Som industritekniker skal du bruge både hoved, hænder og højteknologi

Motordele til biler, fly, skibe og vindmøller. Kraner og industrirobotter. Beslag, cylindre, kuglelejer og andre reservedele. Industriteknikeren udvikler og udarbejder alle typer af specifikke metal- og plastdele.

Som industritekniker er to dage sjældent ens. Du bliver uddannet til at håndtere krævende opgaver, hvor den enkelte metal- og plastløsning skal tilpasses præcist til formålet. Det kræver, at du kan tænke kreativt, men også at du kan omsætte idé til virkelighed ved at programmere højteknologiske maskiner nøjagtigt i forhold til en opgave.

I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan metal kan formes med hjælp fra computerstyrede maskiner – såkaldte CNC-maskiner. En vigtig del af undervisningen går derfor ud på at produktudvikle enkeltdele i metal og plast samt programmere maskinen, så den ved, hvor den skal bore, dreje og fræse i råmaterialet.

Som industritekniker vil dine primære opgaver være at:

 • Fremstille maskiner, maskindele og produktionsanlæg via computerteknologi, men også ind imellem manuel drejning og fræsning
 • Opbygge pneumatiske, hydrauliske eller el-styrede systemer
 • Opstille, indstille og programmere computerstyrede maskiner
 • Reparere og vedligeholde maskiner og produktionsanlæg
 • Holde dig opdateret med den seneste teknologi og viden på området

Specialer og trin
Når du uddanner dig til industritekniker på Syddansk Erhvervsskole, kan du på hovedforløbet vælge specialet: Maskin.

EUX - Industritekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse.

Læs om det generelle for EUX her

EUX industritekniker - specifikt for uddannelsen:

EUX hovedforløb i Odense og Vejle
Du kan tage hele EUX Industritekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle.
På Syddansk Erhvervsskole i Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx Vejle for at tage EUX hovedforløbet.


Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, teknikfag A – design og produktion, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Overgangskrav - fra grundforløb til hovedforløb
Inden du starter på hovedforløbet af EUX industritekniker, skal du have bestået dansk C, matematik C, engelsk C, teknologi C og samfundsfag C. Det er fagligt en fordel, hvis du har gået i 10. klasse, inden du starter på uddannelsen.

Herudover skal du også have følgende certifikater: førstehjælp/brand.

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til flere hundrede videregående uddannelser. Industriteknikere med en EUX giver gode muligheder for forskellige karriereveje som fx maskiningeniør eller produktionsteknolog. Du kan også vælge at arbejde som industritekniker i nogle år – og på et senere tidspunkt videreuddanne dig, hvis du skulle få lyst til det.


Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som industriteknikere vil du typisk blive ansat på metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i plastindustrien. Der er rigtig gode jobmuligheder, og de danske industriteknikere er i dag så kompetente, at mange virksomheder i branchen nu selv producerer metaldele, som tidligere var outsourcet udenlandske producenter.

Der er derfor flere spændende og vellønnede jobs i både små og store virksomheder inden for metalområdet i Danmark – og i resten af verden, hvis du har planer om at arbejde i udlandet.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som industritekniker kan du videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester, eller ingeniør. Eller du kan tage en af de længere erhvervsuddannelser inden for fx det tekniske område.  

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser (AMU-kurser), bl.a. inden for Maskin- og værktøjsområdet.

 

Uddannelsens opbygning

Industriteknikeruddannelsen er lige som alle andre erhvervsuddannelser opbygget af et grundforløb og et hovedforløb.

 • Grundforløbet varer mellem 20 og 40 uger alt afhængig af, om du kommer direkte fra folkeskolen eller ej.
 • Hovedforløbet varer 3 ½ år – og er en vekslen mellem, at du er på skolen og på din læreplads.


Grundforløb 1
Hvis du har afsluttet din 9. eller 10. klasses afgangseksamen for mindre end et år siden, skal du starte på grundforløb 1 – medmindre du har en uddannelsesaftale, så starter du direkte på grundforløb 2.

På grundforløb 1 introduceres du for flere forskellige uddannelser inden for en bestemt fagretning, inden du træffer dit endelige valg. Fagretningen, som industritekniker hører under, hedder "Robot, teknologi og automatik", og du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: smed, automatiktekniker og teknisk designer. 

Grundforløb 1 varer 20 uger. Herefter fortsætter du på grundforløb 2, hvor du vælger din endelig uddannelsesretning.

Grundforløb 2
Du kan starte på grundforløb 2, hvis det er over 1 år siden, du afsluttede din 9. eller 10. klasses afgangseksamen, eller hvis du har gennemført grundforløb 1. På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx industritekniker.  

Grundforløb 2 varer - lige som grundforløb 1 - 20 uger. Hvis du herefter opfylder overgangskravene, kan du fortsætte på hovedforløbet på industriteknikeruddannelsen.

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer fra 1 til 5 år afhængig af uddannelse. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden i virksomheden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. Inden for nogle uddannelser kan du vælge forskellige specialiseringsretninger.

Hovedforløbet afsluttes med en såkaldt svendeprøve, der er en prøve i det, du har lært i løbet af uddannelsen – både på skolen og i din virksomhed. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært.

Er du fyldt 25 år?
Hvis du er fyldt 25 år, kan du starte på en såkaldt EUV (erhvervsuddannelse for voksne). En EUV er et målrettet forløb, der som regel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge.

Hvordan din uddannelse sammensættes, afhænger af den erfaring og eventuelle uddannelse, du har i forvejen. Læs mere om EUV.

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Her springer du grundforløbet over og starter direkte som elev ude i en virksomhed i stedet på skolebænken. De fleste virksomheder ansætter dog helst elever, der har gennemført et grundforløb. Fra skolens side anbefaler vi som udgangspunkt også, at du starter på et grundforløb, inden du bliver elev. Du skal være opmærksom på, at du skal opfylde de samme overgangskrav samt bestå en faglig kompetencevurdering svarende til målene på grundforløb 2.

Som elev i ”ny mesterlære” fortsætter du efter en tid i virksomheden, typisk et år, på hovedforløbet, hvorefter din uddannelse veksler mellem skole og læretid i virksomheden, til uddannelsen er færdig, og du får dit svendebrev.

Hvad er adgangskravene?

Adgangskrav til grundforløb

Du kan starte på grundforløbet, hvis du kan nikke ja til følgende punkter:  

 1. Er erklæret uddannelsesparat.
 2. Har bestået folkeskolens afgangseksamen.
 3. Har mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk (både skriftlige og mundtlige karakterer) og matematik (skriftlige) til afgangsprøven i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.
 4. Eller hvis du har en underskrevet uddannelsesaftale med en virksomhed inden opstart.

Opfylder du kravene, er der fri adgang til grundforløb 1 og 2.

Opfylder du ikke adgangskravene?
Har du problemer med at opfylde adgangskravene, så kan vores vejleder Karl Johan Kristensen hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme ind på drømmeuddannelsen.

Både i Odense og Vejle holder vi desuden to gange årligt optagelsesprøver i dansk og matematik. På den måde har du mulighed for at søge ind, selvom du ikke har 02 dansk og/eller matematik fra din afgangseksamen. 

Du kan også overveje erhvervsklassen, hvis du har planer om at starte i Odense. Her hjælper vi dig med at bestå folkeskolens afgangsprøve i dansk og matematik (G-niveau), så du kan få adgang til grundforløbet. Vi starter nye hold i erhvervsklassen hvert år i august og januar. 

Overgangskrav til hovedforløb
Når du er færdig med grundforløbet, kan du efterfølgende begynde på et hovedforløb. Inden du starter på hovedforløbet, skal du have bestået Dansk E, Engelsk E, Fysik F og Matematik D på grundforløbet – dvs. have fået minimum 02 i disse fag i løbet af grundforløb 2. 

Herudover skal du have certifikatet: Arbejdsmiljø §17, førstehjælp og brandbekæmpelse, som kan erhverves på grundforløbet.

Opfylder du ikke overgangskravene?
Består du ikke de fire fag på grundforløbet, så kan vores vejleder Karl Johan Kristensen hjælpe dig med, hvordan du hurtigst muligt opnår den nødvendige faglige kompetence, som gør, at du kan komme videre med din uddannelse.

Muligheder for læreplads

Næsten alle erhvervsuddannelser i Danmark er uddannelser, hvor du som elev skifter mellem at gå i skole og være i lære - uanset om du vil være tandklinikassistent, frisør, industritekniker, mediegrafiker, vvs’er eller noget helt sjette. Uden en læreplads kan du derfor ikke gennemføre din uddannelse – det er nemlig her, du for alvor gør teori til praksis.

Industritekniker er en fordelsuddannelse. Det vil sige, at der er stor sandsynlighed for at få læreplads inden for 3 måneder efter grundforløbets 2. del.

Lærepladsgaranti
Der er lærepladsgaranti på industritekniker-uddannelsen. Lærepladsgarantien er et nyere tiltag i samarbejde med Dansk Industri, som betyder, at du som elev på industritekniker, smed, automatiktekniker og værktøjsmager er garanteret en læreplads, hvis du opfylder kriterierne:

- At være aktivt søgende efter læreplads
- Indvillige i en vis transporttid
- Evt. flytte for den rette læreplads

Læs mere om lærepladsgarantien på industriens uddannelser her

Det er dit eget ansvar at finde en læreplads, men skolen hjælper naturligvis gerne med tips og gode råd. Skolen har et praktikkorps på ca. 20 ansatte, der udelukkende arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Praktikkorpset opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem 20 og 40 uger til at finde en læreplads.  

Få gode råd til at finde din kommende læreplads

Vigtig info

Adgangskrav

Spørg os

Studievejleder Odense C

Karl Johan Kristensen
63126712/22968350
kjk@sde.dk

Uddannelsessekretær Odense C

Thilde Dyrehauge
63126405
thd@sde.dk

Studievejleder Vejle

Leo Kim Andersen
51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Else Tornbjerg Nielsen
76426241
etn@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424/29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet - Bo tæt på

Lokal undervisningsplan (LUP)