Som industritekniker skal du bruge både hoved, hænder og højteknologi

Motordele til biler, fly, skibe og vindmøller. Kraner og industrirobotter. Beslag, cylindre, kuglelejer og andre reservedele. Industriteknikeren udvikler og udarbejder alle typer af specifikke metal- og plastdele.

Som industritekniker er to dage sjældent ens. Du bliver uddannet til at håndtere krævende opgaver, hvor den enkelte metal- og plastløsning skal tilpasses præcist til formålet. Det kræver, at du kan tænke kreativt, men også at du kan omsætte idé til virkelighed ved at programmere højteknologiske maskiner nøjagtigt i forhold til en opgave.

I løbet af uddannelsen lærer du, hvordan metal kan formes med hjælp fra computerstyrede maskiner – såkaldte CNC-maskiner. En vigtig del af undervisningen går derfor ud på at produktudvikle enkeltdele i metal og plast samt programmere maskinen, så den ved, hvor den skal bore, dreje og fræse i råmaterialet.

Som industritekniker vil dine primære opgaver være at:

  • Fremstille maskiner, maskindele og produktionsanlæg via computerteknologi, men også ind imellem manuel drejning og fræsning
  • Opbygge pneumatiske, hydrauliske eller el-styrede systemer
  • Opstille, indstille og programmere computerstyrede maskiner
  • Reparere og vedligeholde maskiner og produktionsanlæg
  • Holde dig opdateret med den seneste teknologi og viden på området.

Specialer og trin
Når du uddanner dig til industritekniker på Syddansk Erhvervsskole, kan du på hovedforløbet vælge specialet: Maskin.

EUX - Industritekniker

Læs EUX og få både studentereksamen og svendebrev

Med en EUX slipper du for at vælge mellem en erhvervsuddannelse og gymnasiet. En EUX gør dig både til en dygtig håndværker med svendebrev og giver dig hue og studenterbevis. Du har fag på gymnasialt niveau samtidig med, at du arbejder praktisk på din erhvervsuddannelse. 
Læs mere om EUX.

EUX industritekniker - specifikt for uddannelsen:

Hvilke videreuddannelsesmuligheder giver en EUX mig?
En EUX-eksamen giver dig adgang til en række videregående uddannelser. Industriteknikere med en EUX giver gode muligheder for forskellige karriereveje som fx maskiningeniør eller produktionsteknolog. Du kan også vælge at arbejde som industritekniker i nogle år – og på et senere tidspunkt videreuddanne dig, hvis du skulle få lyst til det. 
Se alle dine muligheder på adgangskortet på ug.dk

EUX hovedforløb i Odense og Vejle
Du kan tage hele EUX Industritekniker på Syddansk Erhvervsskole i Odense og Vejle.
På Syddansk Erhvervsskole i Grindsted kan du tage EUX grundforløb 1 og 2, men skal til fx. Vejle for at tage EUX hovedforløbet.


Gymnasiale fag på EUX-grundforløb 1 og 2
Dansk C, engelsk C, samfundsfag C, matematik C, fysik C og teknologi C

Gymnasiale fag på EUX-hovedforløbet
Dansk A, engelsk B, fysik B, matematik B, kemi C, teknikfag A – design og produktion, større skriftlig opgave (SSO) og eksamensprojekt

Mulige valgfag
Matematik A (hvilket giver dig mulighed for at søge direkte ind på ingeniørstudiet på landets universiteter).

Vi forbeholder os retten til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere til uddannelsen er for lavt.

Fremtidsmuligheder

Som industriteknikere vil du typisk blive ansat på metalfabrikker, skibsværfter, maskinfabrikker eller i plastindustrien. Der er rigtig gode jobmuligheder, og de danske industriteknikere er i dag så kompetente, at mange virksomheder i branchen nu selv producerer metaldele, som tidligere var outsourcet til udenlandske producenter.

Der er derfor flere spændende og vellønnede jobs i både små og store virksomheder inden for metalområdet i Danmark – og i resten af verden, hvis du har planer om at arbejde i udlandet.

Kan jeg videreuddanne mig?
Med en uddannelse som industritekniker kan du videreuddanne dig til produktionsteknolog, maskinmester, eller ingeniør. Eller du kan tage en af de længere erhvervsuddannelser inden for fx det tekniske område. Se alle dine muligheder for videreuddannelse på adgangskortet på ug.dk

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til industritekniker er opbygget efter 1-2 grundforløb og et hovedforløb. 
Hvorvidt du starter på grundforløb 1 eller grundforløb 2 afhænger af din alder og uddannelsessituation. Begge grundforløb tager 6 måneder. Læs mere om grundforløb 1 og 2. 

Du kan også læse mere om uddannelsens indhold i vores lokale undervisningsplan

Grundforløb 1
Her bliver du introduceret for flere forskellige uddannelser inden for fagretningen "Robot, teknologi og automatik". Du vil på grundforløb 1 derfor også blive præsenteret for opgaver inden for forskellige andre uddannelser fx: Industritekniker, smed og teknisk designer. Se alle fagretninger. 

Grundforløb 2
På grundforløb 2 vælger du dig med det samme ind på en specifik uddannelse, fx industritekniker. 

Hovedforløb
Den sidste og største del af uddannelsen kaldes hovedforløbet og varer 3 år og 6 måneder. På hovedforløbet er du skiftevis på skolen og i lære i en virksomhed. Læretiden udgør størstedelen af hovedforløbet.

På hovedforløbet får du de specifikke kompetencer, som du skal bruge til at udføre de faglige udfordringer, du vil støde på, når du er færdig med uddannelsen. På hovedforløbet kan du vælge specialet maskin. Hovedforløbet afsluttes med en svendeprøve. Består du denne, får du et svendebrev, som bevis på, at du har gennemført uddannelsen og må kalde dig faglært. 

Ny mesterlære
Enkelte har også mulighed for at gå i gang med det, der kaldes ”ny mesterlære”. Ved ny mesterlære erstattes lærlingens grundforløb på skolen helt eller delvist af at være i lære ved en virksomhed. Som lærling deltager du i arbejdet og bliver lært op hos mester, men der kan være kortere skoleperioder – det kan være i forbindelse med certifikatundervisning og anden teoretisk oplæring. Læs mere om ny mesterlære. 

Muligheder for læreplads

På uddannelsen forventer arbejdsgiverne et stort behov for arbejdskraft, og du har derfor gode chancer for at finde en læreplads.

Skolens virksomhedskonsulenter arbejder for, at du som elev lettere kan finde en læreplads. Virksomhedskonsulenterne opsøger virksomheder for at få dem til at slå ledige lærepladser op, og giver gode tips, råd og vejledning til elever, som søger læreplads. 

Du skal første gang i lære på hovedforløbet. For at kunne starte på hovedforløbet skal du derfor have fundet en læreplads i løbet af dit grundforløb. Det betyder, at du har mellem et halvt til et helt år til at finde en læreplads.  

Få inspiration til din lærepladssøgning. 

Hvad hvis jeg ikke finder en læreplads?
Hvis du mod forventning ikke finder en læreplads, inden du starter på hovedforløbet, har du mulighed for at komme i det, der kaldes skoleoplæring.  Læs mere om skoleoplæring her. 

Økonomi og varighed

Adgangskrav

Er du over 25?

Spørg os

Uddannelsesvejleder Odense C

Charlotte Grønnegaard Knudsen
24207706 / 24207706
cgk@sde.dk

Studievejleder Grindsted Vejle

Leo Kim Andersen
70109900 / 51396626
lka@sde.dk

Uddannelsessekretær Vejle

Tania Skovgaard Jørgensen
76426236 / 40167018
tanj@sde.dk

Uddannelsessekretær Grindsted

Lene Højer Voss Knudsen
63126424 / 29166727
lv@sde.dk

Find os her

Grindsted
Tinghusgade 12, 7200 Grindsted
Odense
Risingsvej 60, 5000 Odense C
Vejle
Boulevarden 36, 7100 Vejle

Erhvervskollegiet