Tænd for telefonen, bilen, brødristeren,
respiratoren – ja, som elektriker kan du tænde for hele verden!

Kan du forestille dig en hverdag uden elektricitet? Nej vel! Vi bruger el i så mange sammenhænge, at hele samfundet ville bryde totalt sammen uden. Og kigger man i krystalkuglen, er det intet der tyder på, at behovet for el og elektrikere bliver mindre i fremtiden. Tværtimod!

Selvom de færreste kan leve uden strøm i længere tid ad gangen, er elektrikerens job ikke kun at sikre, at strømmen virker. For selvom vi er afhængige af elektricitet, gider de færreste se den – eller bekymre sig om den. En del af elektrikerens opgaver går derfor ud på at skjule ledninger og installere løsninger, som sparer på elforbruget og brugerretter det.

Under uddannelsen får du en stor el-teoretisk viden, så du har et godt teoretisk fundament til at løse opgaverne i praksis. Elektrikerens arbejde består af både digitaliserede, automatiserede og robottekniske el-opgaver og mere klassiske el-opgaver. I løbet af uddannelsen rustes du derfor til at kunne håndtere alle typer af el-opgaver. Personlig kundekontakt, salg og service – og viden om regler på området og om arbejdsmiljø, er desuden væsentlige elementer i uddannelsesforløbet.

Som elektriker vil dine primære opgaver være at:

 • Opføre, programmere og vedligeholde el-installationer
 • Foretage eftersyn, reparation samt nyinstallation af tekniske anlæg og produktionsudstyr
 • Udføre planlagte og akutte reparationer
 • Holde dig opdateret og gerne være på forkant med den teknologiske udvikling

EUX - Elektriker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX elektriker - specifikt for uddannelsen:

Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, teknikfag A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, større skriftlig opgave (SSO)
og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX elektriker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C, samfundsfag C og fysik E. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand, Instruktion i arbejde nær ved eller under spænding.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Elektrikere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx el-installatør, energiteknolog eller diplom- eller civilingeniør.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet elektriker findes der et hav af jobmæssige muligheder. Du kan nemlig både arbejde med lys- og lydteknik, intelligente bygningsinstallationer, energieffektivisering og automatisering i forhold til robotter og store industrianlæg. Men du kan også finde elektrikerjob inden for vindmølle- og solcelleindustrien. Eller komme til at arbejde med intelligent elforsyning, højspænding og informationsteknologi.

Kan jeg videreuddanne mig?
Som elektriker kan du bl.a. videreuddanne dig til maskinmester, installatør, el-ingeniør i forskellige retninger samt forskellige teknologuddannelser (bl.a. automatik-, it-, energi- og elektronikteknolog).

Elektrikere med en EUX har adgang til videregående uddannelser som fx el-installatør, energiteknolog eller diplom- eller civilingeniør. 

Læs mere om uddannelsens opbygning

Uddannelsen som elektriker er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 2 - 4 år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.

 Elektrikeruddannelsen består af flere spor:

 • En 3 ½-årig elektrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
 • En 4-årig elektrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
 • En 4-årig EUX-elekrikeruddannelse (efter endt grundforløb)
 • En elektrikeruddannelse for unge, der har en gymnasial uddannelse

De første ca. 2 ½ år af uddannelsen (grundforløb 1 og 2, praktik og hovedforløb 1) er fælles for alle. Hovedforløb 2 og hovedforløb 3 er bygget op omkring 28 valgfrie modulfag, som du selv kan vælge sammen med din virksomhed. Valget af moduler definerer, hvilke kompetencer du uddannes til, og hvilken slags elektrikeruddannelse du ender med at have gennemført.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som elektriker hører under, hedder "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: automatiktekniker, industritekniker og smed.

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx elektriker.

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på uddannelsen elektriker.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læredelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløbet.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Så kan vores vejledere hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

To gange årligt holder vi desuden optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte på Syddansk Erhvervsskole i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået dansk E, matematik D samt fysik E på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. Årsagen hertil er, at der bliver bygget videre på disse niveauer i fagene på hovedforløbet. Det kan være en fordel, hvis du har taget 10. klasse, da du på den måde er sikker på at have opnået de rette faglige niveauer. Gode matematiske evner er desuden en absolut fordel som elektriker, da meget el-teori handler om matematik omsat til fysik.

Herudover skal du have certifikatet: Førstehjælp og brandbekæmpelse samt krav til opstilling af rulle- og bukkestillads samt instruktion i arbejde nær ved eller under spænding, som alle erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de to fag på grundforløbet, så kan en af vores vejlederehjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, lastvognsmekaniker, mediegrafiker, elektriker eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads. 

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706
cgk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Hanne Brønd
63126618/51488791
hdi@sde.dk

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Else Tornbjerg Nielsen
76426241
etn@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Dofovej 2B, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)

""
Læs om Madisons læreplads som elektriker på Grønland.