassiske el-opgaver. I løbet af uddannelsen rustes du derfor til at kunne håndtere alle typer af el-opgaver. Personlig kundekontakt, salg og service – og viden om love, regler samt standarter på området og om arbejdsmiljø, er desuden væsentlige elementer i uddannelsesforløbet.

Som elektriker vil dine primære opgaver være at:

  • Opføre, programmere og vedligeholde el-installationer
  • Foretage eftersyn, reparation samt nyinstallation af tekniske anlæg og produktionsudstyr
  • Udføre og planlægge bestående og nye elinstallationer samt akutte reperationer
  • Holde dig opdateret og gerne være på forkant med den teknologiske udvikling.

EUX - Elektriker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.
Læs mere om EUX.

EUX elektriker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Elektrikere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx. el-installatør, energiteknolog eller diplom- eller civilingeniør. 
Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og erhvervsinformatik C.

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, erhvervsområde og afsluttes med erhvervsområdeprojekt.

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet elektriker findes der et hav af jobmæssige muligheder. Du kan nemlig både arbejde med lys- og lydteknik, intelligente bygningsinstallationer, energieffektivisering og automatisering i forhold til robotter og store industrianlæg. Du kan også finde elektrikerjob inden for vindmølle- og solcelleindustrien. 

Kan jeg videreuddanne mig?
Som elektriker kan du bl.a. videreuddanne dig til maskinmester eller installatør. Du åbner også op for forskellige teknologuddannelser bl.a. automatik-, it-, energi- og elektronikteknolog.

Elektrikere med en EUX har direkte adgang til videregående uddannelser som fx diplom- eller civilingeniør.

Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen som elektriker er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

  • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
  • Hovedforløbet varer 2 - 4 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

 Elektrikeruddannelsen består af flere spor:

  • En 3 ½-årig elektrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
  • En 4-årig elektrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
  • En 4-årig EUX-elekrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
  • En elektrikeruddannelse for unge, der har en gymnasial uddannelse

De første ca. 2 ½ år af uddannelsen (grundforløb 1 og 2, praktik og hovedforløb 1) er fælles for alle. Hovedforløb 2 og hovedforløb 3 er bygget op omkring 28 valgfrie modulfag, som du selv kan vælge sammen med din virksomhed. Valget af moduler definerer, hvilke kompetencer du uddannes til, og hvilken slags elektrikeruddannelse du ender med at have gennemført.

Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Her introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: automatiktekniker, industritekniker og smed.

Grundforløb 2
Grundforløb 2 varer (ligesom grundforløb 1) 20 uger. Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx elektriker.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Muligheder for læreplads

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du kan starte i lære allerede på grundforløbet eller forud for det. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning.

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring. Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Studievejleder Grindsted Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Else Tornbjerg Nielsen
76426241
etn@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet