I Studie- og vejledningscenteret vejleder vi både unge og voksne. Vi har særligt fokus på voksenerhvervsuddannelse (EUV) og arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) samt realkompetencevurdering (RKV).

Få en snak med os om

  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
  • Realkomptencevurdering (RKV) i forhold til EUV
  • Individuel kompetencevurdering (IKV)
  • Forberedende voksenundervisning (FVU)
  • Ordblindetest samt udlevering og instruktion i brug af it-rygsæk for EUD/EUV-elever
  • Vejledning af borgere visiteret af jobcentre og a-kasser / Efteruddannelsesvejledning for alle målgrupper
  • Studieforberedende forløb til EUD – tilmelding til Erhvervsklassen
  • Tilmelding og gennemførelse af optagelsesprøver til vores erhvervsuddannelser
  • Mentorordning
  • Vejledningsamtaler


Vejledningen har åbent
Onsdag fra kl. 10 - 14
Torsdag fra kl. 10 - 14


Har du spørgsmål, så kontakt Claus Sønderup på tlf. 3058 8880 eller cls@sde.dk.